HAKLARIMIZ VAR

Ay kaç çekerse çeksin aylık SGK primi 30 gündür

Mevzuat gereği ay kaç gün olursa olsun sigorta primi 30 gün ödenir. Ancak yarım çalışma hakkını kullanan kadınlar, gerekli düzenleme yapılmadığı için mağdur olabiliyor.

Nafaka nedir, ne değildir?

Nafaka gerçekten de adaletsiz bir uygulama mıdır? Kadınların elinden alınmak istenen nedir tam olarak? Gelin kafamızdaki sorulara yanıt arayalım...

Emeklilik yaşı yaklaşmışsa doğum borçlanması avantajlı

Emeklilik yaşı yaklaşan ancak primi eksik olan kadınlar için doğum borçlanması avantajlı bir seçenek. Emeklilik yaşına çok varsa, borçlanma yerine çalışma düşünülmeli.

Geçici işçiler  en fazla 9 ay 29 gün çalışabilecek

Taşerondan geçici işçiliğe geçirilen işçilerin yıllık çalışma süresi yılda 9 ay 29 günü aşamayacak. Bu durumdaki işçilere kadro ve tam yıl çalışma hakkı verilmeli.

Yarım çalışmada çalışma saatlerini işveren belirler

Analık izni sonunda yarım çalışma hakkını kullanacak kadın işçi, hangi günler ve hangi saatlerde çalışacağına ilişkin talebini işverene iletir. Ancak kararı işveren verir.

Taşeron işçinin yıllık izninde hizmetin tümüne bakılır

Taşeron işçilerin değişen taşeron şirketlerde geçen tüm hizmet sürelerinin birleştirilerek yıllık izin süresinin belirlenmesi gerekir.

İşçinin feragat dilekçesi vermesi yeterli

Kamuya geçirilecek taşeron işçinin açtığı davaya ilişkin feragat dilekçesi verdiğini gösteren belgeyi sunması yeterli. Kamuya geçiş için ayrıca mahkeme kararına gerek yok.

Yarım çalışmada eksik primi İş-Kur öder!

Yarım çalışma hakkını kullanan kadın işçiye İş-Kur, yarım çalışma ödeneği öder. İş-Kur, yarım çalışma ödeneği ödediği gün sayısı kadar sigorta primi de yatırmak zorundadır.

İşe iade kararı çıksa bile takdir işverende

İşe iadeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı tebliği edildiğinde işçi 10 gün içinde başvurur. Ancak işçiyi işe başlatıp başlatmama kararını işveren verir.

Analık izni dönüşünde görev değişikliği yapılamaz

Analık izni sonunda işe başlayan kadın işçinin görevi ve görev yeri sırf analık izinlerini kullandığı için değiştirilemez. Kadın işçiye ayrımcılık yapılması mevzuata aykırıdır.

Hamile işçi gece çalıştırılamaz

Gebeliğin tespit edildiği tarihten çocuk bir yaşına girene kadar geçen süre zarfında kadın işçiler gece vardiyasında çalıştırılamaz.

4 Aralık koşulunu ancak Anayasa Mahkemesi iptal edebilir

Kadroya geçirilmeyen joker işçilerin açtıkları davaların diğer işçileri de kapsaması için 696 sayılı KHK’deki ‘4 Aralık 2017’ koşulunun Anayasa Mahkemesince iptali gerekir.

Taşeron işçi müjde değil icraat bekliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın verdiği “müjdeye” rağmen engelli, eski hükümlü ve joker taşeron işçilerin çoğunun sorunu çözülmedi. İşçi müjde değil icraat bekliyor!

İşçiyi kırık sandalyede çalıştırmak mobbingdir!

İşçinin uyarmasına rağmen 8 aydır kırık sandalyede çalışmak zorunda bırakılması mobbingdir. Mobbinge uğrayan işçinin kullanabileceği hakları var!

Başka kuruma açılmış davadan feragat edilecek mi?

Taşeron işçilerin geçirildikleri kurumdan başka kurumlara açmış oldukları davalardan feragat edip etmemeleri gerektiği konusunda net bir düzenleme yok.

İşten ayrılış kodu doğru bildirilmeli

İşveren işe iade davasını kazandığı halde işbaşı yaptırmadığı işçi için 4 aylık prim ödemek, yeniden işten ayrılış bildirgesi vermek ve doğru kodu bildirmekle yükümlüdür.

Patron tuzaklarına dikkat! İstifa edip tazminatı yakmayalım!

Patronlar, işten çıkaracakları işçinin kıdem tazminatı hakkını yakmak için “İstifa dilekçesi ver, tazminatını vereyim” diyebiliyor. Bu tuzağa düşmeyelim.

Emzirme odasından mescit, mescitten emzirme odası olmaz!

İşyerinde 100’den fazla kadın işçi varsa emzirme odası zorunludur. Olmasa bile emzirme odası mescide dönüştürülemez, mescit emzirme odası olarak kullanılamaz.

Arşiv araştırmasında işçinin akrabalarına bakılamaz!

Arşiv araştırmasında işçinin yakınları ya da akrabaları nedeniyle kadroya geçişinin engellenmesi hukuka aykırıdır. İşçiler muhakkak itiraz etmeli ve gerekirse yargıya gitmelidir.

Tazminatsız feshi kabul dilekçeleri hükümsüzdür!

Arşiv araştırması henüz bitmeyen işçilere imzalatılan ‘tazminatsız işten çıkarılmayı kabul ediyorum’ dilekçeleri hukuka, Anayasa’ya ve yasalara aykırıdır. Hükümsüzdür, geçersizdir!