Kadroya geçişte asıl önemli olan idari dava
İşe iade davası devam ederken kadro başvurusu reddedilen ve idari dava açan işçi, davayı kazandığı takdirde kadrolu işçi olarak işe başlayabilir.

Okurumuzun sorusu:
696 sayılı KHK ile ilgili sorum olacak. Ben Adliye’de 2 yıl 6 ay görev yaptım. 05.09.2017’de haksız yere işten atıldım. 05.10.2017’de işe iade davası açtım. 8 Ocak 2018’de Adliye davadan feragat etme şartı ile başvuru evraklarımı aldı. 20 Şubat 2018’de “4 Aralık 2017’de yoktum” diye ret verdi. Buna itiraz ettim 12 Mart 2018 günü idare mahkemesinde dava açtım. 1 yıl doldu sonuç çıkmadı henüz. Bunu beklerken alt işveren değişti, devlet kadro verdi. Asıl işverene karşı yeni işe iade davası açabilir miyim? Zaman aşımı var mı? İş mahkemesinde alt işverene karşı davam devam ederken, 2. davayı yeni muhatabım olan Adliye’ye açabilir miyim? Yoksa iş mahkemesini kazandıktan sonra Adliye beni işe almaz ise 8 ay paramı verip gönderirse ben 8 ay parayı kabul etmeyip 696 sayılı KHK ile kadrolu olmak için yeni dava açabilir miyim? Danıştay ve Anayasa Mahkemesine başvuru hakkım var mı?

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde, 4 Aralık 2017 tarihi öncesinde işten çıkarılmış ve işe iade davası açmış işçilere, muhakkak kadroya geçiş için başvuru yapmalarını ve başvurunun reddedilmesi halinde ayrıca idari dava açmalarını önermiştik. (BURADA)

Bu durumda olup idari dava açan işçiler için idare mahkemelerinden lehte kararlar çıkmaya başladı. Ancak henüz Danıştay’a temyiz edilen kararlardan kesinleşmiş bir karar yok.

Okurumuz da bu durumda. Okurumuzun bu aşamada herhangi bir şey yapmasına, yeni bir dava açmasına gerek yok. Okurumuzun bir yandan taşerona karşı iade davası devam edecek, bir yandan da idareye karşı kadro başvurusunun reddinin iptali için açtığı dava devam edecek. Taşeronun değişmiş olması ya da işçilerin kadroya geçmiş olması okurumuza asıl işveren olan Adliyeye (Adalet Bakanlığına) ayrıca yeni bir işe iade davası açma hakkı tanımıyor.

Okurumuzun işe iade davası nasıl ilerlerse ilerlesin, önemli olan kadro için idari mahkemede açtığı dava. Eğer bu dava okurumuzun lehine sonuçlanır ve karar kesinleşirse; Adliyenin (Adalet Bakanlığının) 696 sayılı KHK’daki süreci işletmesi ve hak kazanması halinde de okurumuzu kadrolu işçi olarak işe başlatması gerekiyor. O tarih itibariyle işe iade davasının henüz sonuçlanmamış olması idarenin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Benzer şekilde işe iade davası idari davadan önce de bitse, idari davanın sona ermesi ile birlikte 696 sayılı KHK’da yer alan sürecin işletilmesi gerekiyor.

Okurumuzun işe iade davası idari davadan önce biter, okurumuz işbaşı yapmak üzere başvurur ancak okurumuza işbaşı yaptırılmazsa; bu durum okurumuzun idari davanın neticesinde kadroya geçişine engel teşkil etmez. Zaten okurumuz işe iade davasını taşeron şirkete açmış durumda. İşe iade davası bittiği takdirde, okurumuz işbaşı yaptırılmak üzere taşeron şirkete başvuracak. Taşeron şirket de okurumuzu -çok büyük ihtimalle- işbaşı yaptırmayacak. Bu durumda okurumuz, 4 aya kadar boşta geçen süreye ilişkin ücret ile mahkemenin 4 ila 8 ay arasında belirleyeceği iş güvencesi tazminatını, hem taşeron şirketten hem asıl işveren olan Adalet Bakanlığından talep edebilecek.

Gelelim diğer ihtimale. Diyelim ki idari dava önce bitti ve okurumuz kadrolu işçi olarak çalışmaya başladı. Okurumuz kadroya geçerken Adliyeye feragat vereceği için kadroya geçtikten sonra biten işe iade davasından kaynaklı olarak Adliye’den bir hak talep edemeyecek. Ancak ve ancak taşeron şirketten hak talep edebilecek.

Sonuç olarak kadroya geçiş için asıl önemli olan dava idari dava. Olur da idare mahkemesi okurumuzun aleyhine karar verirse, okurumuz bu kararı Danıştay’a temyiz edebilir. Danıştay da aleyhte karar verirse okurumuz ayrıca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunu deneyebilir.

Not: Bu soruyu yanıtlarken görüşlerine başvurduğum Avukat Necla Yıldırım Öcal’a bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim.

İlgili haberler
İşe iade davam devam ederken 4-d kadrosuna geçebil...

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemede yargı süreci devam eden işçiler belirsizliğe itildi. Ancak bu i...

4 Aralık koşulunu ancak Anayasa Mahkemesi iptal ed...

Kadroya geçirilmeyen joker işçilerin açtıkları davaların diğer işçileri de kapsaması için 696 sayılı...

4 Aralık mağdurlarının çığlığını duyun!

4 Aralık koşuluna takıldığı için kadro hakkından yararlanamayan taşeron işçiler, işsiz ve geleceksiz...