HAKLARIMIZ VAR

Haklı fesihten önce işverene başvurmak gerekebilir

İşçi iş yerindeki başka bir işçi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle haklı fesih yapmadan önce işverene başvurmalıdır. İşveren gerekli adımları atmıyorsa işçi haklı fesih yapabilir.

İşe iade istenmese bile ayrımcılık tazminatı istenebilir

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan iş güvencesi kapsamındaki işçi işe iade yoluna gitmese bile ayrımcılık tazminatı isteyebilir.

İşsizlik ödeneği kendiliğinden bağlanmaz!

İşsizlik ödeneğini tam almadan yeniden işe giren ve ayrılan işçi kullanmadığı ödeneği alabilir. Ödenek kendiliğinden bağlanmaz, 30 gün içinde başvuru gerekir.

Kısmi süreli çalışan işçi analık ödeneği alabilir

Kısmi süreli çalışan işçi analık iznine ayrıldığı tarihte sigortalı ise ve doğumdan önceki son 1 yılda 90 gün primi varsa analık ödeneği alabilir.

Geçici işçinin çalışma süresi kuruma ve maliyeye bağlı

Geçici işçilerin çalışma süresinin 5 ay 29 günden 9 ay 29 güne çıkarılması için önce kurumun talep etmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da bu talebi onaylaması gerekiyor.

İşten çıkarılan hamile işçilerin mağduriyeti devam ediyor!

SGK’nin yasaya aykırı yönetmelik değişikliği nedeniyle hamileyken işten çıkarılan işçiler en fazla 10 gün analık ödeneği alabiliyor. Mağduriyet artarak devam ediyor...

Ev işçilerinin kıdem tazminatı hakkı yok

Ev işçilerine İş Yasası değil Borçlar Kanunu uygulanıyor. Bu Kanun ise kıdem tazminatı hakkı tanımıyor. Ancak bazı başka tazminat ve haklar var. Detaylar yanıtımızda.

Angaryacı ve cinsiyetçi patrona yanıt haklı fesih olabilir

Görevi olmadığı halde kadın işi olarak görülen yemek, temizlik gibi işleri yapmaya zorlanan, fazla mesaisi verilmeyen kadın işçi haklı fesih yaparak tazminatını alabilir.

Evlilik nedeniyle fesihte ihbar süresi yok

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçinin ihbar süresi kadar önce haber verme zorunluluğu yok. İşveren işçinin kıdem tazminatından ihbar tazminatı kesemez!

Hamile işçinin periyodik kontrol iznini yasa belirler, işveren değil!

Hamile işçilere periyodik kontrolleri için ücretli izin verilmek zorundadır. İşveren kontrollerin izin günlerinde ya da mesai sonrasında yapılmasını isteyemez!

Boşanan ve nafaka almayan eş çocukların AGİ’sini alır

Boşanmış kadın işçi ya da memur, çocuklara bakıyor ama çocuklar için nafaka almıyorsa çocukların asgari geçim indirimi farkını alır.

İşveren 45 saati kafasına göre dağıtamaz

45 saatlik çalışma süresi işçi ve işveren aksini belirlememişse haftanın çalışılan günlerine eşit dağıtılır. İşveren işçi ile anlaşmadan kafasına göre 45 saati farklı dağıtamaz.

Kesilen işsizlik ödeneği istifa halinde de yeniden bağlanır

Hak kazandığı işsizlik ödeneğinin tamamını almadan işe giren işçi, yeni işinden 600 gün dolmadan istifa ederek ayrılsa bile kullanmadığı süre kadar işsizlik ödeneği alabilir.

Sözleşmesi yenilenmeyen öğretmen kıdem ve işsizlik ödeneği alabilir

Özelde çalışan ve sözleşmesi yenilenmeyen öğretmen kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği ve kullanmadığı izinlerin ücretini alabilir. Duruma göre ayrımcılık tazminatı da istenebilir.

A-101 işçilerine bayram mesaisini ödemek zorunda

A-101’de çalışan işçiler arife günü ile bayramın 2 ve 3. günü çalışıyor ama karşılığında ilave ücret almıyor. A-101 yasalardan muaf değildir, işçilerine bayram çalışması ödemek zorundadır.

Bayram tatili part-time çalışanları da kapsar

Kısmi süreli işçilerin de bayram tatili vardır. Part-time çalışan işçi çalışmadan ücrete hak kazanır, çalışırsa işçiye ayrıca ücret ödenmek zorundadır.

İşçi onayı olmadan kısmi süreliye geçirelemez

Tam zamanlı çalışan işçi yazılı onayı olmaksızın kısmi süreli (part-time) çalışmaya geçirilemez. Değişikliği kabul etmemek tek başına işten çıkarma gerekçesi olamaz.

Emekli Sandığı emeklisi kadın yetim aylığı alamaz

Emekli Sandığı emeklisi kadın, anne / babasından yetim aylığı alamaz. Çift aylık için kadının SSK ya da Bağ-Kur’lu, anne ya da babanın Emekli Sandığı mensubu olması gerekir.

Esaslı değişiklerde işçinin onayı gerekir

İşçinin görevinde, görev yerinde, çalışma saatlerinde, ücret veya haklarında işçi aleyhine esaslı bir değişiklik yapılması ancak işçinin yazılı onayı ile mümkündür.

İşten çıkarma son çaredir!

İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin işten çıkarılabilmesi için geçerli ya da haklı bir işten çıkarma nedeninin ve “işten çıkarmanın son çare” olması gerekir.