Başka kuruma açılmış davadan feragat edilecek mi?
Taşeron işçilerin geçirildikleri kurumdan başka kurumlara açmış oldukları davalardan feragat edip etmemeleri gerektiği konusunda net bir düzenleme yok.

Bir okurumuzun sorusu:
Ben daha önce devlet hastanesinde çalışıyordum. Çalışırken Sağlık Bakanlığına muvazaa ve fazla mesai alacak davası açtık. Dava devam ederken evlilik yoluyla tazminatımı alarak işten çıktım. Sonra belediyede taşerona işe girdim. Şimdi belediye var olan davalarımdan feragat etmemi istiyor. Ama davayı belediyeye değil Sağlık Bakanlığa açmıştım. Şimdi ne yapmam gerekiyor?

Taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı KHK’nın 127. maddesinde yer alan iki şart şuydu:

“c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak”

ve geçişe hak kazanılmasının ardından

“bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek”

Görüldüğü üzere KHK’daki düzenlemeye göre işçinin geçişinin yapılacağı belediye şirketine (ve ayrıca ilgili belediyeye) açtığı bir dava varsa, bu davadan feragat etmek zorunda olduğu açıktı.

Bu feragat koşulunun işçinin daha önce taşeron işçi olarak çalıştığı farklı kurumları kapsayıp kapsamadığı net değildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğinde de bu konu netliğe kavuşturulmadı. Ancak tebliğin yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin 30 ve 41. maddelerinde “idareye veya idarenin şirketine karşı açtıkları davalardan feragat” ifadesi yer aldı. Böylece bütün kurumları kapsayan geniş bir yoruma değil ilgili belediye ve şirketini kapsayan dar bir yoruma gidilebilecek bir düzenleme yapılmış oldu.
Öte yandan tebliğin ekinde yayınlanan yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilere yönelik başvuru formunda şu beyan yer aldı:

“Bu kapsamda çalıştırılmama ilişkin olarak idarenize/şirketinize karşı açtığım davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğimi”.

Görüldüğü üzere yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçiler aslında başvuru sırasında sadece idareye (belediyeye) ve idarenin şirketine (belediye şirketine) açmış olduğu davalardan feragat edeceği yönünde beyanda bulunmuş oldu.

Bütün bunları alt alta koyup değerlendirme yaptığımda, okurumuzun daha önce taşeron işçi olarak çalıştığı Sağlık Bakanlığına karşı açtığı davalardan feragat etme zorunluluğunun bulunmadığı sonucuna varıyorum. Ancak düzenleme yeterince açık olmadığı için “bu kesindir” diyemiyorum.

Öte yandan uygulamada işçilerden başka kurumlara açtıkları davalardan da feragat etmeleri istendi. Bu durumda olan işçilerin çoğu başka kurumlara açmış oldukları davalardan da feragat ettirildi.

Sonuç olarak bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler yeterince açık ve net değil. Farklı biçimlerde de yorumlanabilir nitelikte.Uygulamada da farklılıklar var.

Okurumuzun Sağlık Bakanlığına açtığı davayı geri çekmemesi halinde bir mağduriyet yaşaması ve hak kaybına uğramasını istemem. Özellikle de okurumuzun sırf davasını geri çekmediği için işten çıkarılmasından endişe ederim.

Bu yüzden bu aşamada en iyi yöntem, belediyenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir yazı yazarak görüş istenmesi, başka kurumlara açılmış davalardan feragat zorunluluğunun bulunup bulunmadığının sorulmasıdır.

İlgili haberler
Başvuru yapmamış taşeron işçi kadroya geçemez

Kadroya geçiş için olmazsa olmaz koşullardan biri 2-11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapmış o...

Akılalmaz ama gerçek: Haklardan feragat taşerona k...

KHK ile getirilen koşul gereği, taşeron işçilerin sulh sözleşmesi imzalayarak geçmişe dönük hakların...

Taşeron işçiye cadı avı yargıya taşınmalı

Bugünkü sorumuz, taşeron işçiler için yapılan arşiv araştırmalarının adeta bir cadı avına dönüştüğün...