GÜNÜN KARNESİ: 2002’den 2018’e AKP’nin Toplumsal Cinsiyet Politikaları
AKP’nin iktidara geldiği 2002'den günümüze kadınlarla ilgili veya toplumsal cinsiyet alanında ürettiği siyaset ve söylemi bir zaman tünelinde görmeye ne dersiniz?

Çatlak Zemin ekibi, AKP’nin kadınlarla ilgili veya toplumsal cinsiyet alanında ürettiği siyaset ve söylemi bir zaman tünelinde yerleştirerek AKP’nin 2002'den 2018'e karnesini çıkardı.

Karnede 2002’den bu yana AKP’nin atadığı bürokratların, kadroların, yerel ve genel seçimlerde gösterdiği adayların, milletvekillerinin, yöneticilerin ve kamu idarecilerinin söylemleri; yasa tartışmaları ve yasal düzenlemeler; Anayasa Mahkemesi kararları, genelgeler, kararnameler ve Adalet Bakanlığı’nın cinsel dokunulmazlığa karşı suç istatistikleri görüntülenebiliyor. Tüm bilgilerin kaynakları (resmi gazete yayınları, Meclis tutanakları, raporlar, haberler, vs.) her bir veri girişindeki linklere tıklayarak ulaşılabiliyor. Bu haliyle önemli bir arşiv işlevi de taşıyor.

Karnedeki veriler “Aile”, “eğitim”, “cinsel istismar/şiddet”, “kadın emeği”, “annelik/üreme/kürtaj”, “erkek şiddeti”, “eşitlik-ayrımcılık”, “siyaset” ve “cinsellik” gibi dokuz kategoride toplanmış.

Çatlak Zemin ekibi, karneyi 2002’den bu yana kadınlar ve cinsiyetlendirilmiş politikalar açısından geçirdiğimiz süreçle yeniden yüzleşmek, kazanımlarımız ve kayıplarımızın dengesini hatırlamak, pek mutluluk verici olmasa da üzerine düşünebilecek, çeşitli anlamlandırmalara açık bir genel resim sunmak üzere hazırladı.

Ekip karneyi hazırlarken bazı soruların da cevaplarını birlikte tartışma amacı gütmüş. İşte o sorular:

* AKP'nin aile merkezli politikalarında iktidarı süresince nasıl bir dönüşüm oldu? Yani 15 yıl boyunca, aile politikalarının yapılma şeklinde niteliksel ve niceliksel olarak farklar var mı?
* Farklı devlet kurumlarının (örneğin, Diyanet İşleri Başkanlığı) etkisi zaman içinde ne şekilde değişti?
* AKP’nin ilk döneminde geçen ve kadın hareketinin kazanımları olarak bilinen yasalar 'AKP karnesi' açısından nasıl değerlendirilmeli?
* Kadınlar açısından kazanımlar ve kayıplar nasıl bir süreç izliyor?
* ‘Üç çocuk’ söylemi ne tür bir dönüşümün merkezinde yer alıyor? Bununla ilişkili olarak kürtaj tartışmasına giden yolu ve annelik-evlilik teşviklerini bir bütün olarak nasıl düşünmeliyiz?
* Kadınların siyasete katılımı açısından 15 senelik dönem nasıl değerlendirilmeli?
* Başta kadın cinayetleri olmak üzere, erkek şiddeti konusunda neler yaşandı?
* Kadınlara, LGBTİ+lara karşı ayrımcı politikaların diğer politikalarla -aile politikalarıyla, siyasete katılımla, cinsellikle, üreme politikalarıyla, şiddetle- bağlantısı nedir?
* Son zamanların hararetli tartışma konusu olan cinsel istismara dair 15 yılda neler yapıldı ya da yapılmadı?


AKP Karnesi'ni görüntülemek için tıklayın.

İlgili haberler
Cinsiyetçilik: AKP’nin olağan hali

Yeni eğitim öğretim yılı başlamasına çok az bir zaman kala hafızalarımızda henüz taze olan bazı olay...

Ülke çocuklar için cehenneme döndü, hükümet çocuk...

“Artık yeter” demeyecek misin? Her gün bir yerden çocuk istismarı haberleri gelsin istemiyorsan, çoc...

İktidar çocuk istismarı tartışmasından idam ve zin...

Çocuk istismarına karşı somut adımlar beklenirken hükümet “idam ve zina” tartışması açtı. Böylece he...