Çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya geçiş mümkün
Kadın işçi analık izinlerinin ardından çocuğu zorunlu ilköğretim çağına gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçebilir.
Okurumuzun Sorusu:

Ben 16 haftalık doğum izninden sonra yarım çalışma hakkımı kullanmak için başvurdum. 1 ayı kullandım sonra iptal etmek zorunda kaldım ve işyerimden 5 aylık ücretsiz izne ayrıldım. Bitmesine 5 ay var. Ben bu durumda kısmi süreli çalışma talep edebilir miyim?

İş Kanunu’nun 14 maddesine göre: “Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.” 

Genel olarak söyleyecek olursak, kadın işçi analık izinlerinin ardından çocuğu zorunlu ilköğretim çağına gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçebilir. Kadın işçi bu hakkını ister analık izinlerinden hemen sonra, ister çocuk 1 yaşına geldiğinde, ister çocuk 3 yaşına geldiğinde kullanabilir. Herhangi bir zaman kısıtı yoktur. 

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’in 8 maddesine göre ise: “İşçi, 5 inci maddede belirtilen analık izninin [16 haftalık analık izni], 6'ncı maddede belirtilen ücretsiz iznin [yarım çalışma] veya 7 nci maddede belirtilen ücretsiz iznin [6 aya kadar ücretsiz izin] bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir”. 

Görüldüğü üzere yönetmelik daha da açık bir düzenleme getirmiş, kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkının 16 haftalık analık izninin sonunda veya 6 aya kadar ücretsiz iznin sonunda veya yarım çalışmanın ardından kullanılabileceğini düzenlemiştir.

Bir başka deyişle yarım çalışma ya da ücretsiz izin hakkının kullanılmış olması, kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkına engel teşkil etmez. 

Sonuç olarak okurumuz istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçiş için başvuru yapabilir ve yasal koşulları sağlıyorsa bu hakkını kullanabilir. 

Detaylı bilgiler ve başvuru dilekçesi için şu yanıtlarımıza bakılabilir:
Kısmi süreli çalışmaya nasıl geçilir?
Ücretsiz izinden sonra kısmi çalışmaya geçilebilirİlgili haberler
Kısmi süreli çalışanlar işsizlik ödeneği nasıl alı...

Kısmi süreli (part-time) çalışanlar, her ay eksik günlerini isteğe bağlı sigortalılık ile tamamlarla...

Kısmi çalışmada talep işçinin, karar işverenin

Analık sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi hangi günler ve kaç saat çalışmak istediğini...

İşçi onayı olmadan kısmi süreliye geçirelemez

Tam zamanlı çalışan işçi yazılı onayı olmaksızın kısmi süreli (part-time) çalışmaya geçirilemez. Değ...