İşsizlik ödeneğinde 600 güne nasıl bakılır?
İşsizlik ödeneğine hak kazanmada işsiz kalınan tarihten geriye doğru 3 yıl gidilerek bu 3 yıllık dönem-de 600 gün prim ödenip ödenmediğine bakılır.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. 2 Eylül 2021’de işten çıkarılacağım. Son 3 yıl 600 gün için gerekli başlangıç tarihi hangi tarih almalıyım?

4447 sayılı Kanunun 50. maddesine göre iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün iş sözleşmesine tabi olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün prime sahip olanlar, kanundaki diğer koşulları da taşıyorlarsa (örneğin iş sözleşmesinin işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona er-miş olması) işsizlik ödeneği alabilirler.

Dolayısıyla kanunda sözü edilen son 3 yıl, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten geriye doğru 3 yıldır.

Okurumuzun iş sözleşmesi 2 Eylül 2021 tarihinde sona erdiği ve 2 Eylül 2021 günü için prim öden-diği takdirde son 3 yıllık dönem 02.09.2021-03.09.2018 olacaktır. Eğer 2 Eylül 2021 günü için prim ödenmezse 01.09.2021-02.09.2018 dönemine bakılacaktır. Bu dönemde toplam 600 gün prim ödenmişse ve okurumuz diğer koşulları sağlıyorsa, okurumuza işsizlik ödeneği bağlanacaktır.


İlgili haberler
İşsizlik ödeneğinde son 3 yıla işsizlik tarihinden...

İşsizlik ödeneği için son 3 yılda 600 gün prim koşulunda, işten çıkarma tarihinden geriye doğru son...

Son 120 günde analık ödeneği alınması işsizlik öde...

İşsizlik ödeneğinde son 120 gün kuralı değişti. Artık son 120 günde kesintisiz prim koşulu yok. Son...

İşçi alamadığı işsizlik ödeneğini işverenden istey...

İşten çıkarıldığı halde SGK’ya istifa etmiş gibi bildirilen işçi, bu nedenle yoksun kaldığı işsizlik...