Süt izni sırasındaki kaza iş kazası sayılır
Kadın işçinin süt iznini kullandığı sırada geçirdiği kaza iş kazası sayılır. Kazanın işyeri içinde ya da dışında gerçekleşmiş olması fark etmez.
Okurumuzun sorusu:

Geçen hafta işçi sağlığı eğitiminde emzirme izni sırasında kaza olursa, iş kazası sayılacağını söylediler. Bu bilgi bana çok ilginç geldi. Biraz bilgi verebilir misiniz?

İş Yasası’nın 74. maddesine göre kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt (emzirme) izni verilir. Bu süre çalışma süresinden sayılır yani bu izin için işçinin ücretinden kesintiye gidilmez.

Kadın işçi 1,5 saatlik süreyi hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanacağını belirleme hakkına sahiptir. Kadın işçi süt iznini işyeri içinde ya da dışında kullanma hakkına da sahiptir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın 13. maddesinde yer alan iş kazası tanımında “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada” ifadesi yer almaktadır. İş Yasası’nın 2. maddesine göre emzirme odaları ya da kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için ayrılan yerler de işyeri kapsamında kabul edilir.

Dolayısıyla emzirme odaları ya da benzeri örneğin fabrika dışındaki kadın işçilere tahsis edilmiş yerler de bu anlamda işyerinden sayılır ve buralarda gerçekleşen kazalar da iş kazası sayılır.

Daha da önemlisi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın 13. maddesi ile kadın işçinin süt iznini kullandığı sırada meydana gelen kazalar da iş kazası sayılmıştır. Yasanın bu maddesinde açıkça “emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda” denildiği için, emzirme izninde yer değil zaman esas alınmıştır. Yani kadın işçi süt iznini işyeri dışında kullanıyorsa da bu sırada meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaktadır.

Örneğin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 10.6.1983 tarih, 382/652 sayılı kararında bir kadın işçinin süt izni süresi içinde işyerine gitmek üzere yolda karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu ölmesini iş kazası olarak kabul etmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2016/21 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Genelgesi’nde de şöyle denilmektedir: “Kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için belirlenen zamanda işyerindeki emzirme odasında merdivenden düşmesi sonucu meydana gelen kaza, çocuğun bulunduğu yere gidiş gelişi esnasında geçirdiği trafik kazaları iş kazası sayılmalıdır.”

 

İlgili haberler
Sovyetlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği: Çalışırk...

Ne yani çalışma yaşamı insan hayatı merkezli inşa edilemez mi? Burada kadın ve çocuklar ayrıca gözet...

Yarım çalışmadan sonra süt izni kullanılabilir

Analık izni sonunda yarım çalışma hakkını kullanan kadın işçi, tam çalışmaya geçtikten sonra çocuk 1...

Yargıtay ‘Süt izni toplu kullanılamaz’ diyor

İş Yasası’nda süt izninin toplu kullanılabileceğine dair bir dayanak yok. Yargıtay da güncel kararla...