Bir kez daha: Joker işçilerin kadro hakkı vardır!
Daha önce ele aldığımız joker taşeron işçiler ile ilgili iki soru daha geldi. Bir kez daha söylüyoruz. Joker işçilerin kadro hakkı vardır!

Öncelikle konuyu detayları ile ele aldığımız daha önceki yanıtımızı bir hatırlatalım:

Joker taşeron işçinin kadro hakkı vardır

Sorulara geçmeden önce bir kez daha vurgulayalım. 696 sayılı KHK’da yer alan “4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak” şartı uygulanırken işçinin fiilen o gün çalışıp çalışılmadığına değil, iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılmalıdır. Aksi takdirde sadece joker işçiler değil 4 Aralık’ta yıllık izinde olan, ücretsiz izinde olan, mazeret izninde olan diğer işçiler de kadro hakkından mahrum bırakılacaktır. Öte yandan taşeron şirket, joker işçiler için mevzuata aykırı biçimde girdi-çıktı yapmış olsa bile bu mevzuata aykırı bildirim dikkate alınmamalı, iş sözleşmesinin devam edip etmediği esas alınmalıdır.

Şimdi bize gelen iki soruya yanıt verelim:

1. Soru: “Merhaba. Eşim bir hastanede joker taşeron işçi olarak çalışmakta. Şirket giriş çıkış yapmıyor. Sadece çalıştığı günlerin sigortasını yatırıyor. Eksik gün nedenini de ücretsiz izin olarak gösteriyor ve şu an halen çalışıyor gözüküyor ama 4 Aralık günü çalışmıyordu. 4 Aralıktan sonra da çağırdılar. Acaba eşime de kadro verirler mi? 4 Aralık’ta çalışmıyor diye kadro vermezler mi?”

Bu örnekte taşeron şirket, her seferinde giriş çıkış yapmayarak, işçinin çalıştığı günlerin sigortasını yatırıp, çalışmadığı günler için eksik gün bildirerek doğruyu yapmış. Ancak taşeron şirket eksik gün nedenini yanlış bildirmiş. Bu durumda olan işçilerle ilgili eksik gün nedenini “7-puantaj kayıtları” koduyla bildirmeliydi.

696 sayılı KHK’nın 127. maddesine göre: “4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak şartının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınır.”

Dolayısıyla bu işçinin aylık prim ve hizmet belgesi bakıldığında (ay içinde işe giriş ve çıkış bildirilmemişse), 4 Aralık 2017 tarihini de kapsayan 2017 yılı Aralık ayında iş sözleşmesinin devam ettiği görülecek. Ancak 4 Aralık 2017’de fiilen çalışılıp çalışılmadığı, aylık prim ve hizmet belgesinde ayrıca görülmeyecek. Dolayısıyla bu işçinin başvurusunu inceleyen tespit komisyonunun bu işçinin başvurusunu kabul etmesi gerekiyor.

Eğer başvuru reddedilirse, bu işçinin muhakkak tespit komisyonuna süresi içinde itirazda bulunması gerekiyor. Bu itiraz da reddedilirse 60 gün içinde idare yargıda dava açılabilir. 

2. Soru: “Ben de joker olarak çalışıyorum. Maalesef 1, 2, 3 ve 6 Aralık’ta çalıştım. Arkadaş 4 Aralık'ta rapor aldı ama şirket ilk iki gün çağırmıyor. 3 gün rapor alındıysa bizi sadece 1 gün çağırıyor. Bu yüzden beni de 6 Aralık’ta çağırdılar. Bu konuda itiraz hakkım var mı? Varsa nasıl yazmam gerekiyor? Yardım eder misiniz, gerçekten kıl payı kaçırıyorum.”

Eğer taşeron şirket 1 Aralık’ta giriş yapıp 4 Aralık’ta çıkış yapmış, 6 Aralık’ta ise yeniden giriş yapmışsa, SGK kayıtlarında 4 Aralık’ta çalışmıyor gözüküyor olacaksınız.

Eğer taşeron şirket yukarıdaki örnekteki gibi giriş çıkış yapmamış sadece eksik gün bildirimi yapmışsa, 4 Aralık 2017 tarihini de kapsayan 2017 yılı Aralık ayında iş sözleşmenizin devam ettiği görülecek. Ancak 4 Aralık 2017’de fiilen çalışılıp çalışılmadığı, aylık prim ve hizmet belgesinde ayrıca görülmeyecek

Her iki durumda da, yani taşeron şirket ne yapmış olursa olsun, yasal anlamda iş sözleşmeniz (yazılı olmasına gerek yok, yazılı olmasa da bir iş sözleşmesi vardır!) devam ediyor. Dolayısıyla tespit komisyonunun başvurunuzu kabul etmesi gerekiyor.

Buna rağmen başvurunuz reddedilirse muhakkak süresi içinde tespit komisyonuna (yerel yönetimde iseniz tespit itiraz komisyonuna) itirazda bulunmalısınız.

Merkezi yönetimlerde çalışan işçiler itiraz dilekçesi örneğini indirmek için TIKLAYIN 
Yerel yönetimlerde çalışan işçiler itiraz dilekçesi örneğini indirmek için TIKLAYIN


İlgili haberler
Taşeron kadın işçi anlatıyor: Evim bile ev gibi ko...

Hükümetin taşerona kadro vaatleri sürerken asgari ücretli bir taşeron kadın işçi yaşamını anlatıyor:...

Yasa dediler KHK çıktı, kadro dediler KUŞ çıktı!

‘Taşerona yasa çıkaracağız’ dediler KHK çıkardılar. ‘Kimse dışarıda kalmayacak’ dediler çoğunluğu ka...

Joker taşeron işçinin kadro hakkı vardır

Başvuruları reddedilen joker taşeron işçiler, muhakkak tespit komisyonuna (yerel yönetimlerde tespit...