Yasa dediler KHK çıktı, kadro dediler KUŞ çıktı!
‘Taşerona yasa çıkaracağız’ dediler KHK çıkardılar. ‘Kimse dışarıda kalmayacak’ dediler çoğunluğu kapsam dışı bıraktılar. ‘Koşul olmayacak’ dediler 7 koşul koydular. ‘Kadro’ dediler kuşa çevirdiler

AKP, 15 yıllık iktidarı boyunca, kadrolu işçi istihdam etmek yerine taşeron işçiliğe yöneldi. Kamuda kadrolu işçilik istisna, taşeron işçilik kural haline geldi; taşeron işçi sayısı 1 milyonu buldu. AKP, yıllar boyunca taşeron işçilerin “kadro” talebine kulağını tıkadı. 2015 Haziran seçimlerinde tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybedince, 2015 Kasım seçimlerinden önce ilk kez kadro sözü vermek zorunda kaldı. “100 gün içinde kadro” denilmesine rağmen kadro sözü 2 yıl boyunca tutulmadı. Konu ne zaman gündeme gelse, “Yasa üzerinde çalışıyoruz” dediler ama o yasa tasarısı bir türlü Meclise gelmedi.
Taşeron işçiler, sendikalar ve muhalefet partileri, üzerine çalışılan bu tasarıyı görmek; görüş, öneri ve taleplerini ifade etmek istedi. Ancak iktidar, tasarıyı kamuoyundan sır gibi sakladı. AKP, son olarak “Yeni yıldan önce tasarı Meclise gelecek” dedi ancak yasa tasarısını Meclise sevk etmek yerine, konuyu Meclisten kaçırıp bir kanun hükmünde kararname çıkardı. Aslında Anayasaya göre, OHAL döneminde çıkarılan bir KHK’nın OHAL ile hiçbir ilgisi olmayan “taşeron işçilere kadro” meselesini düzenlemesi Anayasaya aykırı. Ancak AKP, bir kez daha Anayasayı hiçe saydı.
Bir taşla iki kuş vurdu AKP. Bir yandan konunun Mecliste görüşülmesini, tartışılmasını ve hazırlanan tasarının Mecliste işçiler lehine değiştirilmesini engelledi. Bir yandan da meseleyi bir OHAL KHK’sı ile düzenleyerek, Anayasa Mahkemesine gidilmesinin yolunu tıkadı.


YERELE KADRO YOK!
“Tüm taşeron işçilere kadro” demişti AKP, “Dışarıda tek bir işçi bile kalmayacak” diye söz vermişti. Ancak KHK ile işçilerin çoğunluğu kapsam dışında kaldı. Yerel yönetimlerde (belediyeler, il özel idareleri vb.) çalışan ve sayısı 450 binden fazla olan taşeron işçiler, kadro hakkından yoksun bırakıldı. Bu işçiler, koşulları sağladıkları takdirde, taşeron şirketlerden, belediyelerin ya da il özel idarelerinin kendi şirketlerine (iktisadi teşebbüslerine) geçirilecekler. Ancak (4-d’li) kadrolu işçi olmayacaklar, kadrolu işçilerin haklarından yararlanmayacaklar.

KİT’LERE KADRO YOK!
KİT’ler ve KİT’lerin yanı sıra 26 farklı özel bütçeli kuruluşta (Ziraat Bankası, AA, TRT vb.) çalıştırılan yüz bine yakın taşeron işçi de kapsam dışında bırakıldı. AKP, çoğunluğunu özelleştirmeye hazırlandığı KİT’ler ile çeşitli özel bütçeli kuruluşlardaki taşeron işçileri de dışarıda bıraktı. Maliye Bakanı, KİT’lerin kapsam dışı kalması ile ilgili olarak “rekabeti” gerekçe gösterdi. 

FARKLI İHALE TÜRLERİNE KADRO YOK!