Primin düşük gösterilmesi haklı fesih nedenidir
Sigorta primi gerçek ücretinden değil daha düşük bir tutardan ödenen işçi haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir.

Okurumuzun Sorusu:
Asgari ücretten ödenen primlerim sebebiyle işten ayrılmak istiyorum. 6 aylık çalışanım ve kıdem hakkım bulunmuyor. İstifa edersem ne şekilde bir dilekçe vermem gerekiyor.

Sigorta priminin işçinin gerçek ücreti üzerinden gösterilmesi ve ödenmesi yasal bir zorunluluktur. İşveren bu yasal zorunluluğa aykırı davranır, sigorta primini işçinin gerçek ücreti üzerinden değil daha düşük bir tutardan gösterir ve öderse, işçi bu durum devam ettiği sürece istediği zaman İş Yasası’nın 24. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak işten ayrılabilir, tüm yasal haklarını talep edebilir.

Okurumuzun verdiği bilgilere göre, okurumuzun ücreti asgari ücretin üzerinde ancak işveren sigorta primini asgari ücret üzerinden ödüyor. Dolayısıyla okurumuz istediği zaman haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir. Ancak okurumuz henüz 1 yılını doldurmadığı için kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Okurumuz aşağıdaki dilekçe örneğini kullanarak dilekçesini hazırlayabilir ve bu fesih dilekçesini işverene teslim ettiği anda iş sözleşmesini sona erdirebilir. Okurumuzun daha sonra ispatlayabileceği bir biçimde dilekçeyi işverene vermesi, örneğin dilekçeyi ya noter aracılığıyla göndermesi ya da dilekçeyi elden veriyorsa bir örneğini elektronik posta, faks vb. yöntemlerle işverene iletmesinde yarar vardır.

.....’ne,
Tarafıma ödenen ücret .......... TL olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’na prime esas kazancım asgari ücret üzerinden bildirilmekte ve sosyal güvenlik primlerim asgari ücret üzerinden ödenmektedir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’na aykırı bu uygulama işe başladığım tarihten bu yana devam etmekte olup, sosyal güvenliğe ilişkin haklarımı kısıtlayan bu yasaya aykırı davranış nedeniyle iş sözleşmemi İş Yasası’nın 24. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca haklı nedenle derhal feshettiğimi tarafınıza iletir, yasa ve sözleşmeden doğan tüm hak ve alacaklarımın en geç 1 hafta içinde ödenmesini ve eksik gösterilen sigorta primlerimin geçmişe yönelik olarak gerçek ücretim üzerinden tamamlanmasını talep eder, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı bildiririm.
Saygılarımla
İsim Soyisim
İmza
Tarih


Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Evlilik feshi yapan kadın işçinin analık ödeneği k...

Hamilelik nedeniyle analık iznine ayrılan ve analık ödeneği alan kadın işçi, evlilik nedeniyle tazmi...

Psikolojik tacize uğrayan işçi haklı fesih yapabil...

Psikolojik tacize uğrayan işçi haklı fesih hakkını kullanarak işten ayrılabilir, yasal haklarını ve...

Kısmi çalışmada işveren çalışma günlerini keyfeked...

Kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin önceden belirlenmiş çalışma günleri daha sonra işveren ta...