İşe iadesi devam eden taşeron işçiler dava yoluna gidebilir
İşe iade davası devam eden işçilerin kadro geçişi için yaptığı başvuruların reddedilmemesi gerekir. Ret işlemine karşı 60 gün içinde idari yargıda dava açılması gerekiyor
Okurumuzun sorusu:

Devlet hastanesinde taşeron işçisi olarak 6 yıldır çalışıyorum. Görevime son verildi. Tarafımca açılan işe iade davasını kazandım. Davalılarca istinaf yoluna başvuruldu. Dosyam istinaf sürecinde. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvurumu yaptım ve reddedildi. Yaptığım itiraz da reddedilip tarafıma tebliğ edildi. İzlemem gereken yol nedir, ne yapılabilir? Teşekkürler.

Daha önce de aynı durumda olan bir okurumuz bu soruyu yöneltmiş, şu yanıtı vermiştik:

İşe iade davam devam ederken 4-d kadrosuna geçebilir miyim?

İşe iade davası devam eden işçilerin iş sözleşmesi askıda kabul edilmektedir. Taşeron işçilerle ilgili 696 sayılı KHK’nın 127. maddesinde analık, hastalık ve askerlik nedenleriyle iş akdi askıda olan işçilerin başvuru hakları saklı tutulmuş; ancak işe iade davası devam eden işçilerle ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu durumdan hareketle, işe iade davası devam eden işçilerin başvurularının kabul edilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Ancak kamu kurumları aksi yönde yorum yaparak başvuruları reddediyor.

Sonuç olarak başvurusunun ardından itirazı da reddedilen işçiler için, ret işlemine karşı 60 gün içinde idari yargıda –yürütmeyi de durdurma istemiyle- dava açmaktan başka bir seçenek kalmıyor.

Bu davadan nasıl bir netice çıkacağını önceden bilmemiz olanaklı değil. Buna yargı karar verecek. Ancak mevcut koşullar içinde okurumuzun başvurabileceği tek yol yol bu.


İlgili haberler
Yasa dediler KHK çıktı, kadro dediler KUŞ çıktı!

‘Taşerona yasa çıkaracağız’ dediler KHK çıkardılar. ‘Kimse dışarıda kalmayacak’ dediler çoğunluğu ka...

İşe iade davam devam ederken 4-d kadrosuna geçebil...

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemede yargı süreci devam eden işçiler belirsizliğe itildi. Ancak bu i...

Kadroya geçişte güvenlik soruşturması yok, arşiv a...

Yasal kural çok açık. Taşeron işçiler için güvenlik soruşturması yok, arşiv araştırması var. Arşiv a...