Kısmi süreli çalışma hakkının dayanağı yasa ve yönetmelik
Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından engellenen kadın işçilerin kullanabileceği yasal dayanaklar ve başvurabileceği hak arama yolları yanıtımızda.
Okurumuzun Sorusu:

Eğer tüm haklarımı kullandıktan sonra kısmi süreli çalışmaya başvurabiliyorsam, bunun dayanağı nedir? Nereden bilgi alabilirim. İşyeri hayır kullanamazsın gibi bir cevapla gelir ne yapabilirim?

Kadın işçiler analık izinleri sona erdikten sonra çocuk zorunlu ilköğretim çağına gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilir. Bazı iş ve sektörler haricinde kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı için işverenin onayı gerekmez. Yani kadın işçinin başvuru yapması yeterlidir.

Peki okurumuzun sorusunda belirttiği üzere işveren “hayır kullanamazsın” gibi bir cevapla gelirse, ne yapılabilir?

Her şeyden önce kadın işçiler, işverene bu hakkın yasal dayanağını gösterip, işverenin reddetme gibi bir hakkının olmadığını hatırlatabilir.

Okurlarımız linklere tıklayarak haklarını arayabilir. 

Bu linkte, İş Yasası mevcut. Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı, İş Yasası’nın 13. maddesinde düzenleniyor. Bu maddede açıkça “Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz” deniyor. Bu maddede ayrıca “Hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” deniyor.

İş Yasası’nın atıfta bulunduğu yönetmeliğin linki için ise TIKLAYIN.

Yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fırkasında hangi iş ve sektörlerde işverenin onayının aranacağı sıralanıyor. Eğer işçi bu kapsama girmiyorsa, 12. maddede açıkça belirtildiği üzere “Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilir”.

Eşi çalışan (ya da yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan istisnalar kapsamına giren) tüm kadın işçiler, analık izni sonrasında kısmi süreli çalışmaya geçiş için başvuru yapabilir ve yönetmelikte sayılan iş ve sektörler dışında işverenin onayı gerekmez. İşveren işçinin talebini karşılamaz zorundadır.

Peki işveren yasaya ve yönetmeliğe aykırı davranıp işçinin talebini karşılamazsa işçi ne yapabilir?

1) İşverenin onayının gerekmediği iş ve sektörlerde çalışan kadın işçi yazılı olarak başvuru yaparak başvurusundaki başlangıç tarihinde doğrudan bu hakkı kullanmaya başlayabilir.

2) İşçi bu nedenle işten çıkarılırsa bu İş Yasası’na aykırı olur. İşçi durumuna göre işe iade isteyebileceği gibi tüm yasal haklarını da yasal yollarla isteyebilir.

3) İşveren sorun ve zorluk çıkarıyorsa işçi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyette bulunabilir.

4) İşveren işçinin kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanmasını yasaya aykırı bir biçimde reddediyorsa ya da fiilen engelliyorsa, işçi İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak ve tüm yasal haklarını talep ederek işten ayrılabilir.

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı ile ilgili tüm merak edilenler ve örnek başvuru dilekçesi bu yanıtımızda mevcut: Kısmi süreli çalışmaya nasıl geçilir?

İlgili haberler
Kamudaki sağlık işçilerinin kısmi süreli çalışma h...

Kamuda görev yapan sağlık işçilerinin analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren...

Kısmi süreli çalışmaya geçişte işveren yalanlarına...

Kadın işçi, çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çal...

Kısmi süreli çalışmada işveren tek taraflı değişik...

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin çalışma saatlerini işveren belirler. Ancak belirlenmiş bu çalış...