Hamilelik nedeniyle fesih tazminat nedenidir
Hamile olduğu için işten çıkarılan ama 6 ayı dolmadığı için işe iade isteyemeyen işçi ayrımcılık tazminatı talep edebilir.
Okurumuzun Sorusu:

Bir çağrı merkezinde çalışıyorum ve deneme sürem de bitti. İşveren hamileyim diye haberi aldı ve beni işten çıkardı. Tazminat hakkım var mıdır? Bir de imza olmadan sigorta çıkışı yapılabilir mi?

Öncelikle okurumuzu tebrik edelim, sağlıklı ve mutlu bir hamilelik süreci dileyelim.

Ne yazık ki İş Yasası’na aykırı olmasına rağmen Türkiye’de birçok kadın işçi hamilelik veya doğum nedeniyle işten çıkarılıyor. Ancak hamilelik nedeniyle işten çıkarılan işçilerin yapabilecekleri var!

Eğer işçi iş güvencesi kapsamında ise yani belirsiz süreli iş sözleşmesi ile en az 6 aydır, 30 veya daha fazla işçi çalıştıran bir işyerinde ise işe iade isteyebilir. Önce arabulucuya başvurarak anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava yoluyla işe iade talep edebilir. İşçinin –eğer hak kazanmışsa- kıdem ve ihbar tazminatı gibi hakları saklıdır, bu haklar da ayrıca istenebilir.

Eğer işçi iş güvencesi kapsamında değilse ne yazık ki işe iade isteyemiyor. Okurumuzun verdiği bilgiye göre deneme süresi yeni dolmuş. Yani okurumuzun kıdemi 2 aydan fazla ama 6 aydan az. Okurumuz 6 ay çalışma koşuluna takıldığı için iş güvencesi kapsamında değil ve işe iade yoluna gidemiyor.

Ancak okurumuz hamilelik nedeniyle işten çıkarıldığı için kötü niyet tazminatı ya da ayrımcılık tazminatı isteyebilir. Ayrımcılık tazminatı işçinin 4 aya kadar ücreti tutarındadır. Kötü niyet tazminatı ise işçinin ihbar süresinin 3 katı tutarındaki ücreti kadardır. Okurumuzun ihbar süresi 2 hafta olduğu için isteyebileceği ayrımcılık tazminatı 6 haftalık ücreti tutarında. Dolayısıyla kötü niyet tazminatı yerine ayrımcılık tazminatı istemek daha avantajlı.

Öte yandan işveren okurumuza ihbar süresi kadar önce (okurumuzun örneğinde çalışma süresi 6 aydan az olduğu için 2 hafta önce) haber vermediyse okurumuz ayrıca 2 haftalık brüt ücreti tutarında ihbar tazminatı da talep edebilir. Okurumuz 1 yılı dolmadığı için kıdem tazminatı isteyemez.

Sonuç olarak okurumuz önce arabulucuya başvurabilir, arabulucuda anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava yoluyla yasal haklarını isteyebilir.

Gelelim en önemli noktaya. Okurumuz yasal süreci başlattığında, hamilelik nedeniyle işten çıkarıldığını ispatlamakla yükümlü. Umut ediyorum ki okurumuz hamile olduğunu öğrendiğinde, bu durumu yazılı olarak işverene bildirmiştir. Zaten işçi yasal olarak bu bildirimi yapmak zorunda ve bu bildirim hamilelik nedeniyle işten çıkarmaları ispatlamayı kolaylaştırıyor.

Ama eğer okurumuz hamileliğini işverenden gizlemiş, işveren bunu başka bir biçimde öğrenmişse, yasal süreçte okurumuz sıkıntı yaşayabilir…

Son olarak şunu belirtelim. İmza olmadan da sigorta çıkışı yapılabilir.

İlgili haberler
Hamilelik nedeniyle işten çıkarma yasaya aykırıdır

Patronlar kadın işçileri ‘hamilelik’ gerekçesiyle işten çıkaramayınca ‘performans’ gerekçesini kulla...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarmaya karşı haklarım...

Yine bir okurumuz hamile olduğu için işten çıkarılmış ve performans gerekçe gösterilmiş. Okurumuz ar...

Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi tazminat isteye...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan ancak işe iade davası açamayan işçiler, kötü niyet tazminatı ya...

Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi ‘ayrımcılık’ ta...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan işçi, iş güvencesi kapsamında ise işe iade isteyebilir. Kapsamda...

Hamilelikte rapor tek başına fesih nedeni olamaz

Hamilelik sırasında ya da sonrasında analık izni dışında rapor verilebilir. Raporlu süre “ihbar süre...

ALO 170 yanlış biliyor: Hamilelik işten atma gerek...

Alo 170 yanlış biliyor. Hamilelik işten çıkarma gerekçesi olamaz. Hamileliği nedeniyle işten çıkarıl...

Hamilelikte alınan rapor işten çıkarma gerekçesi o...

Kadın işçinin hamileliği sırasında 5 gün rapor alması işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. Kadın işçi...

Hamilelikte işten çıkarmada izlenebilecek 2 yol va...

Kadın işçinin hamile olduğu için işten çıkarılması halinde izleyebileceği 2 yol var. Hangi yolun izl...

Hamilelik nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesi ayrı...

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan hamile kadın işçinin sözleşmesi sırf hamilelik nedeniyle ye...

Hamile işçi işten çıkarılabilir ama hamilelik nede...

Hamile işçinin işten çıkarılamayacağına ilişkin bir kural yok. Ancak hamilelik nedeniyle işten çıkar...

Hamilelik işverene yazılı bildirilmeli

Hamile olduğunu öğrenen kadın işçi, hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü. Bu bildirimin yazılı...

İşçi hamilelikte iş değişikliği yapabilir

İşçinin hamilelik sırasında iş değişikliği yapmasının önünde bir engel yok. Önemli olan işçinin anal...