İşe iade davam devam ederken 4-d kadrosuna geçebilir miyim?
Taşeron işçilerle ilgili düzenlemede yargı süreci devam eden işçiler belirsizliğe itildi. Ancak bu işçiler de kadroya alınmalıdır. İşte yapabilecekleriniz...
Taşeron işçisi bir okurumuzun sorusu:

Merhabalar. Benim işe iade davam var. Taşeron olarak çalışıyordum. Süt iznimi kullanmak isterken asılsız bir tutanakla iş akdim tek taraflı olarak feshedildi. Yerel mahkeme işe iademe karar verdi. Karşı taraf temyize gitti. Temyizden de benim lehime gelirse 4-d kadrosundan yararlanabilir miyim?

Öncelikle şunu belirteyim. Taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğde, taşeronda çalışırken işten çıkarılmış ve işe iade davası 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle devam edenlerle ilgili bir düzenlemeye yer verilmedi. Böylece yargı süreci devam eden işçiler belirsizliğe itildi.

Ne yazık ki kamu kurumlarının çoğunluğu, “4 Aralık 2017’de çalıştırılıyor olmak” şartını dar bir biçimde yorumlayarak, bu durumda olan işçilerin başvurularını reddedebiliyor.

Oysa taşeron işçilerle ilgili yıllardır çalışmalar yapan, son süreçte de özellikle işe iade davası devam eden taşeron işçiler ile ilgili büyük çaba gösteren Avukat Necla Yıldırım Öcal’ın Yargıtay kararlarına da dayanarak altını çizdiği üzere “İş Kanuna göre işe iade davası henüz kesinleşmemiş işçinin iş akdi askıda kabul edilir.” (Yargıtay 22. H.D., E.2017/8603, K.2017/21170, T. 9.10.2017, Yargıtay 22. H.D. E.2015/14185, K.2017/2197, T. 14.2.2017) 

Taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı KHK’nın 127. maddesinde analık, hastalık ve askerlik nedenleriyle iş akdi askıda olan işçilerin başvuru hakları saklı tutulmuştur. İşe iade davası devam eden işçilerin de hukuksal anlamda bu işçilerden bir farkı yoktur. Kurumların işe iade davası devam eden işçilerin başvurularını kabul etmesi, bu işçileri sınava alması ve sınavda da başarılı olmaları halinde devam eden işe iade davalarından feragat edilmesi üzerine işçileri kadroya (yerel yönetimlerde şirketlere) geçirmesinin önünde bir engel yoktur.

Kaldı ki, işe iade davası sonuçlandığı tarihte, çok büyük ihtimalle taşeron şirket de artık hukuken varlığını sürdürmeyeceği için, bu durumun tam da bu aşamada çözüme kavuşturulması isabetli olacaktır.

Dolayısıyla okurumuz eğer başvuru yapmışsa, başvurusunun reddedilmesi halinde muhakkak tespit komisyonuna (yerel yönetimlerde tespit itiraz komisyonuna) süresi içinde itirazda bulunmalı, itirazına işe iade davası ile ilgili karar ve belgeleri eklemelidir (aşağıda örnek itiraz dilekçesi de bulabilirsiniz).

Okurumuz ve bu durumda olan diğer işçilerin itirazları üzerine, itirazı görüşen komisyonların da itirazı reddetmesi halinde, 60 gün içinde idari yargıda yürütmeyi durdurma istemiyle iptal davası açılabilir (aşağıda konuyla ilgili ayrıntılı yazımızı bulabilirsiniz).

Gelelim ikinci ihtimale. Eğer okurumuz kadroya geçiş için başvuru yapmadıysa, okurumuzun işe iade davasının Yargıtay tarafından da onanmasını beklemesi gerekiyor. Eğer kesinleşen kararda muvazaaya dayalı olarak işe iade asıl işveren olan kamu kurumuna yapılırsa, okurumuz, işbaşı yapmak üzere kamu kurumuna başvurabilir. Ancak bu durumda, kamu kurumu işbaşı yaptırıp yaptırmama kararını verme yetkisine sahip. Sonuç olarak 696 sayılı KHK’ya dayanan bir başvuru yoksa süreç taşeron işçilerin kadroya alınmasından tümüyle bağımsız bir biçimde, İş Yasası’ndaki mevcut kurallara göre işleyecektir.

Başvurusu reddedilen işçilerin itiraz hakkı ile ilgili detaylı bir yazıya buradan ulaşabilirsiniz:
Komisyona takılan işçilerin itiraz ve dava hakkı var mı?


İtiraz Dilekçesi Örneği (1) Dilekçeyi indirmek için TIKLAYIN

(Merkezi yönetimlerde çalışan işçiler için)

………………. Tespit Komisyonu’na

696 sayılı KHK uyarınca kadroya geçiş için yaptığım başvuru komisyonunuz tarafından reddedilmiştir.

………………tarihinden bu yana kurumunuzda taşeron işçi olarak çalışırken iş sözleşmem ……………. tarihinde feshedilmiştir. İş akdimin feshedilmesinin ardından işe iade davası açmış bulunmaktayım ve işe iade talebimle ilgili yargı süreci devam etmektedir. Yargı süreci ile ilgili belgeler ekte ayrıca ilginize sunulmuştur.

Yargıtay kararlarında da açıkça belirtildiği üzere işe iade davası devam eden işçilerin iş sözleşmesinin askıda olduğu kabul edilmektedir (Yargıtay 22. H.D., E.2017/8603, K.2017/21170, T. 9.10.2017, Yargıtay 22. H.D. E.2015/14185, K.2017/2197, T. 14.2.2017). 696 sayılı KHK’da analık, hastalık ve askerlik nedeniyle iş akdi askıda olan işçilerle ilgili açık bir düzenlemeye yer verilirken, işe iade davası devam eden işçilerin durumu ayrıca düzenlenmemiştir.

Bununla birlikte başvurumun kabul edilerek, sınava alınmamın önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Başvurumun komisyonunuzca verilecek karar ile kabulü halinde ve yapılacak sınav ya da sınavlarda da başarı göstererek kadroya geçişe hak kazandığım takdirde, devam eden işe iade davamdan feragat ederek kadroya geçiş için aranan tüm koşulları da yerine getirmiş olacağımı belirtmek isterim.

Sonuç olarak itirazımızın Komisyonunuzca görüşülerek başvurumun kabulü için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Tarih
İsim Soyisim
İmza
İletişim bilgileri
Ekler: İşe iade davası ile ilgili belgeler.

İtiraz Dilekçesi Örneği (2) Dilekçeyi indirmek için TIKLAYIN

(Yerel yönetimlerde çalışan işçiler için)

………………. Tespit İtiraz Komisyonu’na

696 sayılı KHK uyarınca işçi statüsüne geçiş için yaptığım başvuru Tespit Komisyonu tarafından reddedilmiştir.

………………tarihinden bu yana …………………’de taşeron işçi olarak çalışırken iş sözleşmem ……………. tarihinde feshedilmiştir. İş akdimin feshedilmesinin ardından işe iade davası açmış bulunmaktayım ve işe iade talebimle ilgili yargı süreci devam etmektedir. Yargı süreci ile ilgili belgeler ekte ayrıca ilginize sunulmuştur.

Yargıtay kararlarında da açıkça belirtildiği üzere işe iade davası devam eden işçilerin iş sözleşmesinin askıda olduğu kabul edilmektedir (Yargıtay 22. H.D., E.2017/8603, K.2017/21170, T. 9.10.2017, Yargıtay 22. H.D. E.2015/14185, K.2017/2197, T. 14.2.2017). 696 sayılı KHK’da analık, hastalık ve askerlik nedeniyle iş akdi askıda olan işçilerle ilgili açık bir düzenlemeye yer verilirken, işe iade davası devam eden işçilerin durumu ayrıca düzenlenmemiştir.

Bununla birlikte başvurumun kabul edilerek, sınava alınmamın önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Başvurumun komisyonunuzca verilecek karar ile kabulü halinde ve yapılacak sınav ya da sınavlarda da başarı göstererek kadroya geçişe hak kazandığım takdirde, devam eden işe iade davamdan feragat ederek işçi statüsüne geçiş için aranan tüm koşulları da yerine getirmiş olacağımı belirtmek isterim.

Sonuç olarak itirazımızın Komisyonunuzca görüşülerek başvurumun kabulü için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Tarih
İsim Soyisim
İmza
İletişim bilgileri
Ekler: İşe iade davası ile ilgili belgeler.


İlgili haberler
Yasa dediler KHK çıktı, kadro dediler KUŞ çıktı!

‘Taşerona yasa çıkaracağız’ dediler KHK çıkardılar. ‘Kimse dışarıda kalmayacak’ dediler çoğunluğu ka...

Doğum borçlanması ile emekli olmak mümkün

Her gün bu köşede işçi kadınlar soracak, Ekmek ve Gül yanıtlayacak. Siz de sorularınızı gönderin, uz...

Joker taşeron işçinin kadro hakkı vardır

Başvuruları reddedilen joker taşeron işçiler, muhakkak tespit komisyonuna (yerel yönetimlerde tespit...