İhbar süresi içinde çıkarılan işçi haklarını isteyebilir
Kendi işten ayrılmak için ihbar süresi kullanan işçi, bu süre içinde işten çıkarılırsa, sözleşmeyi işveren feshetmiş olur, işçi tüm haklarını isteyebilir.

Okurumuzun sorusu:
Çalıştığım işyerinden kendim istifa etmek istediğim için ihbar süresi kadar önce haber verdim. İhbar süresi devam ederken beni işten çıkardılar. Şimdi, ben mi istifa etmiş oluyorum, yoksa onlar mı işten çıkarmış oluyor? Hangi haklarımı talep edebilirim?

Daha önceki bir yanıtımızda kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin (istisnai haller dışında) ihbar süresi kadar önce işverene haber vermesi gerektiğini, aksi takdirde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabileceğini detayları ile masaya yatırmıştık. Yanıtımızı BURADAN okuyabilirsiniz.

Okurumuz doğrusunu yapmış. Kendi isteğiyle işten ayrılacağı (gündelik dildeki ifadesiyle istifa edeceği) için işverene ihbar süresi kadar önce haber vermiş. Ancak ihbar süresi devam ederken, yani okurumuz hala çalışmaktayken işveren okurumuzu işten çıkarmış.

Bu işten çıkarmanın, kendi isteğiyle işten ayrılacak bir işçinin ihbar süresi içinde gerçekleşmiş olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dolayısıyla bu örnekte okurumuz istifa etmiş sayılmaz, işveren tarafından işten çıkarılmış olur. İhbar süresi içinde işveren tarafından iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, genel kurallara tabidir. İşçinin işten ayrılmak istemiş olması, işverene bunu bildirmesi ve ihbar süresi içinde olması durumu hiçbir biçimde değiştirmez.

Dolayısıyla işverenin İş Yasası’nın 25. maddesinin 2. fıkrasına dayanan bir haklı feshi söz konusu değilse:

1) İşveren ihbar süresi kadar önce haber vermediği için okurumuz işverenden ihbar tazminatı talep edebilir.
2) Okurumuzun kıdemi 1 yıldan fazla ise okurumuz kıdem tazminatı talep edebilir.
3) Okurumuz iş güvencesi kapsamında ise önce arabulucuya giderek, anlaşma olmadığı takdirde de dava yoluyla işe iade talep edebilir.
4) Okurumuz, hak ettiği ancak kullanmadığı yıllık izinlerinin ücretleri ile ödenmemiş ücretleri ve diğer yasal hakları varsa, bunları her koşulda talep edebilir.

İlgili haberler
İhbar süresi işçi için de söz konusudur

İşçi kendi isteğiyle işten ayrılıyorsa (haklı fesih, emeklilik, evlilik vb. hariç) ihbar süresi kada...

Patron tuzaklarına dikkat! İstifa edip tazminatı y...

Patronlar, işten çıkaracakları işçinin kıdem tazminatı hakkını yakmak için “İstifa dilekçesi ver, ta...

İhbar süresi işgünü değil gün üzerinden hesaplanır

İhbar süresi işgünü değil takvim günü üzerinden belirlenir. Hafta tatili, resmi ve dini bayramlar ih...