Haklarımız var

İşverenin hafta tatilini yıllık izinden düşmesinin hükmü yoktur!

Hafta tatili yıllık izinden düşülemez. İşveren fiilen düşürse bile yasal olarak hükmü olmaz!

Malul kız çocukları evlense bile yetim aylığı alabilir

En az yüzde 60 malul olan kız çocukları evlenseler bile yetim aylığı almayı sürdürebilir.

Typ’liler sürekli ve güvenceli iş istiyor

Toplum Yararına Programlarda çalıştırılan ve yarısından fazlasını kadınların oluşturduğu yüzbinlerce işçi, sürekli ve güvenceli iş istiyor!

İşverenin işçiyi yanıltması haklı fesih nedenidir

İşveren işe giriş sırasında işçiyi yanıltmışsa, işçi işverenin kendisini yanılttığını öğrendiği günden itibaren 6 işgünü içinde haklı fesih yapabilir.

Prim günü dolmadan emeklilik ile tazminat alınamaz

Emeklilik nedeniyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alabilmek için sigorta priminin SGK’ya yatırılmış olması gerekir.

İşçi hamilelikte iş değişikliği yapabilir

İşçinin hamilelik sırasında iş değişikliği yapmasının önünde bir engel yok. Önemli olan işçinin analık istirahatine ayrılacağı tarihte sigortalılığının devam etmesi.

Hamile işçiler ne zaman ve nasıl çalıştırılabilir?

Hamile işçilerin hamilelik süresi boyunca ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda çalıştırılabileceğine ilişkin tüm merak edilenler yanıtımızda!

Hamilelik işverene yazılı bildirilmeli

Hamile olduğunu öğrenen kadın işçi, hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü. Bu bildirimin yazılı yapılmasında yarar var.

Ekmek ve Gül’ün çağrısına 3 milletvekili yanıt verdi: İşsizlik ödeneği ile ilgili kanun teklifi verildi!

‘İşçi Kadınlar Soruyor’ köşemizde gündeme getirdiğimiz kesilen işsizlik ödeneğinin eski tutardan geri bağlanması sorununun çözümü için 3 milletvekili kanun teklifi verdi.

Kesilen işsizlik ödeneği eski rakamdan geri bağlanır

Kesilen işsizlik ödeneği eski tutar üzerinden yeniden bağlanır. Bu sorunu çözebilecek kanun teklifi yanıtımızda.

Hamilelilik kıdem tazminatına engel değil

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve hamilelik nedeniyle işten çıkarılan ya da sözleşmesi yenilenmeyen özel okul öğretmeni kıdem tazminatını alabilir.

Haklarımızı kullanmak ve çoğaltmak için 1 Mayıs’a

Genel-İş Sendikası İzmir 7 No’lu Şube’nin düzenlediği söyleşide “Haklarımızı kullanmak ve çoğaltmak için 1 Mayıs’a kitlesel katılım” çağrısı yapıldı.

Kıdem tazminatı gerçek ücret üzerinden ödenir

İşçiye ödenen ücret SGK’ye bildirilen ücretinden daha yüksekse, işçi kıdem tazminatını gerçek ücreti üzerinden talep edebilir.

Fesihte noter şartı yok!

Evlilik ya da başka bir nedenle iş sözleşmesini fesheden işçinin fesih dilekçesini noterden göndermesi zorunlu değil. Önemli olan ispat için önlem almak. Önlem alma yolları yanıtımızda.

Ayrımcılık tazminatında şahit koşulu yok

Doğum nedeniyle işten çıkarılan ve işe iade davası açamayan işçi ayrımcılık tazminatı isteyebilir. Şahit koşulu yoktur. İşçinin ihtimali göstermesi yeterlidir.

İşçi kadınlar, haklarımız, bahar, Ekmek ve Gül...

Ekmek ve Gül deneyiminin bize öğrettiği çok şey oldu... Bunlardan biri de işçi kadınların haklarını öğrenme ihtiyacıydı. İşte Onur Bakır’ın hazırladığı ‘Haklarımız Var’ kitabı böyle ortaya çıktı.

Kısmi çalışmada işçinin onayı olmadan saatler değiştirilemez

Yarım çalışma ya da kısmi çalışma hakkını kullanan kadın işçi için belirlenen çalışma saatleri, işçinin onayı olmadan değiştirilemez.

Hamile işçi işten çıkarılabilir ama hamilelik nedeniyle çıkarılamaz

Hamile işçinin işten çıkarılamayacağına ilişkin bir kural yok. Ancak hamilelik nedeniyle işten çıkarma yasaya aykırıdır.

İlave tediye ilan edilen tarihlerde ödenir

Kamuda çalışan kadrolu işçilere, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen tarihlerde ilave tediye ödemesi yapılır.

Kadroya geçişte asıl önemli olan idari dava

İşe iade davası devam ederken kadro başvurusu reddedilen ve idari dava açan işçi, davayı kazandığı takdirde kadrolu işçi olarak işe başlayabilir.