Analık ödeneği için izne çıkarken sigortalılık şart
Analık ödeneği alabilmenin koşullarından biri de kadın işçinin analık iznine ayrılacağı tarih itibarıyla sigortalı olmasıdır. Aksi takdirde son 1 yılda 90 gün prim olsa bile analık ödeneği bağlanmaz.
Okurumuzun Sorusu:

Ben 5 ay önce sözleşmeli olarak işe girdim, İşe girdikten 1 hafta sonra hamile olduğumu öğrendim. Sözleşme sürem yarın doluyor. Bu 5 aylık sürede 3 ay çalışabildim. İşveren bana haber yollamış gelsin istifa etsin diye. Acaba onlar beni çıkarmıyor mu? Haftaya kadar raporla devam edip sonra doğum iznine ayrılabilir miyim? Şu an e-devlette 86 günüm var. Ancak 90 günden fazla çalıştım henüz yansımadı.

Öncelikle okurumuzu şimdiden tebrik edelim; okurumuza, eşi ve bebeğiyle birlikte uzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür dileyelim.

Belirli süreli iş sözleşmesi süresi dolduğunda kendiliğinden sona erer. Örneğin 5 aylık bir iş sözleşmesinin sona erme tarihi 5 Ocak 2022 ise, bu tarihte iş sözleşmesi sona ermiş olur. Yani ne işçi işten ayrılmış ne de işveren işçiyi işten çıkarmış olur. Sözleşme kendiliğinden son bulmuş olur. Dolayısıyla okurumuz hiçbir koşulda istifa etmemelidir. Çünkü buna hem gerek yoktur hem de okurumuz son 3 yılda 600 gün primi olsa bile işsizlik ödeneği alamaz.

Gelelim analık ödeneğine. İş sözleşmesinin son bulması ile işveren okurumuzun sigorta çıkışını verecek ve okurumuzun sigortalılık hali 10 gün sonra sone erecektir. Yani okurumuzun analık iznine ayrılabileceği 32. haftanın dolduğu tarihten önce okurumuzun sigortalılık hali bitmiş olacaktır. Okurumuz bu arada rapor alsa bile, rapor bu durumu değiştirmeyecek, okurumuz analık iznine ayrılacağı tarihte sigortalı olmayacağı için analık ödeneği alamayacaktır.

Okurumuzun analık ödeneği alabilmesinin tek yolu analık iznine ayrılmadan önce sigortalı işe girmesi ve analık iznine ayrılacağı tarihte sigortalı olmasıdır. Altını çizerek belirtelim. Okurumuzun analık ödeneğinden tam yararlanabilmesi için analık ödeneği aldığı sırada sigorta çıkışının yapılmaması da gerekmektedir.


İlgili haberler
Analık izni işsizlik ödeneğine engel değildir

Analık izni dönüşünde işten çıkarılan kadın işçi son 3 yılda 600 gün primi varsa işsizlik ödeneği al...

SGK rapor giriş sistemini uzatılmış analık izni il...

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde kadın işçiye 16 haftadan uzun analık raporu verilebilir....

Yarım çalışmaya analık izninden hemen sonra başlan...

Analık izni dönüşü yarım çalışma hakkından yararlanma koşulları ve yarım çalışmadan tam yararlanmak...