taşerona kadro

Ege Üniversitesinde çalışan kadın işçiler: Bize sorulmadan hazırlanan taslağı kabul etmiyoruz!

Tez-Koop-İş Sendikasına üye Ege Üniversitesi kadın işçileri, TİS taslağından haberdar olmamalarına tepkili. İşçiler sendikadan toplantı talep etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını söylüyor.

Kadroya geçişte asıl önemli olan idari dava

İşe iade davası devam ederken kadro başvurusu reddedilen ve idari dava açan işçi, davayı kazandığı takdirde kadrolu işçi olarak işe başlayabilir.

Taşeron işçiler kadro hakkını istiyor

Kadroya geçirilmeyen yüz binlerce işçi taşeron işçi kadro hakkını istiyor!

Çözümün adresi meclis, yolu mücadele!

Kadroya geçirilmeyen taşeron işçiler ile kadroya geçirilip yüzde 4+4’e mahkûm edilen işçiler için çözümün adresi Meclis, çözümün yolu ise birleşik mücadele!

Engelli işçinin kadroya geçişinin koşulları var

Taşerondan belediye şirketine geçirilmiş engelli bir işçinin belediye kadrosuna geçebilmesi genel kurallara tabi. Şirkete geçirilmiş olmak yeni bir hak yaratmıyor.

İşten atılan Ege Üniversitesi işçilerine örnek mahkeme kararı

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreciyle işten çıkarılan Ege Üniversitesi işçilerinin açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararları çıkmaya başladı. İşçiler iş başı yapmanın heyecanını yaşıyor.

İlave tediye için ayrıca yazıya gerek yok!

Kadroya geçirilen işçilere 8 Haziran’da 13 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödenmesi yasal zorunluluktur. Maliye’den yazı gelmesine gerek yok.

İşçinin yazılı onayı olmadan ücreti düşürülemez

İş Yasası’na göre işçinin yazılı onayı olmadan ücreti düşürülemez. Kadroya geçirilen işçinin onayı olmadan görevi değiştirilemez, ücreti geriye çekilemez.

İşten atılan Ege Üniversitesi işçileri: Eve kapanıp köle olmayacağız

Arşiv soruşturması nedeniyle kadro dışı kalan Ege Üniversitesi işçileri, AKP iktidarının işçi emekçileri sefalete sürükleyen politikalarına, OHAL’e, taşerona karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olacak.

4 Aralık koşulunu ancak Anayasa Mahkemesi iptal edebilir

Kadroya geçirilmeyen joker işçilerin açtıkları davaların diğer işçileri de kapsaması için 696 sayılı KHK’deki ‘4 Aralık 2017’ koşulunun Anayasa Mahkemesince iptali gerekir.

Başka kuruma açılmış davadan feragat edilecek mi?

Taşeron işçilerin geçirildikleri kurumdan başka kurumlara açmış oldukları davalardan feragat edip etmemeleri gerektiği konusunda net bir düzenleme yok.

Arşiv araştırmasında işçinin akrabalarına bakılamaz!

Arşiv araştırmasında işçinin yakınları ya da akrabaları nedeniyle kadroya geçişinin engellenmesi hukuka aykırıdır. İşçiler muhakkak itiraz etmeli ve gerekirse yargıya gitmelidir.

Tazminatsız feshi kabul dilekçeleri hükümsüzdür!

Arşiv araştırması henüz bitmeyen işçilere imzalatılan ‘tazminatsız işten çıkarılmayı kabul ediyorum’ dilekçeleri hukuka, Anayasa’ya ve yasalara aykırıdır. Hükümsüzdür, geçersizdir!

GÜNÜN ÇAĞRISI: Ege Üniversitesi işçileri ile dayanışmaya

Ege Üniversitesinde kadroya alınmayan ve işten atılan yaklaşık 400 işçi bugün rektörlük önünde yapacakları eylem için herkesi dayanışmaya çağırıyor.

Engelli taşeron işçiler için de yeni düzenleme şart!

Engelli olduğu için daha erken emeklilik hakkı olan ve kadroya emeklilik koşullarını sağladığı için alınmayan taşeron işçiler için de derhal yeni düzenleme yapılmalı.

Eski hükümlü taşeron işçiler için yeni düzenleme şart!

Bazı suçlardan hüküm giydiği için kadroya geçirilmeyen taşeron işçiler ile ilgili Bakanın açıklaması durumu değiştirmiyor. Derhal yeni düzenleme yapılmalı.

Taşeron sulh sözleşmesi anayasaya aykırıdır!

Taşeron işçilere imzalatılan sulh sözleşmesi, ödenmeyen ücretler için dava açılamayacağını söylüyor. Ancak bu sulh sözleşmeleri Anayasaya aykırıdır.

Akılalmaz ama gerçek: Haklardan feragat taşerona kadro için ön koşul

KHK ile getirilen koşul gereği, taşeron işçilerin sulh sözleşmesi imzalayarak geçmişe dönük haklarından feragat etmesi kadroya (şirketlere) geçiş için zorunlu.

Başvuru yapmamış taşeron işçi kadroya geçemez

Kadroya geçiş için olmazsa olmaz koşullardan biri 2-11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapmış olmak. Bu sürede başvuru yapmayanlar kadroya geçişten hiçbir biçimde yararlanamaz.

İşe iadesi devam eden taşeron işçiler dava yoluna gidebilir

İşe iade davası devam eden işçilerin kadro geçişi için yaptığı başvuruların reddedilmemesi gerekir. Ret işlemine karşı 60 gün içinde idari yargıda dava açılması gerekiyor