İşçi onayı olmadan kısmi süreli çalışmaya geçirilemez
İşveren işçinin onayını almadan tam zamanlı çalışan işçiyi kısmi süreli çalışmaya geçiremez. İşçinin daha önce kısmi süreli çalışmış olması, bu kuralı değiştirmez.
Okurumuzun Sorusu:

1 yıldır bir mağazada çalışıyorum. Bunun 10 ayını kısmi süreli olarak çalıştım, daha sonraki 2 ayını ise tam zamanlı olarak çalışıyorum. İşe başlarken herhangi bir iş sözleşmesi imzalamadım aynı şekilde tam zamanlıya geçtiğimde de imzalamadım. Şimdi işverenim beni tekrar kısmi süreliye geçirmek istiyor bunun için ne yapmalıyım?

Tam zamanlı olarak çalışan bir işçinin kısmi süreli çalışmaya geçirilmesi ancak işçinin yazılı onayının alınması ile mümkündür. İş Yasası’nın 22. maddesi gereği işveren işçinin yazılı onayını almaksızın işçiyi tek taraflı olarak kısmi süreli çalışmaya geçiremez.

Okurumuzun işe kısmi süreli çalışan işçi olarak başlamış olması, 10 ay boyunca kısmi süreli çalışmış olması, ardından tam zamanlı çalışmaya geçmiş olması, okurumuzun yazılı bir iş sözleşmesinin olmaması, kısmi süreli çalışmadan tam zamanlı çalışmaya geçişin yazılı onay alınmaksızın yapılmış olması, bu kuralı değiştirmez. Okurumuz talebi ya da onayı olmadığı sürece kısmi süreli çalışmaya geçirilemez.

Altını çizelim. Her ne kadar yazılı bir sözleşme olmasa da SGK kayıtlarındaki prim gün sayılarından okurumuzun 2 ay önce tam zamanlı çalışmaya geçmiş olduğu ispatlanabilir.

Peki okurumuz bu aşamada ne yapmalı?

1) Okurumuzun işverene mümkünse yazılı olarak kısmi süreli çalışmaya geçmeyi kabul etmediğini bildirmesinde; örneğin imzalı dilekçe veriyorsa imzalı dilekçesinin bir örneğini de işverene elektronik posta ile göndermesinde yarar var. Aslında dilekçe yeterli ama olası bir yasal süreçte elektronik posta ispat bakımından büyük kolaylık sağlayacaktır.

2) Okurumuz kabul etmediği halde işveren okurumuzu tek taraflı olarak kısmi süreli çalışmaya geçirdiği takdirde, okurumuz 6 işgünü içinde İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak işten derhal ayrılabilir. Kıdem tazminatı, hak kazandığı ancak kullanmadığı yıllık izinlerinin ücreti ile ücret ve fazla mesai gibi içerideki alacaklarının yanı sıra İş Yasası’nın 26. maddesi uyarınca ilave tazminat da talep edebilir.

3) Okurumuz kısmi süreli çalışmaya geçmeyi kabul etmediği için işveren okurumuzu işten çıkarırsa bu İş Yasası’na aykırı bir işten çıkarma olur. Okurumuz iş güvencesi kapsamında ise (yani mağaza ya da mağaza zincirinde 30’dan fazla işçi çalışıyorsa) işe iade için arabulucuya başvurup, arabulucuda anlaşma olmadığı takdirde dava açabilir. Okurumuz iş güvencesi kapsamında değilse, kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra kötü niyet tazminatı ve diğer yasal haklarını (ücret, fazla mesai, kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti…) yine aynı yolla (önce arabulucu, anlaşma olmazsa dava) talep edebilir. Okurumuz iş güvencesi kapsamında olmasına rağmen işe iade yoluna gitmek istemiyorsa kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer yasal haklarını yine aynı yolu izleyerek isteyebilir.


İlgili haberler
Kısmiden tama geçen işçi işsizlik ödeneğinden yara...

Kısmi süreli çalışmadan tam süreli çalışmaya geçen işçi, son 3 yılda 600 gün primi varsa ve diğer ko...

Kısmi süreli çalışma hakkının dayanağı yasa ve yön...

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından engellenen kadın işçilerin kullanabileceği yas...

Kısmi süreli çalışmaya geçişte işveren yalanlarına...

Kadın işçi, çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çal...