Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almak için dikkat edilmesi gerekenler
Emekliye ayrılan işçi –en az bir yıllık kıdemi de varsa- kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin işverene sunacağı belgeler ve fesih dilekçesi örneği yanıtımızda…
Bir okurumuzun sorusu:

Emekli oldum. İşten onlar çıkardı. Kıdem tazminatı verilmedi. Bu durumda kıdem tazminatı veriliyor mu?

1475 sayılı eski İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen ve yürürlükte olan 14. maddesine göre yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almak amacıyla iş sözleşmesini sona erdiren işçi (eğer işyerinde en az bir yılını da doldurmuşsa) kıdem tazminatına hak kazanır.

Yargıtay kararları gereği, işçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılmadan önce:

1) Emekliliğe hak kazandığını,

2) Emekli (yaşlılık) aylığının bağlanması için SGK’ye başvuru yaptığını belgelemesi

Gerekir.

Yani emeklilik nedeniyle işten ayrılarak kıdem tazminatını almak isteyen işçi, işverene toplamda 3 belge sunarak iş sözleşmesini sona erdirmelidir:

1) Emeklilik koşullarını sağladığını gösteren SGK’den alınacak belge,

2) Emekli aylığının bağlanması için SGK’ye verdiği başvuru dilekçesinin bir örneği,

3) İş akdini emeklilik nedeniyle feshettiğini belirten ve ekine yukarıdaki iki belgenin iliştirildiği fesih dilekçesi (örnek dilekçe yazımızın sonundadır).

Kıdem tazminatının ödenmesi için işçiye emekli aylığının bağlanmasının beklenmesine gerek yoktur. İşveren işçinin başvurusu üzerine en kısa sürede kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatının banka kanalıyla ödenmesi zorunludur.

Normalde okurumuz, bu şekilde işten ayrılsaydı, işverenin kıdem tazminatını ödemesi gerekirdi.

Ancak sorudan anlaşıldığı kadarıyla, okurumuz emekli aylığını bağlatmış ancak bu sırada işten ayrılmak için işverene başvurmamış. İşveren de okurumuzu işten çıkarmış.

Bu durumda da işveren (haklı bir neden olmadığı sürece) işten çıkardığı işçiye kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Okurumuz en kısa sürede bir avukat ile görüşerek işverene kıdem tazminatı ve ödenmeyen diğer yasal haklarının ödenmesi için ihtar çekmeli; bunun üzerine ödeme yapılmazsa önce arabulucuya giderek alacaklarını talep etmeli; arabulucuda da anlaşma sağlanamazsa dava yoluna gitmelidir.

İhtar çekmek zorunlu değildir. Ancak çoğu zaman bu tür ihtarlar, arabulucuya gitmek ya da dava açmaya gerek olmaksızın alacaklarının ödenmesini sağlayabilmektedir.

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILACAKLAR İÇİN FESİH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
…………..’ne,
Emekliye ayrılacağım için 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendi uyarınca iş akdimi sona erdirdiğimi bildirir, emekli olmak için gereken koşulları sağladığıma dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığım belge ile yaşlılık (emeklilik) aylığının bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptığım başvurunun bir örneğini ekte ilginize sunar, kıdem tazminatım ile diğer yasal haklarımın tarafıma ödenmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.
İsim – Soyisim:
İmza:
Tarih:
Banka Hesap Bilgileri:

İlgili haberler
Emekliliğe ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir

Kıdem tazminatı hakkını düzenleyen 1475 sayılı Kanuna göre, emekli olmak için gereken koşulları sağl...

Emekli olan kadın işçi ölen babasından aylık alama...

Boşanmış kadın, sigortalı çalıştığı ya da emekli aylığı aldığı takdirde, Bağ-Kur emeklisi vefat eden...

Emeklilik yaşı yaklaşmışsa doğum borçlanması avant...

Emeklilik yaşı yaklaşan ancak primi eksik olan kadınlar için doğum borçlanması avantajlı bir seçenek...