İşçinin taşınması işverenin servis yükümlülüğünü kaldırmaz
İşçinin adresinin değişmesi işverenin gece vardiyasında çalışan kadın işçilere servis sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Kadın işçi olarak eski adresimde işveren tarafından sağlanan servisi kullanıyordum. Yeni adresimde kullanamıyorum. “Güzergahın ters olduğunu servis çıkarmalarının mümkün olmadığını” söylüyorlar. Ayrıca gece vardiyası olan çalışma sisteminde bayan olarak zor durumdayım. Ne yapabilirim? Hiçbir hak talep edemeyeceğimi söylüyor işveren?

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre gece vardiyasında çalışan kadın işçilere ilişkin işverenin yükümlülüğü şu şekilde:
“Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.”
İşverenin yükümlülüğüne ilişkin detaylı bilgilere bu yanıtımızdan ulaşmak mümkün.
Okurumuzun örneğinde olduğu gibi işçinin taşınması, yani adresinin değişmesi işverenin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Güzergahın ters olması işveren yasal yükümlülüğünü değiştirmez. Yönetmelik açık ve net.
Peki okurumuz bu durumda ne yapabilir? Okurumuz:
1) İşverene yazılı olarak başvurarak ve dilekçesinde yukarıdaki yönetmelik hükmünü göstererek servis sağlanmasını talep edebilir.
2) İşveren servis sağlamamakta ısrar ederse; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikâyette bulunabilir. Bakanlıkça yapılacak denetimde, yönetmeliğe aykırılık tespit edildiğinde, işverene idari para cezası kesilecektir. Böylece işveren yeniden okurumuza servis sağlamak zorunda kalabilecektir.
3) Okurumuz son çare olarak, işverenin yasal yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir, yani kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarını talep ederek işten ayrılabilir. Okurumuzun bu yola başvurmadan önce bir avukatla görüşerek hukuki destek almasında yarar var.
4) Okurumuz her durumda işverenin yasal yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle cebinden yapmak zorunda kaldığı harcamaları işverenden talep edebilir. Örneğin okurumuz taksiye binmek zorunda kalmışsa ya da bir yakını araba ile okurumuzu işe bırakmışsa, taksi ücretini ve yakıt giderini işverenden isteyebilir. İşveren ödeme yapmadığı takdirde, bu tutarı önce arabulucuya başvurarak anlaşma olmazsa da dava yoluyla işverenden tahsil edebilir.

İlgili haberler
Avcılar Belediyesi işçileri: Servis derdi büyük, g...

Avcılar Belediyesinde çalışan işçi kadınlarla dergimizin ocak sayısında dertlerini paylaşan Bakırköy...

Bağcılar’da servis hostesliği yapan kadınlar: İş,...

Bağcılar’da yaşayan ve ek gelir elde etmek için servis hostesliği yapan kadınlar kahvaltıda bir aray...

Eşit davranma yükümlülüğü servisi de kapsar

İşverenlere servis sağlama zorunluluğu getiren yasal bir kural yok. Ancak işyerinde bir servis uygul...