Seçim 2023
İşçinin feragat dilekçesi vermesi yeterli
Kamuya geçirilecek taşeron işçinin açtığı davaya ilişkin feragat dilekçesi verdiğini gösteren belgeyi sunması yeterli. Kamuya geçiş için ayrıca mahkeme kararına gerek yok.

Bir okurumuzun sorusu:
Merhaba. Daha önce de size yazmıştım. Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. Kurumum, Çalışma Bakanlığından görüş almadan, ivedilikle beni her iki davamdan da feragat ettirdi. Yalnız muvazaa davası toplu açıldığından dolayı, hakimden kararı alamadım. Dosyanın açık kalmaması için Mayısın 8’inde görülecek duruşmaya katılmam gerektiği söylendi. Kurum, dava sonuçlanmadan girişimi yapmayacağını söylüyor. Yasada böyle bir hakları var mı?

Okurumuzun ilk sorusu ve bu soruya verdiğimiz yanıtımıza buradan ulaşmak mümkün: BAŞKA KURUMA AÇILMIŞ DAVADAN FERAGAT EDİLECEK Mİ?

Okurumuz, belediyede taşeron işçi olarak çalışıyordu. Okurumuzdan, belediye şirketine geçiş için daha önce hastanede taşeron işçi olarak çalışırken açtığı davalardan feragat etmesi istenmişti. Yanıtımızda taşeron işçilerin geçirildikleri kurumdan başka kurumlara açmış oldukları davalardan feragat edip etmemeleri gerektiği konusunda net bir düzenleme olmadığını belirtmiştik. Belediyenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş almasının bu aşamada atılacak en doğru adım olacağını vurgulamıştık.

Ancak okurumuzun yeni sorusundan anlaşıldığı üzere, belediye görüş almak yerine okurumuzu açtığı davalardan feragat ettirmiş. Bu yetmezmiş gibi okurumuzun belediye şirketine girişi hala yapılmamış. Belediye, davanın sonuçlanmasını bekliyormuş!

Okurumuz belediyenin böyle bir yetkisinin olup olmadığını soruyor! Kesinlikle yok.

696 sayılı KHK’nın 127. maddesinde yer alan koşul aynen şöyle:
“davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi …ibraz etmek”.

Görüldüğü üzere KHK işçinin davadan feragat ettiğini gösteren belgeyi sunmasının yeterli olduğunu söylüyor. Ayrıca mahkeme kararı şartı aramıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli tebliğinin 41. maddesinde yer alan koşul ise şöyle:
“…açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemenin dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneği… idareye veya idarenin şirketine ibraz etmek”.

Görüldüğü üzere tebliğde yer alan koşulda sunabilecek belgeler birbirinden “veya” bağlacı ile ayrılmış. Yani işçinin bu belgelerden birini sunması yeterli sayılmış. Bu nedenle okurumuzun feragat dilekçesini mahkeme dosyasına sunduğunu gösteren ilgili mahkeme şerhini taşıyan belgeyi belediyeye sunmuş olması yeterli. Davanın toplu dava olması da bu durumu değiştirmiyor. Okurumuz kimlik tespiti yaptırarak feragat dilekçesini mahkeme kalemine vermiş ve bu dilekçeyi verdiğini ispat eden mahkeme şerhini taşıyan belgeyi kurumuna sunmuşsa; okurumuzun ayrıca duruşmaya katılmasına ya da davanın düştüğüne ilişkin mahkeme kararını sunmasına gerek yok.

Sonuç olarak okurumuz, yukarıdaki yasal dayanakları kullanarak belediyeye başvurabilir ve geçişinin yapılmasını talep edebilir.

İlgili haberler
Kadroya geçişte güvenlik soruşturması yok, arşiv a...

Yasal kural çok açık. Taşeron işçiler için güvenlik soruşturması yok, arşiv araştırması var. Arşiv a...

Akılalmaz ama gerçek: Haklardan feragat taşerona k...

KHK ile getirilen koşul gereği, taşeron işçilerin sulh sözleşmesi imzalayarak geçmişe dönük hakların...

Başka kuruma açılmış davadan feragat edilecek mi?

Taşeron işçilerin geçirildikleri kurumdan başka kurumlara açmış oldukları davalardan feragat edip et...