İhbar süresi işgünü değil gün üzerinden hesaplanır
İhbar süresi işgünü değil takvim günü üzerinden belirlenir. Hafta tatili, resmi ve dini bayramlar ihbar süresini etkilemez.

Okurumuzun sorusu:
Çalıştığım işyerinden kendi isteğimle ayrılacağım. Tatil günleri ihbar süresi içinde sayılır mı?

Daha önceki bir yanıtımızda ihbar süreleri ile ilgili merak edilenleri ele almıştık. Yanıtımız BURADA

Gelelim okurumuzun sorusuna. İhbar süresi, işgünü üzerinden değil takvim günü üzerinden hesaplanır. İhbar süresine denk gelen hafta tatili ve diğer tatil günleri ihbar süresinden sayılır. Bu günler dışarıda tutulmaz.

Somut bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki okurumuzun işyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla, dolayısıyla da ihbar süresi 8 hafta.

Okurumuzun işverenine işten ayrılacağını bildirdiği tarihe 8 hafta eklenecek, takip eden 8. haftanın aynı günü iş sözleşmesi sona ermiş olacaktır.

Bu 8 hafta içinde yer alan hafta tatili veya tatil günü varsa, bu günler de aynen diğer günler gibi ihbar süresi içinde sayılır ve ihbar tazminatından düşülür.

Diyelim ki okurumuz bugün itibariyle yani 1 Haziran 2018 cuma günü itibariyle işverene yazılı bildirimde bulunacak. Takvimden 1 Haziran 2018’in içinde bulunduğu haftayı saymayıp, takip eden ilk haftadan başlayarak 8 hafta gittiğimizde, 8. haftanın cuma günü 27 Temmuz’a denk geliyor. Dolayısıyla okurumuz dilekçesinde 27 Temmuz 2018 günü mesai saati sonu itibariyle itibariyle iş akdini sona erdirmiş olacağını belirtmeli. Böylece okurumuzun iş sözleşmesi 27 Temmuz 2018 günü mesaisini doldurduğunda sona ermiş olacak.

Bu süreye okurumuzun hafta tatilleri de denk geliyor, Ramazan Bayramı da. Hiç fark etmez. Yukarıda da belirttiğim üzere, ihbar süresinde gün esastır, işgünü değil. Dolayısıyla çalışılmayan bu günler de ihbar süresinde dikkate alınır, ihbar süresinden düşülür.

İlgili haberler
Kıdem tazminatı kadın işçiler için neden vazgeçilm...

Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Sekreteri Özgür Genç kıdem tazminatının işçi kadınlar için öne...

İhbar süresi işçi için de söz konusudur

İşçi kendi isteğiyle işten ayrılıyorsa (haklı fesih, emeklilik, evlilik vb. hariç) ihbar süresi kada...

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almak için dik...

Emekliye ayrılan işçi –en az bir yıllık kıdemi de varsa- kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin işve...