Süt izni günlük olarak kullanılır
Süt izni günlük 1 buçuk saattir. Süt izni, günlük olarak kullanılır. Süt izninin haftalık, aylık ya da yıllık olarak toplu kullanımı gibi bir hak yoktur.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba şu an evden çalışmada süt iznimi günlük kullanıyorum, ancak ben 4 gün çalışıp 1 gün süt izni olacak şekilde kullanmak istiyorum. Çalıştığım kurum evden çalışmada sadece günlük kullanabileceğimi, sadece ofis çalışmasına geçilirse 4 gün ofiste 1 gün izin olarak kul-lanabileceğimi söyledi. Bu şekilde kısıtlanabiliyor mu acaba? Şimdiden teşekkürler.

Öncelikle okurumuzu tebrik edelim; okurumuza ve eşine bebekleriyle birlikte mutlu bir ömür

dileyelim.

İş Yasası’nın 74. maddesine göre: “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

Süt izni kural olarak çalışılan günlerde kullanılır. Kadın işçi, 1 buçuk saatlik süreyi istediği kadar bölerek ve istediği saatlerde kullanabilir. Bu konuda karar hakkı kadın işçinindir. Bu karar, işverenin onayına tabi değildir.

Süt iznini temel amacı, kadın işçinin, çocuğunu çalıştığı günlerde de emzirebilmesidir. İş Kanunu ve konuya ilişkin yönetmelikte de süt izninin toplu olarak kullanılabileceğine dair bir düzenleme

bulunmamaktadır.

Yargıtay ise “İşçi süt iznini toplamak suretiyle toplu kullanma talebinde bulunamaz” diyor. (Yargı-tay 9. Hukuk Dairesi, 27.04.2017, 2017/4543 Esas, 2017/7375 Karar sayılı karar)

Sonuç olarak süt izninin günlük olarak değil de haftada bir gün ya da ayda 4 gün olarak ya da yıllık olarak tüm süt izninin bir seferde toplu olarak kullanılması gibi bir hak mevcut değildir.

Dolayısıyla okurumuza “işveren emzirme iznini haftada bir gün olarak kullandırmak zorundadır”

diyemiyorum.

Bununla birlikte işverenin yaptığı uygulamanın da İş Yasası’na uygun olmadığını söylemek isterim.

İş Yasası’nın 14. maddesine göre “Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz”.

İşyerinde çalışan işçilere süt izni haftada 1 gün toplu olarak kullandırılırken, evden (uzaktan) çalışan işçilere bu hakkın tanınmaması İş Yasası’nın 14. maddesine aykırıdır. Böyle bir farklı işlem için esas-lı bir nedenin olmadığı da açıktır.

Okurumuz bu maddeden hareketle böyle bir ayrımın İş Yasası’na aykırı olduğuna dikkat çekerek talebini yineleyebilir. Süt izinin haftalık esasta toplu olarak kullanılması gibi bir hak olmadığı için elimizdeki tek dayanak bu.


İlgili haberler
Evden çalışma süt iznine engel değil

Kovid-19 nedeniyle evden (uzaktan) çalışanlar da süt iznini kullanabilir. Evden çalışma süt izni hak...

Süt iznini toplu iş sözleşmesi ile artırmak mümkün...

Süt izninin kullanılabileceği zaman dilimi ve günlük süt izni süresi toplu iş sözleşmesi ile artırıl...

Kovid bahanesiyle süt izni hakkı gasp edilemez!

Kovid-19 pandemisi ve evden çalışma kadın işçinin süt izni hakkını ortadan kaldırmaz. Kadın işçi süt...