kısmi süreli çalışma

Kısmi çalışmada işveren çalışma günlerini keyfekeder değiştiremez

Kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin önceden belirlenmiş çalışma günleri daha sonra işveren tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

Kısmiye geçiş hakkı engellenen işçi 6 iş günü içinde haklı fesih yapabilir

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş başvurusu haksız biçimde reddedilen işçi 6 iş günü içinde haklı fesih hakkını kullanıp kıdem tazminatı talep edebilir.

Kısmi süreli çalışma hakkı ihlal edilen işçi haklı fesih yapabilir

İşçinin yasal koşulları sağlamasına rağmen, işveren işçinin kısmi süreli çalışma hakkını kullanmasını engellerse, işçi haklı fesih yapabilir.

Kımi çalışma hakkı her çocuk için kullanılabilir

Kısmi süreli çalışma hakkı her çocuk için ayrı ayrı mevcuttur. İlk çocuk için bu hakkını kullanan ve daha sonra tam süreli çalışmaya dönen işçi, ikinci çocuk için de kısmi süreli çalışmaya geçebilir.

İş değişikliği kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını ortadan kaldırmaz

Doğum yaptıktan sonra iş değişikliği yapan kadın işçi, tam zamanlı çalışan olarak yeni girdiği işinde de kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilir.

Haklı fesih yazılı ve ispat edilebilir biçimde yapılmalı

Haklı nedenle derhal fesih hakkının yazılı olarak, gerekçe açıkça belirtilerek, 6 gün kuralına dikkat edilerek ve daha sonra ispat edilebilecek biçimde kullanılmasında yarar var.

Kısmi süreliye geçtiği için aleyhine değişiklik yapilan işçi hakli fesih yapabilir

Kadın işçinin sırf kısmi süreli çalışmaya geçtiği için görev yerinin, iş, unvan veya pozisyonun işçi aleyhine tek taraflı olarak değiştirilmesi haklı fesih nedeni oluşturur.

Kısmi çalışma talebinin haksız reddi haklı fesih hakkını doğurur

Kısmi çalışma talebi yönetmeliğe aykırı biçimde reddedilen kadın işçi, olumsuz yanıtın tebliğ tarihinden başlayarak 6 işgünü içinde haklı fesih hakkını kullanabilir.

Kısmiden tama geçen işçi işsizlik ödeneğinden yararlanabilir

Kısmi süreli çalışmadan tam süreli çalışmaya geçen işçi, son 3 yılda 600 gün primi varsa ve diğer koşulları sağlıyorsa işsizlik ödeneği alabilir.

Kamudaki sağlık işçilerinin kısmi süreli çalışma hakkı kısıtlanamaz

Kamuda görev yapan sağlık işçilerinin analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından kısıtlanamaz. İşveren süre sınırı getiremez.

Kısmi süreli çalışmaya geçişte işveren yalanlarına dikkat!

Kadın işçi, çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçebilir. Patronların ‘başvuru süresi geçti’ yalanlarına itibar etmeyelim.

Çocuk 6 yaşına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya geçilebilir

Kadın işçi, analık izni sonrası çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilir.

Vardiyalı çalışmada kısmi süreliye geçiş işverenin onayına bağlı

Sürekli ve vardiyalı çalışan sanayi iş yerlerinde görev yapan ve vardiya kapsamında olan kadın işçilerin kısmi süreli çalışmaya geçebilmesi için işverenin onayı gerekir.

Kısmi süreliye geçirilmeyen işçi haklı fesih yapabilir

Bazı iş ve sektörler haricinde kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işverenin onayına tabi değil. Bu hakkı ihlal edilen işçi haklı fesih yapabilir.

İşveren kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kaldıramaz!

Bazı istisnalar haricinde analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işverenin onayına tabi değildir. İşveren bu hakkı kısıtlayamaz ve kaldıramaz.

Kısmi de olsa fiili çalışma varsa 37. hafta raporu alınabilir

Kısmi kısa çalışmada olan, yani her ay belli bir süre çalışan hamile işçinin 37. haftaya kadar çalışabilir raporu almasının önünde bir engel yok.

Kısmi süreli çalışmada çalışma süresi keyfekeder belirlenemez

Kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin geçiş sırasında belirlenmiş haftalık çalışma süresi daha sonra işveren tarafından artırılamaz veya azaltılamaz.

Kısmi süreli çalışmaya geçirilmeyen işçi haklı fesih yapabilir

Kısmi süreli çalışmaya geçiş için yasal koşulları sağladığı halde başvurusu reddedilen kadın işçi haklı fesih yapabilir.

Ücretsiz izin kısmi çalışma hakkının iptaline gerekçe olamaz

Kısmi süreli çalışma hakkını kullanırken koronavirüs nedeniyle ücretsiz izin almak zorunda kalan kadın işçinin kısmi süreli çalışma hakkı iptal edilemez.

Kısa çalışma analık ödeneğine engel teşkil etmez

Kısa çalışma kapsamında olduğu için sigorta primi yatmayan hamile kadın işçiler de analık izni boyunca analık ödeneği alabilir.