Kısmi süreliye geçişte çalışma süresini işveren belirler
Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi kaç saat çalışmak istediğini işverene bildirir. Ancak son sözü işveren söyler.

Okurumuzun Sorusu:
Doğum sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkında iki sorum olacak yanıtlayabilirseniz çok sevinirim. Eşimin ücretsiz doğum izni bittikten sonra çalıştığı işyerine kısmi süreli çalışma için başvuracak. Ancak eşimin 30 saat değil 22,5 saat ya da 20 saat çalışmasını istiyoruz. İşveren çalışma süresinin 30 saat olmasında diretebilir mi, kabul etmememiz durumunda haklı fesih yoluna gidebilir mi? Öte yandan eşim kurumun sağladığı ve tüm aile üyelerini kapsayan özel sağlık sigorta yan hakkından faydalanıyor. Kısmi süreli çalışmaya geçtiğinde işveren eşimin bu hakkını iptal edebilir mi? 

Öncelikle okurumuzu ve okurumuzun eşini tebrik edelim; çocuklarıyla birlikte uzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür dileyelim.

Analık izinleri sonrasında kadın işçilerin kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı ile ilgili bilgiler BU YANITIMIZDA. 

Normalde kısmi süreli çalışma haftada 30 saat veya daha az süreli çalışmadır. Ancak Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde kısmi süreli çalışma şöyle tanımlanmıştır:

“İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışma”.

Dolayısıyla haftada 45 saat çalışılan bir işyerinde kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı bakımından kısmi süreli çalışılacak süre 30 saattir.

İşçinin 30 saat değil 22,5 saat ya da 25 saat çalışma talebinde bulunmasının önünde bir engel yoktur. Ancak işveren bu talebi karşılamak zorunda değildir. İşverenin böyle bir yükümlülüğü olmadığı için talebi karşılanmayan işçi haklı fesih yapamaz.

Dolayısıyla okurumuzun eşi işverene 22,5 saat ya da 25 saat teklifinde bulunabilir. İşveren bu talebi uygun görürse kısmi süreli çalışmaya geçiş 22,5 ya da 25 saat üzerinden yapılır. Ancak işveren bu talebi uygun görmezse, kısmi süreli çalışmaya geçiş ancak 30 saat üzerinden yapılabilir.

Yine yönetmelik gereği işçinin kısmi süreli çalışma talebinde, kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması hâlinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih edilen iş günleri yer alır.

Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir. Yani işveren işçinin tercihlerine uymak zorunda değildir.

Gelelim okurumuzun diğer sorusuna. Bu konu biraz tartışmalı.

Net olan kısmından başlayalım. Eğer işyerinde hem tam zamanlı hem kısmi zamanlı çalışan işçilere özel sağlık sigortası tam sağlanıyorsa, okurumuzun eşine de aynı kural uygulanmalı, kısmi süreli çalışmaya geçişten sonra da özel sağlık sigortası uygulaması aynen devam etmelidir. Ancak işyerinde kısmi süreli çalışan ve emsal gösterilebilecek bir işçi yoksa konuyu daha detaylı incelememiz gerekiyor. Dolayısıyla okurumuzdan işyerindeki uygulamaya ilişkin bilgi almaya ihtiyacımız var.

İlgili haberler
Kısmi süreli çalışmaya nasıl geçilir?

Analık izni sonrasında çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kul...

Kısmi çalışmada işçinin onayı olmadan saatler deği...

Yarım çalışma ya da kısmi çalışma hakkını kullanan kadın işçi için belirlenen çalışma saatleri, işçi...

Kısmi süreli çalışan işçi analık ödeneği alabilir

Kısmi süreli çalışan işçi analık iznine ayrıldığı tarihte sigortalı ise ve doğumdan önceki son 1 yıl...