Süt iznini toplu iş sözleşmesi ile artırmak mümkün!
Süt izninin kullanılabileceği zaman dilimi ve günlük süt izni süresi toplu iş sözleşmesi ile artırılabilir. Pandemi nedeniyle evden ve esnek çalışmakazanılmış hakları ortadan kaldırmaz.
Okurumuzun Sorusu:

Öncelikle kadın bir işçi olarak çok teşekkür ederim. Sayenizde en güvenilir şekilde ve anlaşılır bir dille sorularımıza cevap buluyoruz. Kovid dolayısıyla belediyemiz esnek çalışmaya geçti. 1 hafta işe gelip diğer hafta evden çalışmaktayız. 10:00-12:30 ve 13:00-16:00 çalışma saatlerimiz. İşyerimizde toplu iş sözleşmemizde çocuğu 1,5 yaşından küçük annelere günde 2 saat süt izni hakkımız var. Esnek çalışmaya geçtikten sonra süt iznimi kullanabilecek miyim ve kaç saat olarak kullanacağım? İzinlerimi birleştirme şansım var mı? Cevabınız için şimdiden çok teşekkürler.  

Okurumuzun sorusu sendikalı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Çünkü sendika ve toplu iş sözleşmesi aracılığıyla yasalarda yer alan asgari hakları iyileştirmek ve geliştirmek mümkün! İş Yasası’na göre süt izni çocuk 1 yaşına girene kadar kullanılabiliyor. Okurumuzun işyerinde bu süre toplu iş sözleşmesi çocuk1,5 yaşına girene kadar uzatılmış! Yani 6 ay daha süt izni kullanılabilecek süre elde edilmiş. Yine İş Yasası’na göre günlük süt izni süresi 1,5 saat. Toplu iş sözleşmesi ile bu süre günde 2 saate çıkarılmış. Yani her gün için yarım saat daha ilave süt izni hakkı kazanılmış.

Okurumuzun üyesi olduğu sendikayı ve çalıştığı belediyeyi süt izni hakkını geliştiren bir toplu iş sözleşmesi imzaladıkları için tebrik ediyorum.

Gelelim okurumuzun sorularına.

Son sorudan başlayalım. Süt izninin birleştirilerek toplu kullanılabileceğine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmuyor. Aksine Yargıtay’ın süt izninin toplu olarak kullanılamayacağına ilişkin bir kararı var. Detaylar için bu yanıtımıza bakılabilir: Yargıtay ‘Süt izni toplu kullanılamaz’ diyor

Bununla birlikte pandemi ve pandemi nedeniyle başlatılan esnek ve evden çalışma uygulamaları süt izni hakkını ortadan kaldırmaz. Evden çalışma ya da dönüşümlü olarak evden çalışma süt izninin kaldırılmasına gerekçe olamaz: Kovid bahanesiyle süt izni hakkı gasp edilemez! 

Sonuç olarak okurumuz hem evden çalıştığı günlerde hem belediyede (işyerinde) çalıştığı günlerde süt iznini kullanmaya devam edebilir.

Gelelim süt izninin süresine.

Okurumuz günlük çalışma süresinin 5,5 saat olduğunu belirtmiş. Anlaşılan o ki, pandemi nedeniyle belediyede günlük ve haftalık çalışma süreleri azaltılmış. Bu durumda çalışma süresinin kısaltıldığı oranda süt izninin de kısaltılması mümkündür. Ancak bu kısaltma yasal süre üzerinden değil toplu iş sözleşmesi ile kazanılan süre üzerinden yapılabilir. Örneğin günlük çalışma süresi dörtte bir oranında kısaldıysa, süt iznini de aynı oranda kısaltılarak 2 saatten 1,5 saate düşürülebilir. Böyle bir kısaltmaya gidilmesi zorunlu değildir. Ancak süt izninin çalışılan süre ile orantılı hale getirilmesinde İş Yasası’na aykırı bir durum yoktur. Bununla birlikte işverenin bu kısaltmayı tek taraflı yapmaması, işyerindeki yetkili sendika ile görüşerek mutabakata varması doğru olacaktır.

Bu vesileyle sendikalı olmanın, toplu iş sözleşmesi ile çalışmanın ne kadar önemli olduğunu; sendikal örgütlülük aracılığıyla kadın işçilerin haklarının artırılabileceğini; daha iyi çalışma koşulları, ücret, iş güvencesi elde edilebileceğini; ayrımcılığa karşı eşitliğin toplu iş sözleşmesi ile güçlendirilebileceğini bir kez daha vurgulayalım.

Umut ediyorum ki 2021 kadın işçilerin sendikal örgütlenmesinde yeni bir atılımın başladığı, daha çok kadın işçinin sendikalı ve toplu iş sözleşmeli çalıştığı bir yıl olur.

Tüm okurlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

2021’de görüşmek üzere!


İlgili haberler
Yargıtay ‘Süt izni toplu kullanılamaz’ diyor

İş Yasası’nda süt izninin toplu kullanılabileceğine dair bir dayanak yok. Yargıtay da güncel kararla...

Süt izni sırasındaki kaza iş kazası sayılır

Kadın işçinin süt iznini kullandığı sırada geçirdiği kaza iş kazası sayılır. Kazanın işyeri içinde y...

Kısmi süreli çalışanlar da süt izni kullanır

Kısmi süreli çalışan ya da doğumdan sonra kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçilerin de emzirme (s...

Kovid bahanesiyle süt izni hakkı gasp edilemez!

Kovid-19 pandemisi ve evden çalışma kadın işçinin süt izni hakkını ortadan kaldırmaz. Kadın işçi süt...

Koronavirüs süt izninin kaldırılmasının bahanesi o...

Koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerinin azaltılması, süt izninin kaldırılmasının gerekçesi olamaz....

Süt izninin ne zaman kullanılacağını işçi belirler

Günlük 1 buçuk saatlik süt (emzirme) izninin ne zaman kullanılacağını işçi belirler. İşçi isterse iş...