HAKLARIMIZ VAR

Tazminat hesabı yeni asgari ücretten yapılır

1 Temmuz 2022’den sonraki çıkışlarda asgari ücretli işçiler için ihbar ve kıdem tazminatı hesabı yeni asgari ücretten yapılır.

Mobbinge uğrayan işçi için haklı fesih yolu açık

Mobbinge uğrayan işçi haklı fesih yapıp, tüm yasal haklarını ve ayrıca mobbing nedeniyle tazmi-nat talep ederek işten ayrılabilir. Dikkat edilmesi gerekenler yanıtımızda.

Aynı işyerinde çalışan işçiler aynı dönemde yıllık izin kullanabilir

Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı dönemde yıllık ücretli izin kullanmasının önünde bir engel yok. Aksine eşlere kolaylık sağlanması gerekir.

Deneme süresi bitmişse ihbar tazminatı hakkı doğar

Deneme süresi sona eren işçi, haklı fesih dışında işten çıkarıldığı takdirde işveren ya ihbar süresi kadar önce haber vermek ya da ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İŞKUR’a sesleniyoruz: Sağlık raporu mücbir sebeptir!

Doğum sonrası alınan sağlık raporu mücbir sebep sayılır ve yarım çalışma hakkına engel oluşturmaz. İŞKUR mevzuatı doğru yorumlamak zorunda!

Analık ödeneğinde en az 3 bin 626 lira gasp var

2021’de yapılan değişiklikle analık ödeneği hesabında son 3 ay değil son 12 ay dikkate alındığı için asgari ücretli işçinin eline 3 bin 626 lira daha az analık ödeneği geçecek.

Borçlanma ya da isteğe bağlı sigortalılık ile eksik günler tamamlanabilir

Sigortalılık süresi ile yaşını doldurmuş ancak sigorta primi eksik olan kadın işçiler, eksik günlerini borçlanma veya isteğe bağlı sigortalılık ile tamamlayıp emekli olabilirler.

Analık izni sonrası heyet raporu yarım çalışmaya engel değil

Analık izni sonunda heyet raporu alan kadın işçi de rapor bittikten sonra yarım çalışma hakkından tam olarak yararlanabilir.

Yurt dışına taşınma işçiye fesih hakkı doğurmaz

İşçinin ya da eşinin yurt dışına taşınacak olması, işçi için haklı nedenle derhal fesih yapma ve kıdem taz-minatı talep etme hakkı doğurmaz.

Evlilik nedeniyle fesihte ihbar süresi aranmaz

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçinin ihbar süresi kadar önce haber vermesi gerekmez. İşçiden ihbar süresi kadar çalışması ya da ihbar tazminatı istenemez.

Kısmi süreli çalışma hakkı ihlal edilen işçi haklı fesih yapabilir

İşçinin yasal koşulları sağlamasına rağmen, işveren işçinin kısmi süreli çalışma hakkını kullanmasını engellerse, işçi haklı fesih yapabilir.

Kadın öğretmenlerin de evlilik nedeniyle fesih hakkı var

Özelde çalışan kadın öğretmenler de evlilik nedeniyle fesih haklarını kullanarak ve kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilirler.

Hak sahibi çocuk devreden çıkarsa dul eşin aylığı yükselir

Vefat eden babadan hem kız çocuğu hem eşin aylık aldığı durumda, kız çocuğunun aylığının kesilmesi halinde dul eşin aylık bağlama oranı artar.

Yarım çalışma, tam zamanlı çalışanlara göre tasarlanmış bir hak

Her ne kadar mevzuatta yarım çalışma hakkının sadece tam zamanlı çalışanlara özel bir hak olduğu belirtilmemiş olsa da bu, tam zamanlı çalışanlara göre tasarlanmış bir hak.

Analık iznine erken çıkılması analık ödeneğini etkilemez

Kadın işçinin analık iznine 32. haftadan önce çıkması, analık ödeneğini etkilemez. Son 1 yılda 90 gün prim ve sigortalılık şartı karşılanıyorsa analık ödeneğine hak kazanılır.

Gece vardiyasında çalışan işçinin ikametgahına en yakın merkeze bırakılması gerekiyor

İşveren gece vardiyasında çalışan kadın işçiyi uygun araçla evine en yakın merkezden işyerine getirip götürmekle yükümlüdür.

Analık izni sonrası rapor, ücretsiz izne engel değil

Kadın işçinin analık izni sonrası rapor alması, 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. Ancak rapor süresi 6 aydan düşülür.

Devam raporu değilse iki günlük rapor için ödenek verilmez

Yasa gereği raporların ilk 2 günü için ödeme yapılmıyor. Eğer 2 günlük bir rapor, önceki bir raporun devam raporu değilse, ödenek hiç verilmez.

Haklı fesihte gerekçenin ispatlanabilir olması önemli

İşçi haklı fesih hakkını kullanmak isterse her türlü bilgi, belge, delil ve tanığı toplamalıdır. İşçinin dava yoluna gidildiğinde haklı fesih gerekçelerini ispatlama zorunluluğu var.

Savunma vermek suçlamaları kabul etmek anlamına gelmez

İşçiden savunma istenmesi halinde işçinin savunma vermekten kaçınmasına gerek yoktur. Savunma vermek, işçinin kendisine yöneltilen iddiaları kabul ettiği anlamına gelmez.