Seçim 2023
Kısmi çalışmada işveren çalışma günlerini keyfekeder değiştiremez
Kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin önceden belirlenmiş çalışma günleri daha sonra işveren tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Daha önce yazmıştım ama tekrardan bir şey sormak istiyorum. Kısmi süreliye geçmeden önce dilekçede herhangi bir gün belirtilmedi. Sözlü olarak hafta içi çalışmam gerektiğini ilettim ve 2 yıldır sorunsuz çalışıyordum. Şu an farklı bir müdürle çalışıyorum ve hafta sonu çalıştıracağını dile getiriyor. “Çocuğuma bakacak kimse yok, kreş kapalı” diyorum fakat “başka çözüm bul” diyerek kestirip atıyor. Bu durumda kısmi süreli dilekçesini gün belirterek yenileme hakkım var mı ya da nasıl bir yol izlemeliyim?

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesine göre işçinin kısmi süreli çalışma talebinde, kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması hâlinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih edilen iş günleri yer alır.

Aynı Yönetmeliğin 15. maddesine göre ise kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir. Yani işveren işçinin tercihlerine uymak zorunda değildir.

Ancak Yönetmelikte işverenin belirlenmiş gün ve saatleri daha sonra tek taraflı olarak değiştirebileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

Analık izinleri sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkının amacı kadın işçilerin istihdamda kalmasını sağlamak, kadın işçilerin çalışma yaşamı ve çocuk bakımını bir arada yürütebilmesini kolaylaştırmaktır. Bu hakkını kullanan kadın işçinin çalışacağı gün ve saatler işçinin onayı olmadan değiştirilirse bu hak amacına ulaşmamış olur.

Dolayısıyla işverenin belirlenmiş günleri değiştirebilmesi için işçinin yazılı onayını alması gerektiği sonucuna ulaşıyorum. Çünkü İş Yasası’nın 22. maddesine göre çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğe gidilebilmesi için işçinin yazılı onayı şarttır.

Bu çerçevede söyleyecek olursak:

1) Okurumuz, işverene vereceği dilekçede kısmi süreli çalışmaya geçtiğinde çalışma günlerinin hafta içi olarak belirlendiğini, hafta sonu çalışmasının -çocuğuna bakacak kimse olmadığı için- olanaklı olmadığını ve dolayısıyla hafta içi çalışmaya devam edeceğini bildirebilir. Okurumuz bu dilekçeyi elden veriyorsa, muhakkak imzalı bir örneğini işyerine elektronik posta yoluyla da göndermelidir ki, daha sonra gerektiğinde bu dilekçeyi verdiğini ispatlayabilsin.

2) Bu dilekçeye rağmen işveren çalışma günlerini tek taraflı olarak değiştirirse okurumuz 6 işgünü içinde haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak işyerinden ayrılabilir, kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarını talep edebilir.


İlgili haberler
Kısmi süreli çalışma hakkı ihlal edilen işçi haklı...

İşçinin yasal koşulları sağlamasına rağmen, işveren işçinin kısmi süreli çalışma hakkını kullanmasın...

İş değişikliği kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkın...

Doğum yaptıktan sonra iş değişikliği yapan kadın işçi, tam zamanlı çalışan olarak yeni girdiği işind...

Kısmi süreliye geçtiği için aleyhine değişiklik ya...

Kadın işçinin sırf kısmi süreli çalışmaya geçtiği için görev yerinin, iş, unvan veya pozisyonun işçi...