Sözleşmenin hamilelik nedeniyle yenilenmemesi ayrımcılıktır
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan kadın işçinin sözleşmesinin hamile olduğu ya da doğum yaptığı için yenilenmemesi ayrımcılıktır.
Okurumuzun Sorusu:

12 haftalık hamileyim. 4 Mart’ta sözleşme sürem doluyordu. Bugün patron sözleşmeyi yenilememe kararını bana bildirdi. Gerekçe olarak da gebeliğim gösterildi. Böyle bir hakları var mı? Sözleşme yenileme hakları varsa da benim tazminat hakkım var mı?

Öncelikle okurumuza rahat, sağlıklı ve mutlu bir hamilelik dileyelim ve okurumuzu şimdiden tebrik edelim.

Sorudan okurumuzun belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı anlaşılıyor. İşveren açıkça okurumuzun sözleşmesinin hamileliği nedeniyle yenilenmeyeceğini söylemiş. İş sözleşmesinin hamilelik nedeniyle sona erdirilmesi nasıl ayrımcılıksa, iş sözleşmesinin hamilelik nedeniyle yenilenmemesi de ayrımcılıktır ve İş Yasası’nın “eşit davranma ilkesi”ni düzenleyen 5. maddesine açıkça aykırıdır.

Bu maddeye göre: “İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde,cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz”.

Okurumuz sözleşmesinin bu nedenle yenilenmemesi halinde İş Yasası’nın 5. maddesi uyarınca 4 aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı ve yoksun bırakıldığı diğer haklarını talep edebilir.

Olağan koşullarda belirli süreli iş sözleşmesi süresi sonunda kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin yenilenmemesi işten çıkarma sayılmaz. Dolayısıyla bu durumda kıdem tazminatına hak kazanılmaz. Ancak bunun bir istisnası vardır. Yargıtay içtihadı uyarınca işveren, belirli süreli iş sözleşmesi ile özel öğretim kurumlarında çalıştırılan öğretmene sözleşmeyi yenileme teklifi götürmezse (1 yılını doldurmuş bulunan) öğretmene kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Eğer okurumuz özelde görev yapan bir öğretmen ise ve 1 yılını doldurmuşsa sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle ayrıca kıdem tazminatı da talep edebilir.

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar süresi olmadığı için ihbar tazminatı söz konusu değildir.


İlgili haberler
Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi tazminat isteye...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan ancak işe iade davası açamayan işçiler, kötü niyet tazminatı ya...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarmaya karşı haklarım...

Yine bir okurumuz hamile olduğu için işten çıkarılmış ve performans gerekçe gösterilmiş. Okurumuz ar...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarma yasaya aykırıdır

Patronlar kadın işçileri ‘hamilelik’ gerekçesiyle işten çıkaramayınca ‘performans’ gerekçesini kulla...

Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi ‘ayrımcılık’ ta...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan işçi, iş güvencesi kapsamında ise işe iade isteyebilir. Kapsamda...

Hamilelik nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesi ayrı...

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan hamile kadın işçinin sözleşmesi sırf hamilelik nedeniyle ye...

Hamile işçi işten çıkarılabilir ama hamilelik nede...

Hamile işçinin işten çıkarılamayacağına ilişkin bir kural yok. Ancak hamilelik nedeniyle işten çıkar...

Hamilelik nedeniyle fesih tazminat nedenidir

Hamile olduğu için işten çıkarılan ama 6 ayı dolmadığı için işe iade isteyemeyen işçi ayrımcılık taz...

Hamilelik nedeniyle fesihte ayrımcılık tazminatı i...

Hamile olduğu için işten çıkarılan ancak 6 ayı dolmadığı için işe iade davası açamayan kadın işçi ay...

Hamilelik nedeniyle fesih deneme süresinde de olsa...

Kadın işçi deneme süresinde de olsa, iş sözleşmesi hamilelik nedeniyle feshediliyorsa, bu ayrımcılığ...