Kısmi süreli çalışmaya geçirilmeyen işçi haklı fesih yapabilir
Kısmi süreli çalışmaya geçiş için yasal koşulları sağladığı halde başvurusu reddedilen kadın işçi haklı fesih yapabilir.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba sitenizi bir yönetmelik ile ilgili araştırma yaparken gördüm. Benim için çok gecikmeli bir rastlantı oldu ama geç de olsa sizinle tanıştığıma çok sevindim. Kızım 13 aylık. 6 ay ücretsiz izin hakkını kullanmam mümkün değil sanırım yönetmelikte “analık izninin bitiminden itibaren” diyor çünkü. Doğru mu anlamışım? Ama kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilirim diye düşünüyorum? Özel bir kuruluşta Kalite, İSG ve Çevre müdürü olarak çalışıyorum. Kimya Mühendisiyim. Kısmı süreli çalışma yapabilecek işler kapsamına girdiğimi düşünüyorum. Yani talebimin işverence reddedilmesi yönetmeliğe göre mümkün mü? Reddedilirse benim için haklı fesih sayılır mı?  

Okurumuza güzel görüşleri için teşekkürlerimizi sunalım; okurumuza, kızına ve ailesine uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyelim.

Gelelim okurumuzun sorularına.

Analık izni sonrası 6 aya kadar ücretsiz izin hakkının kural olarak analık izninin bitiminde kullanılması gerekiyor. Hem yasa hem yönetmelik bu yönde. Yani okurumuzun yorumu doğru, okurumuzun bu aşamadan sonra 6 aya kadar ücretsiz izin kullanması olanaklı değil. Analık izinlerinin hangi sırayla kullanılabileceğine ilişkin detaylı bilgiler şu yanıtımızda mevcut: Ücretsiz izinden sonra kısmi çalışmaya geçilebilir 

Okurumuzun kızı 13 aylık. Dolayısıyla okurumuzun süt (emzirme) izni sona ermiş. Ancak okurumuz, kısaltarak yayımladığımız sorusunda işyerinde emzirme odası olmadığını, özellikle de hijyenik ve sağlıklı bir biçimde gün içinde süt sağmasının mümkün olmadığını ifade etmiş.

Yeri gelmişken söyleyelim. 100 ila 150 arası kadın çalışanı olan işyerlerinde emzirme odası, 150’den fazla kadın çalışanı olan işyerlerinde ise kreş kurulması zorunludur. Anlaşılan o ki okurumuz büyük bir işyerinde çalışıyor. Eğer yasal koşulları mevcut olduğu halde işveren emzirme odası ya da kreş kurma yükümlülüğünü yerine getirilmiyorsa, bu başlı başına bir haklı fesih nedenidir.

Gelelim kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkına.

Yasal koşulları sağlayan kadın işçiler, analık izinleri sonrası, çocukları zorunlu ilköğretim çağına girene kadar istedikleri zaman kısmi çalışmaya geçiş haklarını kullanabilirler.

İşçinin talebi işveren tarafından karşılanmak zorundadır ve işçinin bu talebi işçiyi işten çıkarma nedeni sayılamaz. Aşağıda belirtilen sektörler hariç tüm sektörlerde, işveren işçinin bu talebini karşılamakla ve işçiyi kısmi süreli çalışmaya geçirmekle yükümlüdür:

Kısmi süreli çalışma;

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde,

işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir.

Okurumuzun verdiği bilgilere göre okurumuzun çalıştığı işyeri bu kapsama girmiyor. Ancak okurumuzun çalıştığı işyeri (b) maddesinde belirtilen 24 saat çalışan sanayi işyeri ise okurumuzun vardiya usulü çalışıp çalışmadığına bakmak gerekiyor. Kanımca okurumuzun işyeri 24 saat çalışan sanayi işyeri olsa bile okurumuz sabit vardiyalı çalışıyorsa da işverenin onayı gerekmez. Ancak bu durumda önce Bakanlıktan görüş almak daha doğru olabilir. Bu özel duruma ilişkin detaylı bilgiler ise şu yanıtımızda mevcut: Vardiyalı işyerinde vardiyasız çalışan işçinin kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı

Sonuç olarak okurumuzun çalıştığı işyeri işverenin onayını gerektirmiyorsa ancak işveren okurumuzun başvurusunu reddederse okurumuz İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasından doğan haklı fesih hakkını kullanabilir. Kıdem tazminatının yanı sıra, ayrımcılık tazminatı ve diğer yasal haklarını da talep edebilir. Ödenmediği takdirde arabulucuya başvurabilir, arabulucuda anlaşma olmadığı takdirde de dava yoluyla haklarını isteyebilir.

Kısmi süreli çalışmaya nasıl başvurulacağı ve örnek başvuru dilekçesi ise şu yanıtımızda: Kısmi süreli çalışmaya nasıl geçilir?

İlgili haberler
Kısmi süreli çalışılacak süreyi işveren kısıtlayam...

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi ne zaman tam zamanlı çalışmaya döneceğin...

Çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli...

Kadın işçi analık izinlerinin ardından çocuğu zorunlu ilköğretim çağına gelene kadar istediği zaman...

Kısmi süreli çalışma süt iznine engel değil

Kısmi süreli çalışan işçilerin de süt izni vardır. Ancak süt izninin tam olarak mı kısmi olarak mı k...