Joker taşeron işçinin kadro hakkı vardır
Başvuruları reddedilen joker taşeron işçiler, muhakkak tespit komisyonuna (yerel yönetimlerde tespit itiraz komisyonuna) itirazda bulunmalıdır. İşte kullanabileceğiniz itiraz dilekçeleri...
Okurumuzun sorusu:

Bir hastanede taşeronda, joker personel olarak çalışıyorum. Rapor alanların ya da izne ayrılanların yerine gidiyorum, onlar işe dönene kadar çalışıyorum. Geçen yıl ara ara çok defa çalıştım ama 4 Aralık’ta çalışmadım. Kasımın sonunda da çalışmam var, 4 Aralık’tan sonra da. Şirket her seferinde girdi çıktı yapıyor. 4 Aralık günü çalışmadığım için kadroya geçemeyeceğim söyleniyor. Kadroya geçme şansım yok mu?

Taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı KHK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğde, bu durumda olan işçilere ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmemesi çok sayıda işçinin mağdur olmasına yol açmaktadır.

İş akdi hastalık, analık veya askerlik nedeniyle askıda olanlara ilişkin bir düzenleme yapılmasına rağmen, joker işçiler unutulmuştur. Joker personel olarak anılan işçilerden 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalıştırılanların başvuruları kabul edilirken, 4 Aralık 2017’de fiilen çalışmayan işçilerin başvuruları reddedilebilmektedir. Yani joker işçilerin işi adeta şansa kalmış; 4 Aralık 2017 piyangosu vurmayanlar, dışarıda bırakılmıştır. Dolayısıyla önce ilgili yasal düzenlemelere bakalım. Ardından da başvurusu reddedilen işçilere bir öneri getirelim…

696 sayılı KHK ile kadroya (yerel yönetimlerde şirketlere) geçiş için aranan koşullardan biri de “yükleniciler tarafından 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta” olmak.

KHK, bu koşulun uygulanmasına ilişkin olarak şu hükmü içeriyor: “4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınır.”

Ne yazık ki taşeron şirketlerin çoğu, joker personel olarak çalıştırdıkları işçileri her işe çağırdıklarında işçiler için sigorta girişi yapmakta, çalışma sona erdiğinde ise sigorta çıkışı yapmaktadır. Oysa bu işçiler ile taşeron şirketler arasındaki iş sözleşmeleri devam etmektedir. Çünkü işçi, işe çağrılmayı beklemekte ve çağrıldığında da çalışmaktadır. Dolayısıyla bu tür çalışmalarda, iş sözleşmeleri, gerçek anlamda ve yasal olarak sona ermemektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın 9. maddesine göre sigortalılık, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer ve işveren tarafından SGK’ya bildirim yapılması (işten ayrılış bildirgesi verilmesi) gerekir. Dolayısıyla iş sözleşmesi sona ermediği halde sigorta çıkışı yapılması, Yasanın bu maddesine açıkça aykırıdır.

Normalde yapılması gereken, joker personel ilk kez işe alındığında, işçinin sigorta girişinin yapılması ve taraflar arasındaki iş sözleşmesi devam ettiği sürece sigorta çıkışının yapılmamasıdır. İşveren, her ay işçiyi kaç gün çalıştırmışsa o kadar gün prim yatırmalı; eksik günler içinse, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği uyarınca aylık prim ve hizmet belgesinde “7-puantaj kayıtları” koduyla eksik gün nedenini bildirmelidir.

Sonuç olarak taşeron şirketin SGK’ya mevzuata aykırı biçimde bildirimde bulunması nedeniyle, işçinin SGK kayıtlarında 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle taşeron şirkette çalışmıyor gözükmesi ve bu nedenle kadro hakkından yoksun bırakılması hukuka, mevzuata, hakkaniyete, akla ve mantığa aykırıdır!

Ne yazık ki tespit komisyonları, konuyu incelemeksizin sadece işten ayrılış bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgelerine bakarak karar vermekte ve işçinin başvurusunu reddedebilmektedir.

Bu durumda olan ve başvuruları reddedilen işçiler, muhakkak tespit komisyonuna (yerel yönetimlerde tespit itiraz komisyonuna) itirazda bulunmalıdır. Aşağıda örneklerine de yer verdiğimiz itiraz dilekçesinin ekine işçinin hizmet dökümü ve varsa iş sözleşmesinin de eklenmesi yerinde olacaktır.

İşçinin bu itirazının da reddedilmesi halinde idari yargıda dava açma hakkı da bulunmaktadır.

Başvurusu reddedilen işçilerin itiraz hakkı ile ilgili detaylı bir yazıya buradan ulaşabilirsiniz:
Komisyona takılan işçilerin itiraz ve dava hakkı var mı?


İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (1) Dilekçeyi indirmek için TIKLAYIN
(Merkezi yönetimlerde çalışan işçiler için)

Dikkat ! Bu dilekçe örneği fikir vermek için hazırlanmıştır. Bu dilekçe örneğinin kullanılması zorunlu değildir. İşçi istediği gibi bir dilekçe ile itirazda bulunabilir. Öte yandan gerekçe kısmı daha ayrıntılı biçimde yazılabilir.


………………. Tespit Komisyonu’na

696 sayılı KHK uyarınca kadroya geçiş için yaptığım başvuru komisyonunuz tarafından reddedilmiştir.

………………tarihinden bu yana kurumunuzda taşeron işçi olarak, hastalık, analık veya izin halleri nedeniyle çalışamayan işçiler yerine çalıştırılmaktayım. Ekte ilginize sunduğum hizmet dökümünden de görülebileceği üzere çalışmam süreklilik arz etmekte olup; iş sözleşmem devam etmektedir.

4 Aralık 2017 tarihinden sonra da çalıştırılmış olmam da bu durumu teyit etmektedir. (Not: Bu cümleyi 4 Aralıktan sonra bir daha işe çağrılmamış olanların kullanmaması gerekmektedir.) 

Ancak çalıştığım taşeron şirket, beni işe her çağırdığında SGK’yaişe giriş bildirgesi vermekte, çalışma sona erdiğinde ise işten ayrılış bildirgesi vermektedir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 9. maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği uyarınca, işten ayrılış bildirgesinin “hizmet akdinin sona ermesi” halinde verilmesi gerekirken; taşeron şirket her seferinde SGK’ya bildirimde bulunarak iş sözleşmemin devam etmesine rağmen kâğıt üzerinde girdi-çıktı yapmaktadır. İş sözleşmemin devam etmesine rağmen 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle SGK’ya verilen bildirge ve belgelere göre çalıştırılmıyor gözükmemin nedeni, mevzuata aykırı bir biçimde yapılan bu bildirimlerdir.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı Kanuna eklenen geçici 23. maddede yer alan “4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlar” koşulunun, iş sözleşmesi sona ermemiş olan tüm işçileri kapsadığı açıktır. Aynı madde ile doğum, sağlık sorunları ve askerlik nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanların da kapsamda olduğunun açıkça belirtilmiş olması da bu durumu teyit etmektedir.

Sonuç olarak içinde bulunduğum özel durumun dikkate alınarak ve gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da görüş sorularak itirazımın değerlendirilmesi ve başvurumun kabulü için gereğini saygılarımla arz ederim.

Tarih
İsim Soyisim
İmza
İletişim bilgileri

Ek-1: SKG hizmet dökümü
(Varsa) Ek-2: İş sözleşmesi


İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (2) Dilekçeyi indirmek için TIKLAYIN
(Yerel yönetimlerde çalışan işçiler için)

Dikkat ! Bu dilekçe örneği fikir vermek için hazırlanmıştır. Bu dilekçe örneğinin kullanılması zorunlu değildir. İşçi istediği gibi bir dilekçe ile itirazda bulunabilir. Öte yandan gerekçe kısmı daha ayrıntılı biçimde yazılabilir

………………. Tespit İtiraz Komisyonu’na 

696 sayılı KHK uyarınca şirkete işçi statüsünde geçiş için yaptığım başvuru Tespit Komisyonu tarafından reddedilmiştir.

………………tarihinden bu yana kurumunuzda taşeron işçi olarak, hastalık, analık veya izin halleri nedeniyle çalışamayan işçiler yerine çalıştırılmaktayım. Ekte ilginize sunduğum hizmet dökümünden de görülebileceği üzere çalışmam süreklilik arz etmekte olup; iş sözleşmem devam etmektedir.

4 Aralık 2017 tarihinden sonra da çalıştırılmış olmam da bu durumu teyit etmektedir. (Not: Bu cümleyi 4 Aralıktan sonra bir daha işe çağrılmamış olanların kullanmaması gerekmektedir.)

Ancak çalıştığım taşeron şirket, beni işe her çağırdığında SGK’yaişe giriş bildirgesi vermekte, çalışma sona erdiğinde ise işten ayrılış bildirgesi vermektedir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 9. maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği uyarınca, işten ayrılış bildirgesinin “hizmet akdinin sona ermesi” halinde verilmesi gerekirken; taşeron şirket her seferinde SGK’ya bildirimde bulunarak iş sözleşmemin devam etmesine rağmen kâğıt üzerinde girdi-çıktı yapmaktadır. İş sözleşmemin devam etmesine rağmen 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle SGK’ya verilen bildirge ve belgelere göre çalıştırılmıyor gözükmemin nedeni, mevzuata aykırı bir biçimde yapılan bu bildirimlerdir.

696 sayılı KHK ile 375 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. maddede yer alan “4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlar” koşulunun, iş sözleşmesi sona ermemiş olan tüm işçileri kapsadığı açıktır. Aynı madde ile doğum, sağlık sorunları ve askerlik nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanların da kapsamda olduğunun açıkça belirtilmiş olması da bu durumu teyit etmektedir.

Sonuç olarak içinde bulunduğum özel durumun dikkate alınarak ve gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da görüş sorularak itirazımın değerlendirilmesi ve başvurumun kabulü için gereğini saygılarımla arz ederim.

Tarih
İsim Soyisim
İmza
İletişim bilgileri
Ek-1: SKG hizmet dökümü
(Varsa) Ek-2: İş sözleşmesi

İşçi kadınlar; haklarınız ile ilgili tüm sorun ve sorularınızı sorun,
Ekmek ve Gül yanıtlasın!
e-posta adresimiz: [email protected]
Whatsapp numaramız: 0533 209 0178
İster posta yoluyla ister Whatsapp'tan soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Bu gönderinin altına da sorularınızı yazabilirsiniz... Bekliyoruz!


İlgili haberler
İşçi kadınlar soruyor, Ekmek ve Gül yanıtlıyor!

Fazla mesai, vardiya düzeni, iş güvencesi, kıdem tazminatı, işçi sağlığı ve güvenliği, sendikal hakl...

Doğum borçlanması ile emekli olmak mümkün

Her gün bu köşede işçi kadınlar soracak, Ekmek ve Gül yanıtlayacak. Siz de sorularınızı gönderin, uz...

İş sözleşmesi sona erdiğinde kullanılmayan yıllık...

Her gün bu köşede işçi kadınlar soracak, Ekmek ve Gül yanıtlayacak. Siz de sorularınızı gönderin, uz...

Emekliliğe ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir

Kıdem tazminatı hakkını düzenleyen 1475 sayılı Kanuna göre, emekli olmak için gereken koşulları sağl...

Bir kez daha: Joker işçilerin kadro hakkı vardır!

Daha önce ele aldığımız joker taşeron işçiler ile ilgili iki soru daha geldi. Bir kez daha söylüyoru...