Haklarımız var

İşveren aile hekiminin verdiği raporu kabul etmek zorunda

Aile hekimi bir defada en çok 10 günlük rapor verebilir. Bu süre -kontrol muayenesi- ile 20 güne kadar çıkarılabilir. İşveren usulüne uygun raporu kabul etmek zorundadır.

İlave tediye ayrı TİS ikramiyesi ayrı ödenir

Kadroya geçirilen işçilere hem ilave tediye hem 10 günlük ikramiye, şirketlere geçirilen işçilere sadece 10 günlük ikramiye ödenir. Tüm detaylar yanıtımızda.

Hamile işçinin ihtiyacı kadar tuvalete gitme hakkı vardır!

Hamile işçiler, ihtiyaç duydukları kadar tuvalete gitme hakkına sahiptir. İşveren, hamile işçinin tuvalet ihtiyacı için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Bakıcı parası bir projeydi, sona erdi

Sigortalı çocuk bakıcısı istihdam eden çalışan annelere bakıcı parası ödenmesi, 5 ilde yürütülen bir projeydi ve sona erdi. Artık böyle bir destek yok…

Hamile işçiye fazla mesai yaptırılamaz!

Hamile ve emziren kadın işçilere fazla mesai yaptırılamaz. Hamile ve emziren işçinin günlük çalışma süresi 7,5 saati geçemez.

İşyerinde cinsel ilişki tazminatsız fesih nedenidir

İşyerinde cinsel ilişki vb. durumlar, tazminatsız fesih nedeni olabilir. Bir aldatma söz konusu ise işyeri kayıtları boşanma davasında delil olarak kullanılabilir.

Emekli aylığı alanlar da sosyal yardım alabilir

Emekli aylığı alıyor olmak, kural olarak sosyal yardım almaya engel değil. Ancak hane içinde kişi başına düşen gelire ve başka ölçütlere de bakılmaktadır.

Ağır engelli çocuğu olan kadınlar daha erken emekli olabilir

En az yüzde 50 oranında ve başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan kadınlar daha az primle ve daha erken yaşta emekli olabilir. Detaylar yanıtımızda…

Çalışan anneye 1.015 TL kreş yardımı koca bir yalan!

Çalışan anneye 1.015 TL kreş yardımı yapılacağı yönündeki haberlerin hepsi yalan! Anneye yapılacak bir yardım yok. Çok sınırlı sayıda işverene belli koşullarda vergi istisnası var!

Ay kaç çekerse çeksin aylık SGK primi 30 gündür

Mevzuat gereği ay kaç gün olursa olsun sigorta primi 30 gün ödenir. Ancak yarım çalışma hakkını kullanan kadınlar, gerekli düzenleme yapılmadığı için mağdur olabiliyor.

İşçinin feragat dilekçesi vermesi yeterli

Kamuya geçirilecek taşeron işçinin açtığı davaya ilişkin feragat dilekçesi verdiğini gösteren belgeyi sunması yeterli. Kamuya geçiş için ayrıca mahkeme kararına gerek yok.

Yarım çalışmada eksik primi İş-Kur öder!

Yarım çalışma hakkını kullanan kadın işçiye İş-Kur, yarım çalışma ödeneği öder. İş-Kur, yarım çalışma ödeneği ödediği gün sayısı kadar sigorta primi de yatırmak zorundadır.

İşe iade kararı çıksa bile takdir işverende

İşe iadeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı tebliği edildiğinde işçi 10 gün içinde başvurur. Ancak işçiyi işe başlatıp başlatmama kararını işveren verir.

İşten ayrılış kodu doğru bildirilmeli

İşveren işe iade davasını kazandığı halde işbaşı yaptırmadığı işçi için 4 aylık prim ödemek, yeniden işten ayrılış bildirgesi vermek ve doğru kodu bildirmekle yükümlüdür.

Patron tuzaklarına dikkat! İstifa edip tazminatı yakmayalım!

Patronlar, işten çıkaracakları işçinin kıdem tazminatı hakkını yakmak için “İstifa dilekçesi ver, tazminatını vereyim” diyebiliyor. Bu tuzağa düşmeyelim.

Emzirme odasından mescit, mescitten emzirme odası olmaz!

İşyerinde 100’den fazla kadın işçi varsa emzirme odası zorunludur. Olmasa bile emzirme odası mescide dönüştürülemez, mescit emzirme odası olarak kullanılamaz.

Tazminatsız feshi kabul dilekçeleri hükümsüzdür!

Arşiv araştırması henüz bitmeyen işçilere imzalatılan ‘tazminatsız işten çıkarılmayı kabul ediyorum’ dilekçeleri hukuka, Anayasa’ya ve yasalara aykırıdır. Hükümsüzdür, geçersizdir!

Hamilelik nedeniyle işten çıkarmaya karşı haklarımız var!

Yine bir okurumuz hamile olduğu için işten çıkarılmış ve performans gerekçe gösterilmiş. Okurumuz arabulucuya gitmiş. İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Arşiv araştırmasına takılan işçilerin yapabilecekleri var!

Arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması nedeniyle kadroya geçirilmeyen taşeron işçiler itiraz edebilir. İşçilerin dava açma hakkı da var.

İşçi eğitimini almadığı makineyi kullanmak zorunda değil!

İşçi kağıt üzerinde eğitimini almış gibi gösterildiği makineyi kullanmak zorunda değildir. Eğitimler usulüne uygun verilmediğinde işçilerin hakları vardır!