Art arda alınan rapor bağlantılı değilse SGK ikisi için de ilk 2 günü ödemez
Üst üste 2’şer günlük iki istirahat raporu alan işçi, ikinci rapor ilk raporun devam raporu değilse, her 2 gün için de SGK’dan rapor parası alamaz.
Okurumuzun Sorusu:

İyi günler ben rapor ödemeleri hakkında bilgi almak istiyorum. 2 gün rapor aldım. Arkasından 2 gün daha rapor aldım. Farklı yerlerden alınmış 2+2 toplam 4 gün rapor var. Bunların tamamının ödemesini şirket mi yapıyor yoksa 2 günü SSK mı ödüyor? Şirket 2 günü ödedi diğer 2 günü SSK ödeyecek diyor. Ama SSK’da bir ödeme görünmüyor. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyim? Şimdiden çok teşekkür ederim.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18. maddesi gereği SGK, iş göremezliğin (raporun) ilk iki gününden sonraki günleri için geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) öder. Örneğin işçi 5 gün rapor alırsa, SGK ilk 2 gün için ödeme yapmaz, sonraki 3 gün için işçiye rapor parası verir.

Genel kural olarak işverenler, işçilerin raporlu oldukları ve çalışmadıkları günler için, işçilere ücret ödemek zorunda değildir. İşverenlerin SGK tarafından karşılanmayan ilk iki gün için işçiye ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.

Ancak toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi ya da işyeri uygulaması uyarınca işveren bu ilk 2 gün için ödeme yapabilir. Örneğin toplu iş sözleşmesi ile böyle bir hak kazanılmışsa, 5 gün rapor alan işçi ilk 2 günün ücretini işverenden alır, diğer 3 gün için SGK’dan rapor parası alır.

Okurumuzun işyerinde de bu durum söz konusu. Yani işveren SGK’nın karşılamadığı, ödeme yapmadığı raporun ilk 2 günü için işçiye ödeme yapıyor.

Okurumuz üst üste ve ayrı ayrı yerlerden 2’şer günlük rapor almış. Anlaşılan o ki, bu iki rapor birbirinden bağımsız. Yani ikinci rapor, ilk istirahat raporunun devamı niteliğinde değil. Dolayısıyla SGK her iki rapor için de ilk 2 gün için de ödeme yapmayacak, yani herhangi bir ödeme söz konusu olmayacaktır.

Eğer ikinci rapor, devam (kontrol) raporu olsaydı, SGK bu iki raporu 4 günlük tek bir rapor olarak değerlendirecek, ilk 2 gün için ödeme yapmayacak, sonraki 2 gün için rapor parası ödeyecekti.

Sonuç olarak -işyerinde uygulanan kural gereği- işverenin diğer 2 günlük rapor için de okurumuza ücret ödemesi, yani toplam 4 günlük ödeme yapması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. Ancak söz konusu kuralda bir üst sınır söz konusu olabilir. Yani işverenin bir ayda en fazla SGK tarafından karşılanmayan 2 gün için ödeme yapacağı gibi bir üst sınır mevcut olabilir. Bu durumda işverenin ikinci 2 gün için bir ödeme yapma zorunluluğu söz konusu olmaz. Böyle bir üst sınır yoksa, işverenin okurumuza ödeme yapması gerekir.


İlgili haberler
Emekli işçi hastalandığında rapor parası alamaz

Emekli olup çalışmaya devam eden işçi, hasta olduğunda rapor alabilir ancak SGK’dan rapor parası ala...

Ücretsiz izinde rapor parası ödenmez

Doğum sonrası ücretsiz izne ayrılan işçi, ücretsiz izindeyken rapor alsa bile bu rapor için rapor pa...

Rapor yarım çalışma hakkına engel değil

Analık izni sonrası alınan rapor yarım çalışma hakkının kullanılmasına engel olmaz, yarım çalışma ya...