HAKLARIMIZ VAR

Yıllık iznin kullandırılmaması haklı fesih nedenidir

Ücretli yıllık iznini kullanmak işçinin hakkı, izni kullandırmak işverenin yükümlülüğüdür. İzin kullandırılmayan işçi haklı fesih yapabilir.

İhbar süresi işgünü değil gün üzerinden hesaplanır

İhbar süresi işgünü değil takvim günü üzerinden belirlenir. Hafta tatili, resmi ve dini bayramlar ihbar süresini etkilemez.

İlave tediye 2.400 TL’nin çok daha altına düşebilecek!

“İlave tediye en az 2.400 TL” haberleri koca bir yalan. Kamuya geçirilen işçilere 2018’de ödenecek ilave tediye 2.000 TL’nin altına bile düşebilecek.

Novamed’den Flormar’a, direnen kadınlara selam olsun!

Flormar işçilerinin sendikalı oldukları için işten çıkarılmaları, İş Yasası ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na aykırıdır. Direnen işçilere selam olsun!

Kadro davası 60 gün içinde açılmalıdır

Kadro başvurusu reddedilen, yaptığı itiraz da ret alan taşeron işçiler, itirazın reddinin kendilerine tebliğ tarihi izleyen 60 gün içinde idari yargıda dava açabilir.

İşveren aile hekiminin verdiği raporu kabul etmek zorunda

Aile hekimi bir defada en çok 10 günlük rapor verebilir. Bu süre -kontrol muayenesi- ile 20 güne kadar çıkarılabilir. İşveren usulüne uygun raporu kabul etmek zorundadır.

İlave tediye ayrı TİS ikramiyesi ayrı ödenir

Kadroya geçirilen işçilere hem ilave tediye hem 10 günlük ikramiye, şirketlere geçirilen işçilere sadece 10 günlük ikramiye ödenir. Tüm detaylar yanıtımızda.

Vardiyalı işyerinde vardiyasız çalışan işçinin kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı

24 saat vardiyalı çalışan sanayi işyerinde, vardiyasız çalışan işçinin kısmi süreli çalışmaya geçişinde işverenin onayı aranmamalı. Bakanlığa görüş sorulabilir.

Hamile işçinin ihtiyacı kadar tuvalete gitme hakkı vardır!

Hamile işçiler, ihtiyaç duydukları kadar tuvalete gitme hakkına sahiptir. İşveren, hamile işçinin tuvalet ihtiyacı için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Bakıcı parası bir projeydi, sona erdi

Sigortalı çocuk bakıcısı istihdam eden çalışan annelere bakıcı parası ödenmesi, 5 ilde yürütülen bir projeydi ve sona erdi. Artık böyle bir destek yok…

Hamile işçiye fazla mesai yaptırılamaz!

Hamile ve emziren kadın işçilere fazla mesai yaptırılamaz. Hamile ve emziren işçinin günlük çalışma süresi 7,5 saati geçemez.

İşyerinde cinsel ilişki tazminatsız fesih nedenidir

İşyerinde cinsel ilişki vb. durumlar, tazminatsız fesih nedeni olabilir. Bir aldatma söz konusu ise işyeri kayıtları boşanma davasında delil olarak kullanılabilir.

Emekli aylığı alanlar da sosyal yardım alabilir

Emekli aylığı alıyor olmak, kural olarak sosyal yardım almaya engel değil. Ancak hane içinde kişi başına düşen gelire ve başka ölçütlere de bakılmaktadır.

Ağır engelli çocuğu olan kadınlar daha erken emekli olabilir

En az yüzde 50 oranında ve başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan kadınlar daha az primle ve daha erken yaşta emekli olabilir. Detaylar yanıtımızda…

Evlat edinenler de analık izinlerden yararlanır

3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen birey ya da evlat edinen eşlerden biri, analık izinlerinden (16 hafta analık izni, yarım çalışma, kısmi süreli çalışmaya geçiş) yararlanır.

Emekli aylığı dul aylığına engel değil

Kendi sigortalı çalışan ya da emekli olmaya hak kazananlar da, dul aylığı alabilir. Dul aylığı için prim ödenme koşulu aranır. Bu koşul, eşini kaybeden kadınları mağdur etmektedir.

Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almak için dikkat edilmesi gerekenler

Emekliye ayrılan işçi –en az bir yıllık kıdemi de varsa- kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin işverene sunacağı belgeler ve fesih dilekçesi örneği yanıtımızda…

Mevsimlik işçide 9 ay 29 gün için önce kurum talebi gerekli

Mevsimlik (geçici) işçilerin çalışma süresinin 9 ay 29 güne kadar çıkarılabilmesi için önce kurum talepte bulunmalı. Ancak son sözü Maliye Bakanlığı söyleyecek.

Çalışan anneye 1.015 TL kreş yardımı koca bir yalan!

Çalışan anneye 1.015 TL kreş yardımı yapılacağı yönündeki haberlerin hepsi yalan! Anneye yapılacak bir yardım yok. Çok sınırlı sayıda işverene belli koşullarda vergi istisnası var!

İşveren yemek yeme yeri sağlamak zorundadır!

İşverenlerin işçilere yemek verme yükümlülüğü yoktur. Ancak işverenler işçilere, rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte yemek yeme yeri sağlamak zorundadır.