HAKLARIMIZ VAR

Ev hizmetlerinde çalışan işçiler iş yasası kapsamına alınmalı

Ev hizmetlerinde çalışanlar İş Yasası kapsamı dışında. Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bu işçiler İş Yasası kapsamına alınmalı, kıdem tazminatı başta olarak temel işçilik hakları verilmeli.

Yetim aylığı anne veya babadan bağlanır, bir sonraki kuşaktan bağlanmaz

Yetim aylığı ancak vefat eden anne ya da babadan bağlanır. Anne ya da babanın kendi anne ya da babasından bağlanan aylık toruna devrolmaz ve bağlanmaz.

İşsizlik ödeneğinde son 3 yıla işsizlik tarihinden geriye doğru bakılır

İşsizlik ödeneği için son 3 yılda 600 gün prim koşulunda, işten çıkarma tarihinden geriye doğru son 3 yıla bakılır.

Analık raporu, ihbar süresi artı 6 haftaya dahil edilmez

Rapor süresi, ihbar süresi artı 6 haftayı geçtiğinde işveren için işten çıkarma hakkı doğar. Ancak analık nedeniyle alınan rapor bu süreye dahil edilmez.

Kısmi süreli çalışmaya geçişte işveren yalanlarına dikkat!

Kadın işçi, çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçebilir. Patronların ‘başvuru süresi geçti’ yalanlarına itibar etmeyelim.

Çocuk 6 yaşına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya geçilebilir

Kadın işçi, analık izni sonrası çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilir.

Kıdem tazminatı pazarlık konusu yapılamaz

Sağlık nedeniyle haklı fesih yapan işçiye kıdem tazminatı eksiksiz ödenmek zorundadır. İşveren kıdem tazminatını pazarlık konusu yapamaz, daha düşük tazminat ödeyemez.

Maluliyet aylığı ve yetim aylığı ancak bir koşulda birlikte alınır

Maluliyet aylığı alan kadının vefat eden anne ya da babasından yetim aylığı alabilmesi için, kadının SSK ya da Bağ-Kur’lu, anne ya da babanın ise Emekli Sandığı mensubu olması gerekir.

Hamile işçinin ihtiyaç molaları uyarı gerekçesi olamaz

Hamile işçinin ihtiyaç duyduğu kadar tuvalet molasına çıkma hakkı vardır. Bu nedenle ihtar verilmesi ve işçinin performans priminden yoksun bırakılması yasal kurallara aykırıdır.

Kod-49 (eski kod-29) tacizin üstünü örtemez!

Tacize uğradığı halde kod-49 (eski kod-29) ile işten çıkarılan kadın işçi, haksız fesih nedeniyle işe iade davası açabilir ya da tüm yasal haklarını isteyebilir.

Bu ayrımcılığa birlikte dur diyelim!

Hamile olduğu için sözleşmesi yenilenmeyen kadın öğretmenlerin sesine ses verelim. Meclis, sendika, yargı ve kamuoyu gücüyle bu ayrımcılığa birlikte son verelim!

Günlük çalışma süresi 11 saati geçemez

Yasa ve yönetmelik gereği günlük çalışma süresi 11 saati geçemez. İşçi 11 saatten fazla çalışmayı reddedebilir. 11 saati aşan çalışma fazla mesai sayılır.

İşten çıkarma yasağı bitiyor, işveren tuzaklarına dikkat!

İşten çıkarma yasağının sona ermesi ile birlikte işçi haklarına çökmek isteyen patronlar kolları sıvadı. İşçilerin dikkat etmesi gerekenler bugünkü yanıtımızda.

Kısmi süreli çalışmada işveren tek taraflı değişiklik yapamaz

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin çalışma saatlerini işveren belirler. Ancak belirlenmiş bu çalışma saatleri, işçinin onayı olmadan tek taraflı değiştirilemez.

Anne işçiye ne hastalık ödeneği var ne analık ödeneği

Pandemi nedeniyle sigorta primleri yatırılmayan kadın işçiler, 90 gün koşulunu karşılayamadıkları için ne hastalık ödeneği alabiliyor ne analık ödeneği.

Ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30 Haziran’a kadar devam ediyor

Pandemi gerekçesiyle işverenlere tanınan işçinin onayı aranmaksızın işçiyi tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30 Haziran’a kadar devam ediyor.

1 yılın evlendikten sonra dolması evlilik feshine engel değil

Kadın işçi, evliliği izleyen 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Kıdem için gereken 1 yılın bir kısmının evlilikten sonra dolmuş olması engel değil.

Ücretsiz izinde gösterilip çalıştırılan işçi sigorta primlerini yatırtabilir

Fiilen çalıştırıldığı halde ücretsiz izinde gösterilip sigorta primi yatırılmayan işçi haklı fesih yapabileceği gibi eksik sigorta primlerinin yatırılmasını da sağlayabilir.

Analık ödeneği hesabında artık son 1 yıla bakılacak

Yapılan yasa değişikliği nedeniyle analık ödeneği hesabında artık son 3 ay değil son 1 yıldaki ortalama prime esas kazanç esas alınacak.

Kötü niyetli görev yeri değişikliği haklı fesih nedenidir

İş sözleşmesi gereği işverenin görev yeri değişikliği yapma yetkisi olsa bile işveren bu yetkisini kötü niyetle kullanıyorsa, işçi haklı fesih yapabilir.