Seçim 2023
2022’de işten çıkarılan asgari ücretlinin tazminatı yeni asgari ücrete göre hesaplanır
2 Ocak 2022’de işten çıkarılacak asgari ücretli işçinin kıdem tazminatının 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete göre ödenmesi gerekir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Ocağın 2’sinde işten çıkarılacağım. Asgari ücrete gelen zam üzerinden mi tazminatım hesaplanacak? Maaşımı ayın 24’ünde alıyorum. İşe giriş tarihim 11.02.2020.

1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi çok açık bir düzenleme içeriyor:

“Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır”.

2 Ocak 2022 tarihinde işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı hesabının 2022 Ocak ayı ücretine göre yapılması zorunludur. Eğer işçi asgari ücret ile çalışılıyorsa, kıdem tazminatı hesabına esas ücret yeni asgari ücret, yani 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücrettir. İşçinin iş sözleşmesinin sona erdiği (işten ayrıldığı) tarihte henüz 2022 Ocak ayı ücretini almamış olması ya da ücretin ödeme tarihi (örneğin ücretin okurumuzun örneğinde olduğu gibi her ayın 24’ünde ödenmesi) bu kuralı değiştirmez.

Eski Yargıtay tetkik hâkimi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Şahin Çil, “İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları 2015-2016” kitabında şu açıklamayı yapmaktadır:

“Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret son ücret olunca işçinin artmış olan ücret döneminde bir gün dahi çalışmış olması yeterlidir. Yoksa ücretin tahakkuk ettirilerek ödenmesi gereken günde çalışma şartı aranmaz. Örneğin toplu iş sözleşmesi ücret artışının yürürlüğe girdiği 01.01.2015 tarihinde işçinin çalışmış ve aynı gün içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçi ücreti son gün için zamlı olarak hesaplanmalı ve ödenmelidir”. (Yetkin Yayınları, Açıklamalı 7. Baskı, s. 1000)

Okurumuzun toplam hizmet süresi 693 gün, yani 1 yıl ve yaklaşık 11 ay.

Kıdem tazminatı her 1 yıl için 30 günlük ücret tutarındadır. Yıldan arta kalan süreler için de kıdem tazminatı orantılı olarak ödenir.

Okurumuz tam yılı için 1 aylık brüt ücreti tutarında, geri kalan yaklaşık 11 ay içinse yaklaşık 27 günlük brüt ücreti tutarında, toplamda yaklaşık 57 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alacak.

Eğer okurumuzun sadece asgari ücret alıyorsa ve yol ve yemek ücreti gibi hiçbir hakkı yoksa, okurumuzun kıdem tazminatı 2022 yılı için bir günlük brüt asgari ücretin 57 ile çarpılması ile hesaplanacak.

Elde edilen tutardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecek ve geri kalan tutar net olarak okurumuza ödenecek.

Eğer kıdem tazminatına dahil edilmesi gereken yol, yemek, ikramiye, prim ve benzeri yan haklar varsa bunlar da hesaplamada dikkate alınacak.


İlgili haberler
Asgari ücret kadınları nasıl etkiliyor?

Hep erkek işçileri ilgilendiriyor gibi konuşulan asgari ücret çalışan ve hatta çalışmayan kadınları...

Asgari ücret zammı derdimize derman değil

Asgari ücret zammı karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyleyen kadın işçi: ‘İşveren, devlet des...

İşten çıkarma son çaredir!

İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin işten çıkarılabilmesi için geçerli ya da haklı bir işten çı...