HAKLARIMIZ VAR

Kısmiden tama geçen işçi işsizlik ödeneğinden yararlanabilir

Kısmi süreli çalışmadan tam süreli çalışmaya geçen işçi, son 3 yılda 600 gün primi varsa ve diğer koşulları sağlıyorsa işsizlik ödeneği alabilir.

Hamile işçiye ücret artışında ayrımcılık yapılamaz

Kadın işçiye sırf hamile olduğu için diğer emsal işçilerden daha düşük ücret artışı yapılması İş Yasası’na aykırıdır. Hak arama yolları yanıtımızda.

İşe iade davası açamayan işçi ayrımcılık tazminatı isteyebilir

Hamile olduğu için ayrımcı bir biçimde işten çıkarılan ancak 30’dan az işçi çalıştıran bir işyerinde çalıştığı için işe iade davası açamayan işçi, ayrımcılık ya da kötü niyet tazminatı isteyebilir.

İşveren işyeri uygulamasını keyfine göre kaldıramaz

Yasal yükümlülük olmasa bile işyeri uygulamasına dönüşmüş haklar, işveren tarafından keyfi biçimde kaldırılamaz, bu hakların uygulanmasında ayrımcılık yapılamaz.

Gebe ve emziren çalışanlar yönetmeliği memurları da kapsar

Gebe ve emziren çalışanlara ilişkin yönetmelik, genel olarak kamu personelini kapsamakla birlikte Emniyet personeli bu yönetmeliğin dışında tutulmuştur.

İşyerinin devri işçinin haklarını yok etmez

İşyerinin bir işverenden başka bir işverene devredilmesi (satılması) yeni işverene işçileri işçiden çıkarma hakkı vermez, işçilik haklarını ortadan kaldırmaz.

İşçi, sağlığı ile ilgili her bilgiyi işverenle paylaşmak zorunda değil

Doğum sonrası heyet raporu verilen işçi, işin ve işçinin sağlığının gerektirdiği haller dışında heyet raporuna konu olan bilgi ve tetkikleri işverenle paylaşmak zorunda değil.

İşçi kendi aracını iş için kullanıyorsa, işveren ödeme yapmalı

Eğer işçi iş için kendi şahsi aracını kullanıyorsa; işveren akaryakıt, trafik sigortası, bakım-onarım gibi masrafları karşılamak, işçiye araç için yıpranma bedeli ödemek zorundadır.

Yarım çalışma hakkı ücretsiz izinden sonra kullanılamaz

16 haftalık analık izninin sonunda kadın işçi isterse yarım çalışma, isterse ücretsiz izin hakkını kullanabilir. Ancak bu iki hak art arda kullanılamaz.

İstifa yerine haklı fesih!

Hamilelik nedeniyle istifaya zorlanan kadın işçi, istifa ederse haklarını yakabilir. İstifa etmek yerine haklı fesih yoluna gitmekte yarar var.

İşsizlik ödeneğini geriye dönük almak mümkün

İşverenin yanlış koddan bildirimde bulunması nedeniyle işsizlik ödeneği alamayan işçi, mahkeme kararıyla işsizlik ödeneğini geçmişe dönük olarak alabilir.

Kısmi süreli çalışma hakkının dayanağı yasa ve yönetmelik

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından engellenen kadın işçilerin kullanabileceği yasal dayanaklar ve başvurabileceği hak arama yolları yanıtımızda.

Pandemi annelerinin analık ödeneği mağduriyeti devam ediyor

Pandemi nedeniyle sigorta primleri yatmayan pandemi anneleri analık ve emzirme ödeneği alamıyor. Sorunu çözecek yasa teklifleri Mecliste bekliyor.

Kamudaki sağlık işçilerinin kısmi süreli çalışma hakkı kısıtlanamaz

Kamuda görev yapan sağlık işçilerinin analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından kısıtlanamaz. İşveren süre sınırı getiremez.

Süt izni günlük olarak kullanılır

Süt izni günlük 1 buçuk saattir. Süt izni, günlük olarak kullanılır. Süt izninin haftalık, aylık ya da yıllık olarak toplu kullanımı gibi bir hak yoktur.

Analık sonrası 6 aydan fazla ücretsiz izin işverenin onayı ile mümkün

Analık izni sonrası kadın işçi 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. İşverenin onayı gerekmez. 6 aydan fazla ücretsiz izin için işverenin onayı gerekir.

Rapor yarım çalışma hakkına engel değil

Analık izni sonrası alınan rapor yarım çalışma hakkının kullanılmasına engel olmaz, yarım çalışma yapılabilecek süreyi kısaltmaz.

Ücretsiz izinde rapor parası ödenmez

Doğum sonrası ücretsiz izne ayrılan işçi, ücretsiz izindeyken rapor alsa bile bu rapor için rapor parası alamaz.

İşsizlik ödeneğinde 600 güne nasıl bakılır?

İşsizlik ödeneğine hak kazanmada işsiz kalınan tarihten geriye doğru 3 yıl gidilerek bu 3 yıllık dönem-de 600 gün prim ödenip ödenmediğine bakılır.

Kreşin olmaması haklı fesih hakkını doğurabilir

150’den fazla kadın işçi çalıştıran işyerlerinde kreşin olmaması, kadın işçi için haklı fesih yapıp, işten tazminatını alarak ayrılma hakkını doğurabilir.