Hamilelik nedeniyle fesih deneme süresinde de olsa ayrımcılıktır
Kadın işçi deneme süresinde de olsa, iş sözleşmesi hamilelik nedeniyle feshediliyorsa, bu ayrımcılığa dayanan bir işten çıkarmadır.
Okurumuzun Sorusu:

Merhabalar. Bir akaryakıt şirketinde kadın gücü projesinde işe başladım 13 Ocak 2020’de. Beni 10 Şubat 2020’de hamile olduğumu söyledim diye işten çıkardılar. 2 aylık deneme süresi içindeymişim. Hamilelik nedeniyle işten çıkarma suç değil midir? Ne yapabilirim?

Daha önce de köşemize benzer bir soru gelmiş; şu yanıtı vermiştik: Deneme süresi ancak yazılı olarak belirlenebilir

Eğer iş sözleşmesinde deneme süresi yazılı olarak belirlenmişse; deneme süresi içinde işçi ya da işveren iş sözleşmesini istediği zaman feshedebilir. Deneme süresi içinde ihbar süresi kadar önce haber verme, ihbar tazminatı ödeme veya bir gerekçe gösterme yükümlülüğü yoktur.

Ancak işveren deneme süresi içinde de olsa işçinin iş sözleşmesini hamilelik nedeniyle feshediyorsa ayrımcılık söz konusudur. Okurumuz hamileliğini bildirdikten hemen sonra işten çıkarılmış. Bu durum işten çıkarmanın hamileliğe dayandığına işaret ediyor.

Ne yazık ki hamilelik nedeniyle işten çıkarma bir suç olarak tanımlanmış değil. Dolayısıyla okurumuz suç duyurusunda bulunsa bile bundan sonuç alınması mümkün görünmüyor.

Bununla birlikte hamilelik nedeniyle işten çıkarma İş Yasası’na aykırı bir davranış ve iş hukuku çerçevesinde izlenebilecek yollar var.

Peki okurumuz ne yapabilir? Okurumuz 6 ayını doldurmadığı için işe iade davası açamaz. İhbar süresi içinde işten çıkarıldığı için de ihbar tazminatı isteyemez.

Ancak okurumuz İş Yasası’nın 5. maddesi uyarınca hamilelik nedeniyle ayrımcılık nedeniyle 4 aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı isteyebilir. Okurumuz önce arabulucuya başvurarak, anlaşma sağlanamaması halinde de dava yoluyla ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Olası bir davada mahkemenin okurumuzun lehine karar vereceğinin garantisini vermemiz mümkün değil. Ancak bu aşamada izlenebilecek yol bu.

Yargıtay deneme süresi içinde de olsa sendikal nedenle işten çıkarılan işçilere sendikal tazminat ödeneceği yönünde karar verdiği için Yargıtay’ın bu içtihadına dayanarak bu öneride bulunuyorum.

Son olarak şunu da belirtelim. İşveren okurumuza iş sözleşmesinin feshedildiği tarihe kadar hak kazandığı ücret, fazla mesai gibi tüm alacaklarını da derhal ödemek zorundadır. İşveren ödeme yapmaz ya da eksik ödeme yaparsa okurumuz önce arabulucuya başvurarak anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava yoluyla bu alacaklarını talep edebilir.

İlgili haberler
Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi tazminat isteye...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan ancak işe iade davası açamayan işçiler, kötü niyet tazminatı ya...

Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi ‘ayrımcılık’ ta...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan işçi, iş güvencesi kapsamında ise işe iade isteyebilir. Kapsamda...

ALO 170 yanlış biliyor: Hamilelik işten atma gerek...

Alo 170 yanlış biliyor. Hamilelik işten çıkarma gerekçesi olamaz. Hamileliği nedeniyle işten çıkarıl...

Hamilelik nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesi ayrı...

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan hamile kadın işçinin sözleşmesi sırf hamilelik nedeniyle ye...

Hamile işçi işten çıkarılabilir ama hamilelik nede...

Hamile işçinin işten çıkarılamayacağına ilişkin bir kural yok. Ancak hamilelik nedeniyle işten çıkar...

Hamilelik işverene yazılı bildirilmeli

Hamile olduğunu öğrenen kadın işçi, hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü. Bu bildirimin yazılı...

Hamilelik nedeniyle fesih tazminat nedenidir

Hamile olduğu için işten çıkarılan ama 6 ayı dolmadığı için işe iade isteyemeyen işçi ayrımcılık taz...

Hamilelik değil, hamileliği işverenden saklamak iş...

Hamilelik işten çıkarma nedeni değildir. Hamilelik nedeniyle işten çıkarma yasaya aykırıdır. Ancak h...

Hamilelik nedeniyle fesihte ayrımcılık tazminatı i...

Hamile olduğu için işten çıkarılan ancak 6 ayı dolmadığı için işe iade davası açamayan kadın işçi ay...