Hamileliğin yazılı bildirilmesinde yarar var
Kadın işçi hamile olduğunu öğrendiğinde hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü. Örnek dilekçe yanıtımızda.
Okurumuzun Sorusu:

"İşçi hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü" yazınıza istinaden işyerime hamilelik bildirimimi yazılı olarak nasıl verebilirim? Örnek bir dilekçe veya yazı örneği göndermeniz mümkün müdür. Teşekkürler.

Öncelikle okurumuzu şimdiden tebrik edelim.

Okurumuzun sözünü ettiğimiz yazımız bu.

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasına göre: “Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir”.

Ancak yönetmelik bu bilgilendirmenin (bildirimin) nasıl yapılacağına ilişkin bir kural getirmiyor. Bununla birlikte genel kural olarak iş hukukunda bu tür bilgilendirme ve bildirimler yazılı yapılır.

Öte yandan olası olumsuzluklara karşı önlem olarak da bu bilgilendirmenin yazılı ve daha sonra da ispatlanabilecek biçimde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Detaylı bilgiler bu yanıtımızda mevcut.

Bu soruyu ileten okurumuza ve diğer okurlarımıza kolaylık olması için hazırladığımız örnek bir dilekçeyi de paylaşalım. Altını çizmek isterim. Bu dilekçenin kullanılması zorunlu değil, ilgili yasa ve yönetmelikte böyle bir dilekçe yok. Biz okurlarımıza kolaylık sağlaması için bu dilekçe örneğini paylaşıyoruz.

HAMİLELİĞİN BİLDİRİMİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.....’ne

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca gebe olduğumu gereği için bilginize sunarım. Beklenen doğum tarihi ...’dır.

Saygılarımla.

İsim Soyisim

İmza

Eğer hekim tarafından gebelikle ilgili bir risk tespit edilmişse, bu durumun dilekçeye eklenmesinde yarar var.

İlgili haberler
Hamilelik nedeniyle işten çıkarma yasaya aykırıdır

Patronlar kadın işçileri ‘hamilelik’ gerekçesiyle işten çıkaramayınca ‘performans’ gerekçesini kulla...

Sözleşmenin hamilelik nedeniyle yenilenmemesi ayrı...

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan kadın işçinin sözleşmesinin hamile olduğu ya da doğum yaptı...

Hamileliği gizlemek işçinin haklarını tehlikeye at...

Hamile olduğunu öğrenen işçi, hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü. Hamileliği gizleyen işçi ta...