4 Aralık koşulunu ancak Anayasa Mahkemesi iptal edebilir
Kadroya geçirilmeyen joker işçilerin açtıkları davaların diğer işçileri de kapsaması için 696 sayılı KHK’deki ‘4 Aralık 2017’ koşulunun Anayasa Mahkemesince iptali gerekir.

Bir okurumuzun sorusu:
Joker taşeron işçi olarak ilk kez 18 Aralık 2017 tarihinde çalışmaya başladım. 4 Aralık öncesi ve sonrası çalışan taşeron işçiler dava açmış. Bu davalar beni de kapsar mı?

Söz konusu davalar kural olarak sadece davayı açanlar için hukuki sonuç doğurur. Örneğin “4 Aralık 2017 tarihinde çalıştırılma” koşulu nedeniyle kadroya alınmamış bir işçi, kadro başvurusunun reddinin iptali için idari mahkemede dava açmış olabilir. Eğer kazanılırsa, bu dava sadece davayı açmış işçi için yasal sonuçlar üretir.

Bu davaların, dava açmamış diğer işçiler için de hukuki sonuç doğurabilmesi, emsal olabilmesi, yol açabilmesi için 696 sayılı KHK’de yer alan “4 Aralık 2017” koşulunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerekir.

İdare mahkemesinde açılan dava üzerinden Anayasa Mahkemesine gidilmesi olanaklıdır.
Ancak OHAL döneminde çıkarılan KHK’lerle ilgili Anayasa Mahkemesine gidebilmesi için bu KHK’nin Mecliste onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. 696 sayılı KHK Mecliste onaylanmış ancak hâlâ Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.
Dolayısıyla bugün itibarıyla bu yol da kapalı gözükmektedir.

İlgili haberler
Joker taşeron işçinin kadro hakkı vardır

Başvuruları reddedilen joker taşeron işçiler, muhakkak tespit komisyonuna (yerel yönetimlerde tespit...

Joker taşeron işçiler de dava açabilir

Bakanın yaptığı açıklama 2017 yılı Aralık ayı prim ve hizmet belgesinde yer alan joker taşeron işçil...

Bakanlık joker işçiler için düzenleme yapmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının joker işçiler ile ilgili bazı kurumlara gönderdiği görüş sor...