HAKLARIMIZ VAR

Kısmi süreli çalışmaya geçişte işveren yalanlarına dikkat!

Kadın işçi, çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçebilir. Patronların ‘başvuru süresi geçti’ yalanlarına itibar etmeyelim.

Çocuk 6 yaşına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya geçilebilir

Kadın işçi, analık izni sonrası çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilir.

Kıdem tazminatı pazarlık konusu yapılamaz

Sağlık nedeniyle haklı fesih yapan işçiye kıdem tazminatı eksiksiz ödenmek zorundadır. İşveren kıdem tazminatını pazarlık konusu yapamaz, daha düşük tazminat ödeyemez.

Maluliyet aylığı ve yetim aylığı ancak bir koşulda birlikte alınır

Maluliyet aylığı alan kadının vefat eden anne ya da babasından yetim aylığı alabilmesi için, kadının SSK ya da Bağ-Kur’lu, anne ya da babanın ise Emekli Sandığı mensubu olması gerekir.

Hamile işçinin ihtiyaç molaları uyarı gerekçesi olamaz

Hamile işçinin ihtiyaç duyduğu kadar tuvalet molasına çıkma hakkı vardır. Bu nedenle ihtar verilmesi ve işçinin performans priminden yoksun bırakılması yasal kurallara aykırıdır.

Kod-49 (eski kod-29) tacizin üstünü örtemez!

Tacize uğradığı halde kod-49 (eski kod-29) ile işten çıkarılan kadın işçi, haksız fesih nedeniyle işe iade davası açabilir ya da tüm yasal haklarını isteyebilir.

Bu ayrımcılığa birlikte dur diyelim!

Hamile olduğu için sözleşmesi yenilenmeyen kadın öğretmenlerin sesine ses verelim. Meclis, sendika, yargı ve kamuoyu gücüyle bu ayrımcılığa birlikte son verelim!

Günlük çalışma süresi 11 saati geçemez

Yasa ve yönetmelik gereği günlük çalışma süresi 11 saati geçemez. İşçi 11 saatten fazla çalışmayı reddedebilir. 11 saati aşan çalışma fazla mesai sayılır.

İşten çıkarma yasağı bitiyor, işveren tuzaklarına dikkat!

İşten çıkarma yasağının sona ermesi ile birlikte işçi haklarına çökmek isteyen patronlar kolları sıvadı. İşçilerin dikkat etmesi gerekenler bugünkü yanıtımızda.

Kısmi süreli çalışmada işveren tek taraflı değişiklik yapamaz

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin çalışma saatlerini işveren belirler. Ancak belirlenmiş bu çalışma saatleri, işçinin onayı olmadan tek taraflı değiştirilemez.

Anne işçiye ne hastalık ödeneği var ne analık ödeneği

Pandemi nedeniyle sigorta primleri yatırılmayan kadın işçiler, 90 gün koşulunu karşılayamadıkları için ne hastalık ödeneği alabiliyor ne analık ödeneği.

Ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30 Haziran’a kadar devam ediyor

Pandemi gerekçesiyle işverenlere tanınan işçinin onayı aranmaksızın işçiyi tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30 Haziran’a kadar devam ediyor.

1 yılın evlendikten sonra dolması evlilik feshine engel değil

Kadın işçi, evliliği izleyen 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Kıdem için gereken 1 yılın bir kısmının evlilikten sonra dolmuş olması engel değil.

Ücretsiz izinde gösterilip çalıştırılan işçi sigorta primlerini yatırtabilir

Fiilen çalıştırıldığı halde ücretsiz izinde gösterilip sigorta primi yatırılmayan işçi haklı fesih yapabileceği gibi eksik sigorta primlerinin yatırılmasını da sağlayabilir.

Analık ödeneği hesabında artık son 1 yıla bakılacak

Yapılan yasa değişikliği nedeniyle analık ödeneği hesabında artık son 3 ay değil son 1 yıldaki ortalama prime esas kazanç esas alınacak.

Kötü niyetli görev yeri değişikliği haklı fesih nedenidir

İş sözleşmesi gereği işverenin görev yeri değişikliği yapma yetkisi olsa bile işveren bu yetkisini kötü niyetle kullanıyorsa, işçi haklı fesih yapabilir.

Fiili çalışma yoksa çalışabilir raporu risk teşkil eder

Fiili çalışması olmadığı halde “37. haftaya kadar çalışabilir” raporu alan hamile işçi hem analık iznini hem analık ödeneğini riske atar.

Anne işçiler, anneler gününü ödeneksiz kutladı

On binlerce anne işçi, pandemi nedeniyle prim koşulunu karşılayamadıkları için anneler gününü analık ve emzirme ödeneği haklarından yoksun karşıladı.

Analık ödeneği çalışılan günler üzerinden hesaplanır

Analık ödeneği, çalışılan günler için yatırılan primler üzerinden hesaplanır. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hesaba dahil edilmez.

Hamileliğin yazılı bildirilmesinde yarar var

Kadın işçi hamile olduğunu öğrendiğinde hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü. Örnek dilekçe yanıtımızda.