Rapor yarım çalışma hakkına engel değil
Analık izni sonrası alınan rapor yarım çalışma hakkının kullanılmasına engel olmaz, yarım çalışma yapılabilecek süreyi kısaltmaz.
Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Doğum sonrası iznim bittikten sonra 1 ay hekim raporu alacağım. Hekim raporum bittikten sonra ilk doğumda 60 gün olan yarım çalışma hakkını kullanabilir miyim?

Olağan koşullarda yarım çalışmanın analık izninin ardından başlaması gerekmektedir. Çünkü işçinin yarım çalışma yapabileceği ve yarım çalışma ödeneği alabileceği süre, analık izninin bittiği tarihi takip eden gün başlar. Analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde yarım çalışma belgesi ile İŞKUR’a başvuru yapılması da gerekmektedir.

Bu genel kuralın bir istisnası var:

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4. maddesine göre:

“Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.”

“İşçi/personel, mücbir sebepleri belgelendirmek zorundadır. Mücbir sebebin başladığı tarih başvuru süresini durdurur. Mücbir sebebin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmez. Mücbir sebep yasal başvuru süresi içinde başlar. Yasal başvuru süresinin son gününden önce ortadan kalkan gerekçeler mücbir sebep olarak değerlendirilmez.”

Görüldüğü üzere eğer mücbir (zorunlu) bir sebep varsa işçi yarım çalışmaya daha geç başvuruda bulunabilir ve gecikilen süre yarım çalışma hakkından düşülmez.

Hastalık raporu mücbir (zorunlu) sebeptir. Okurumuz analık izninin bittiği tarihten itibaren 1 ay hekim raporu alabilir, rapor dönüşü 60 gün boyunca yarım çalışma hakkını kullanabilir ve bu 60 günlük sürenin tamamı için yarım çalışma ödeneği alabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken üç nokta var. Birincisi okurumuzun hastalık raporu bitmeden yarım çalışma belgesi ile işverene başvurması ve bu belgede yarım çalışmanın başlangıç tarihi olarak hastalık raporunun bitiş tarihinin ertesi gününü göstermesi. İkincisi yarım çalışma belgesinde niye geç başvuru yapıldığı ve yarım çalışma hakkını kullanılacak sürenin niye analık izninin bitiminden 1 ay sonra başlatıldığının açıkça belirtilmesi. Üçüncüsü de işverenin de onayladığı yarım çalışma belgesi ile raporunun bir örneğinin raporun bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde İŞKUR’a teslim edilmesi.


İlgili haberler
A101 işçisi doğum iznindeyken Kod 48 ile işten atı...

A101’de çalışan işçi doğum izni aldığı halde devamsızlığı kapsayan Kod 48’le işten atıldı. Mağaza Ma...

Sağlık emekçisi kadınlar ücretsiz kreş hakkı, ücre...

Biz 24 saat hizmet verirken, hastane kreşi neden 24 saat hizmet vermiyor?.. Çalıştığımız hastaneler...

Yarım çalışma için eşin çalışması zorunlu değil

Doğumun ardından ‘yarım çalışma’ hakkını kullanabilmek için eşin çalışması şartı aranmıyor. Yarım ça...