Vardiyalı çalışmada kısmi süreliye geçiş işverenin onayına bağlı
Sürekli ve vardiyalı çalışan sanayi iş yerlerinde görev yapan ve vardiya kapsamında olan kadın işçilerin kısmi süreli çalışmaya geçebilmesi için işverenin onayı gerekir.
Okurumuzun Sorusu:

Büyük bir ilaç firmasında üretimde çalışıyorum. 3 vardiya çalışıyoruz. Kısmi çalışma için dilekçe verdim. 3 vardiya çalışan fabrikadaki işçinin kısa çalışmaya geçmesi için işverenin onayı şart mıdır?

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı İş Yasası’nın 13. maddesi ile Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

Genel kural olarak analık izni sonrası kadın işçinin kısmi süreli çalışmaya geçişi için işverenin onayı gerekmez. Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır. İlgili yönetmelikte bazı iş ve sektörlerde kısmi süreli çalışmaya geçiş işverenin onayına tabi tutulmuştur.

Yönetmeliğin 12. maddesine göre “Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde” kısmi süreli çalışmaya işverenin uygun bulması halinde geçilebilir.

Okurumuz 3 vardiya çalışan bir ilaç fabrikasında görev yapıyor. Dolayısıyla bu kapsama giriyor ve okurumuzun kısmi süreli çalışmaya geçiş yapabilmesi için işverenin onayı (uygun bulması) gerekiyor. İşveren onay verirse okurumuz kısa süreli çalışmaya geçebilir. İşveren onay vermezse okurumuz ne yazık ki kısmi süreli çalışmaya geçemez.


İlgili haberler
Kısmi süreliye geçirilmeyen işçi haklı fesih yapab...

Bazı iş ve sektörler haricinde kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işverenin onayına tabi değil. Bu h...

İşveren kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kaldı...

Bazı istisnalar haricinde analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işverenin onayına t...

Kısmi süreli çalışmada çalışma süresi keyfekeder b...

Kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin geçiş sırasında belirlenmiş haftalık çalışma süresi daha...

Kısmi süreli çalışma süt iznine engel değil

Kısmi süreli çalışan işçilerin de süt izni vardır. Ancak süt izninin tam olarak mı kısmi olarak mı k...

Kısmi süreli çalışılacak süreyi işveren kısıtlayam...

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi ne zaman tam zamanlı çalışmaya döneceğin...

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı belediyede de v...

Belediyelerde ya da belediye şirketlerinde çalışan kadın işçiler de kısmi süreli çalışmaya geçiş hak...

İşverenin kısmi süreli çalışmayı kaldırma yetkisi...

Kadın işçinin kısmi süreli çalışmaya geçmesinin ardından işveren tek taraflı bir kararla işçiyi tam...

Kısmi süreli çalışmaya geçirilmeyen işçi haklı fes...

Kısmi süreli çalışmaya geçiş için yasal koşulları sağladığı halde başvurusu reddedilen kadın işçi ha...

Kısmi süreliye geçişte çalışma süresini işveren be...

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi kaç saat çalışmak istediğini işverene bi...