Yarım çalışma hakkı hem işçi hem memurlar için geçerli
Analık izni sonrası yarım çalışma hakkı hem işçi hem memurlar için 2016 yılında yasalaştı. Patronların ‘Yarım çalışma hakkı sadece memurlar için’ yalanlarına kulak asmayalım.
Okurumuzun Sorusu:

Doğum sonrası yarım çalışma hakkı sadece memurlar için mi geçerli? İşyerim “sizin bu hakkınız yok sadece memurların var” diyor.

Doğum sonrası yarım çalışma hakkı, 10 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanun’la yürürlüğe girdi. Bu kanunla İş Yasası’nın 74. maddesine ve Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesine ilave fıkralar eklenerek yarım çalışma hakkı hem işçi hem de kamu çalışanlarının yasalarına dahil edilmiş oldu.

Okurumuzun işvereni okurumuza yanlış bilgi veriyor. Hem işçilerin hem memurların analık izinleri sonrası yarım çalışma hakkı vardır.

İşçiler, normal 16 haftalık analık izni sonunda isterlerse yarım çalışma haklarını kullanabilirler. Yarım çalışma hakkı 1 doğumda 60, 2 doğumda 120, 3 doğumda 180 gündür. Bu süre boyunca işçi yarım yani haftada 22 buçuk saat çalışır, işverenden çalıştığı sürenin ücretini yani yarım aylık ücretini alır, işveren 15 günlük prim öder. Geri kalan süre için de işçi İŞKUR’dan her ay için 15 günlük yarım çalışma ödeneği alır ve İŞKUR her ay işçi için 15 günlük prim öder.

Bu hakkı kullanmak için işverenin onayı gerekmiyor. Sektör kısıtlaması yok. Eşin çalışması şartı yok. Doğumdan önceki son 3 yılda 600 gün primin olması, 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapılması ve yarım çalışmanın fiilen yapılması yeterli.

Başvuru dilekçesi ve diğer detaylar bu yanıtımızda mevcut: Analık izni sonrası rapor alan işçi de yarım çalışma yapabilir 

Okurumuzun işvereni yasaya aykırı biçimde yarım çalışma dilekçesini imzalamayı reddederse okurumuz haklı nedenle derhal fesih yapıp işten ayrılabilir, kıdem tazminatı ile tüm yasal haklarını önce arabulucu, arabulucuda anlaşma olmazsa da dava yoluyla talep edebilir.


İlgili haberler
Yarım çalışmaya analık izninden hemen sonra başlan...

Analık izni dönüşü yarım çalışma hakkından yararlanma koşulları ve yarım çalışmadan tam yararlanmak...

Yarım çalışma hakkı ücretsiz izinden sonra kullanı...

16 haftalık analık izninin sonunda kadın işçi isterse yarım çalışma, isterse ücretsiz izin hakkını k...

Rapor yarım çalışma hakkına engel değil

Analık izni sonrası alınan rapor yarım çalışma hakkının kullanılmasına engel olmaz, yarım çalışma ya...