HAKLARIMIZ VAR

Analık izni sonrası rapor yarım çalışmadan düşülemez

Analık izni sonrası rapor alan işçinin yarım çalışması, raporun bittiği tarihte başlar. İŞKUR yasal kurallara aykırı işlem yapamaz!

Belediye şirket işçileri tediye hakkını istiyor!

Belediyelerin işlerini yapan ama şirket işçisi oldukları için ilave tediye ödenmeyen işçiler, ilave tediye haklarını istiyor!

Emekli eş AGİ’de çalışmayan eş kabul edilir

Emekli ya da kendi hesabına çalışan eş, asgari geçim indiriminde “çalışmayan eş” kabul edilir.

Staj sonrası doğumlara borçlanmak emekliliği öne çekebilir

Staj sonrası, sigorta girişi öncesi doğumlara borçlanma yapılması halinde emekliliği öne çekmek mümkün olabilir.

Ayrımcılık tazminatında çalışma süresi koşulu yoktur

Cinsiyet, hamilelik ve doğum gibi nedenlerle ayrımcılığa uğrayan kadın işçi ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Ayrımcılık tazminatında çalışma süresi koşulu yoktur.

Özel hastaneden alınan raporlar da geçerlidir

SGK ile anlaşması olsun ya da olmasın özel hastaneler tarafından verilen istirahat raporları geçerlidir. 20 günü aşan raporlar, Sağlık Kurulu tarafından verilebilir.

SSK’lı baba ve eşten çift aylık alınamaz

Vefat eden eş ile anne-baba aynı sigorta statüsüne sahipse, çift aylık olanaklı değil. Eğer farklı sigorta statüsü söz konusuysa, ölüm tarihlerine bakılır ve çift aylık bağlanabilir.

Doğum işten çıkarma gerekçesi olamaz!

Kadın işçinin doğum yapması işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. Doğum nedeniyle işten çıkarmada -yetersiz de olsa- kullanabileceğimiz haklarımız var.

Belirli süreli sözleşme gebelik nedeniyle feshedilemez

Belirli süreli iş sözleşmesi gebelik nedeniyle feshedilen işçi hem bakiye kalan ücret hem tazminat talep edebilir.

İşçi ibraname imzalasa da haklarını isteyebilir

İbraname (alacaklarımı aldım yazısı) imzalayan işçi, ibraname yasal kurallara aykırıysa, haklarını talep edebilir.

Haklı fesihte gerekçe çok önemli!

Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği alabilir. Ancak işçinin yasaya uygun haklı fesih gerekçesi olması gerekir.

Çocuğunuzu çok geç yaşta emeklilik bekliyor

1 Mayıs 2008 sonrası sigorta girişlilerin emeklilik yaşı 65’e kadar çıkıyor. Çocuklarımızı çok geç yaşta emeklilik bekliyor…

AGİ gelir vergisinden yapılan indirimdir

Asgari geçim indirimi hukuken işçinin gelir vergisinden yapılan indirimdir. Ücreti net olarak belirlenen işçi için de gelir vergisinden indirim yapılmaktadır.

İşsizlik ödeneğinde 600 gün koşulu kaldırılmalı

İşsizlik ödeneğinde aranan ‘Son 3 yılda 600 gün prim koşulu’ ciddi mağduriyet yaratıyor. Bu koşul kaldırılmalı ve işsizlik ödeneği artırılmalı.

Yemek çeki kıdem hesabına dahildir

Kıdem tazminatı hesabına para ve para ile ölçülmesi mümkün menfaatler dahildir. Bu nedenle yemek çekleri de kıdem hesabında dikkate alınır. Örnek hesaplama yanıtımızda.

Kıdemde fon tuzağına dikkat!

Kıdem tazminatında fon tartışmaları yeniden ısıtılıyor. Fon sistemi kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesidir. Fona değil tazminat hakkının iyileştirilmesine ihtiyacımız var.

Üniversiteyi bitiren çocuk AGİ dışına çıkar

18 yaşından küçük tüm çocuklar ile 18-25 yaş arası okuyan çocuklar AGİ’ye dahildir. Üniversiteyi bitiren çocuk, çalışmasa bile, AGİ dışına çıkar.

Evlenme izni nikahtan sonra kullanılır

Evlenen kadın işçinin 3 günlük evlilik izni nikah tarihi ile başlar. Evlilik izninde düğün değil nikah tarihi esas alınır. İzni verilmeyen işçi fazla mesai ücreti isteyebilir.

Eşin tayini kıdem tazminatına hak kazandırmaz

Memur olan eşinin il dışı tayini nedeniyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak kıdem alabilmek için alternatif yollar var.

Ücret ve AGİ hesabının püf noktaları

Asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi hesabının nasıl yapıldığına ilişkin tüm detaylar yanıtımızda.