2022’de en düşük kıdem tazminatı net 4.966 TL
1 Ocak 2022 ve sonrasında işten çıkarılan asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı yeni asgari ücretten hesaplanır. Yan haklar hariç, her 1 yıllık kıdem için kıdem tazminatı net 4.966 TL’dir.
Okurumuzun Sorusu: 11 Ocak 2022’de işten çıkarıldım. Hangi asgari ücret üzerinden tazminat almam gerekiyor?

1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi çok açık bir düzenleme içeriyor:

“Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır”.

11 Ocak 2022 tarihinde işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı hesabının 2022 Ocak ayı ücretine göre yapılması zorunludur. Eğer işçi asgari ücret ile çalışılıyorsa, kıdem tazminatı hesabına esas ücret yeni asgari ücret, yani 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücrettir. İşçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte henüz 2022 Ocak ayı ücretini almamış olması ya da ücretin ödeme tarihi bu kuralı değiştirmez.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil, “İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları 2015-2016” kitabında şu açıklamayı yapmaktadır:

“Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret son ücret olunca işçinin artmış olan ücret döneminde bir gün dahi çalışmış olması yeterlidir. Yoksa ücretin tahakkuk ettirilerek ödenmesi gereken günde çalışma şartı aranmaz. Örneğin toplu iş sözleşmesi ücret artışının yürürlüğe girdiği 01.01.2015 tarihinde işçinin çalışmış ve aynı gün içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçi ücreti son gün için zamlı olarak hesaplanmalı ve ödenmelidir”. (Yetkin Yayınları, Açıklamalı 7. Baskı, s. 1000)

Okurumuz asgari ücretli olduğu ve okurumuzun iş sözleşmesi yeni asgari ücretin yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2022 tarihinden sonra feshedildiği için okurumuzun kıdem tazminatının yeni asgari ücret üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Kıdem tazminatı her 1 yıllık kıdem için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarındadır.

2022 yılı için yeni brüt asgari ücret 5.004 TL’dir. Okurumuzun kıdem tazminatı bu tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Diyelim ki okurumuzun kıdemi tam 1 yıl ve okurumuzun kıdem tazminatı hesabına dahil edilebilecek herhangi bir hakkı yok.

Bu durumda okurumuzun kıdem tazminatı 5.004 TL olacak bu tutardan binde 7,59 TL oranında yani 37,98 TL damga vergisi kesilecek, kıdem tazminatı net 4.966 TL olarak ödenecektir.

Altını çizerek belirtelim. Para olarak ödenen ve para ile ölçülmesi mümkün tüm menfaatler (yol parası, yemek parası, servis, işyerinde verilen yemek, ikramiye, prim, çocuk ve aile yardımı vb.) kıdem tazminatı hesabına dahil edilecektir. Çalışılan gün başına ödenen veya sağlanan yol ve yemek yardımlarında 2022’de geçerli son güncel tutar üzerinden hesaplama yapılacak, belli aralıklarla ödenen haklar ile primlerde son 1 yılın ortalaması alınacaktır.


İlgili haberler
İşe iade davası açamayan işçi ayrımcılık tazminatı...

Hamile olduğu için ayrımcı bir biçimde işten çıkarılan ancak 30’dan az işçi çalıştıran bir işyerinde...

Kıdem tazminatı pazarlık konusu yapılamaz

Sağlık nedeniyle haklı fesih yapan işçiye kıdem tazminatı eksiksiz ödenmek zorundadır. İşveren kıdem...

2022’de işten çıkarılan asgari ücretlinin tazminat...

2 Ocak 2022’de işten çıkarılacak asgari ücretli işçinin kıdem tazminatının 1 Ocak 2022’den itibaren...