HAKLARIMIZ VAR

Bakiye kalan ücreti talep etmek mümkün

Belirli süreli iş sözleşmesi, süresinden önce haksız biçimde feshedilirse, işçi çalışsaydı kazanacağı bakiye kalan ücreti ve diğer yasal haklarını talep edebilir.

BAĞ-KUR’lu kadınlar için emeklilik koşulları

Bağ-Kur’lu kadınların emeklilik koşulları nelerdir? SSK’ya geçip daha kolay emekli olmak mümkün mü? İhya ve borçlanma nasıl yapılır? Tüm detaylar yanıtımızda.

Emekli işçi hastalandığında rapor parası alamaz

Emekli olup çalışmaya devam eden işçi, hasta olduğunda rapor alabilir ancak SGK’dan rapor parası alamaz. Bunun tek istisnası iş kazası veya meslek hastalığıdır.

SSK emeklisi kadın SSK’lı babasından yetim aylığı alamaz

SSK emeklisi kadın, SSK emeklisi babasından yetim aylığı alamaz. Yetim aylığı ancak babanın Emekli Sandığı emeklisi olması halinde bağlanır.

Çalışma şartlarının uygulanmaması haklı fesih nedenidir

İşverenin kadın işçilerle ilgili kurallara uymaması, işçi için haklı fesih nedeni oluşturur. Emsal Yargıtay kararlarını yanıtımızda bulabilirsiniz.

‘Haklarımı biliyorum’ demek işten çıkarmaya gerekçe olamaz

İşçinin “haklarımı biliyorum” demesi, tazminatlı ya da tazminatsız işten çıkarılması için gerekçe olamaz. İşçi, işe iade yolunu deneyebilir.

Mevsimlik işçinin kurumlar arası nakil hakkı yok

Kamuda mevsimlik işçi olarak çalışan işçilerin kurumlar arası nakil hakkı yok. Basında yer alan aksi yöndeki haberler gerçeği yansıtmıyor.

Kullanılmayan yıllık izin sonraki yıla devreder

Kullanılmayan yıllık izin sonraki yıla devreder. İşveren işçiye hem devreden izinlerini hem yeni hak ettiği izinlerini kullandırmakla yükümlüdür.

Analık ödeneğinde sigortalılık şartı kaldırılmalı!

Analık ödeneği alabilmek için kadın işçinin doğum öncesi rapor aldığı tarihte sigortalı olması şartı aranmaktadır. Kadınları mağdur eden bu şart kaldırılmalıdır!

1 yıla 15 gün kala çıkarılan işçi tazminat alabilir!

11 ay 15 günü olan, hem de analık iznindeyken işten çıkarılan kadın işçi, işe iade davası açıp kazandığı takdirde, kıdem tazminatına da hak kazanabilir.

Sigortadan önceki doğumlara borçlanma yok

Sigorta girişi öncesinde doğan çocuklar için doğum borçlanması yapma hakkı yok. Bu konuda yeni bir çalışma da yok. Oysa çok sayıda kadın bu hakkı istiyor ve bekliyor!

Koca bir yalan var, anneye kreş yardımı yok!

‘Çalışan anneye 1.015 TL kreş yardımı’ haberleri yalandan ibaret. Kadın işçilere kreş yardımı ya da desteği yok. Sadece belli koşullarda işverene vergi istisnası var.

Kısmi süreli çalışanlar da süt izni kullanır

Kısmi süreli çalışan ya da doğumdan sonra kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçilerin de emzirme (süt) izni vardır. Emzirme izninin süresi ise tartışma konusudur.

Son KHK’larda joker işçilerin derdine derman yok

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde kadro hakkından yararlanamayan joker işçiler için yeni bir hak yok.

25 yaşından büyük de olsa yüzde 60 malul erkek çocukları yetim aylığı alabilir

25 yaşından büyük olan erkek çocukları, en az yüzde 60 maluliyet tespit edildiği takdirde anne ya da babasından yetim aylığı alabilir.

Mobbingin ispatı için delil biriktirmek önemli!

Mobbingi ispatlamak için delil biriktirmek önemli. Mobbing günlüğü, yazılı deliller, şahit ve sağlık raporu en önemli araçlar. Detaylar yanıtımızda.

Apartman görevlilerinin tazminatına yan haklar da dâhildir

Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesabına ücretin yanı sıra apartman tarafından karşılanan konut, su, elektrik, ısınma gibi giderler de dâhildir.

Emekli kadının babasından yetim aylığı alması ancak bir koşulda mümkündür

Emekli aylığı alan kız çocuğu, babasından yetim aylığı alamaz. Tek istisna, kız çocuğunun SSK ya da Bağ-Kur’lu, babanın Emekli Sandığı emeklisi olmasıdır.

İşsizlik ödeneğinin üst sınırı brüt asgari ücretin yüzde 80’idir

İşçinin aldığı ücret ne kadar yüksek olursa olsun, aylık işsizlik ödeneği, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini, yani 1.623.6 TL’yi geçemez.

İş değişikliği nedeniyle tazminat alınamaz

Yeni bir işe girmek için mevcut işinden ayrılan işçi kıdem tazminatı alamaz. Tazminat için 15 yıl, 3600 gün ya da haklı fesih yolunun kullanılması mümkündür.