HAKLARIMIZ VAR

Kısmi süreli çalışanlar işsizlik ödeneği nasıl alır?

Kısmi süreli (part-time) çalışanlar, her ay eksik günlerini isteğe bağlı sigortalılık ile tamamlarlarsa işsizlik ödeneği alabilirler.

İşçi onay vermedikçe kıdem tazminatı taksitle ödenemez

İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte hak kazanan işçiye kıdem tazminatının derhal ve nakit olarak ödenmesi gerekir. İşçi onay vermedikçe taksitle ödeme yapılamaz.

Yıpranma payı nedir, nasıl uygulanır?

Yıpranma payı nedir? Koşulları nedir? Kimi kapsar? Yararlandırılmayan işçi ne yapabilir? Prim nasıl eklenir? Yaştan nasıl düşülür? Yanıtlar burada!

Çözümün adresi meclis, yolu mücadele!

Kadroya geçirilmeyen taşeron işçiler ile kadroya geçirilip yüzde 4+4’e mahkûm edilen işçiler için çözümün adresi Meclis, çözümün yolu ise birleşik mücadele!

Analık izni sonrası rapor alan işçi yarım çalışmadan yararlanabilir

Analık izni sonunda rapor alan işçi, raporu bittikten sonra, raporu ve yarım çalışma belgesi ile birlikte İŞKUR’a başvurursa yarım çalışma hakkından yararlanabilir.

Tatil günleri yıllık izinden düşülmez

İşçinin yıllık iznini kullandığı döneme denk gelen hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günleri (resmi ve dini bayramlar) yıllık izinden düşülmez.

Ödenmeyen fazla mesailer 5 yıl içinde istenebilir

İşçiler, çalıştıkları sırada ya da işten ayrıldıktan sonra geçmişe dönük 5 yıllık ödenmeyen fazla mesai ve tatil çalışması ücretlerini talep edebilir.

Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi ‘ayrımcılık’ tazminatı isteyebilir

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan işçi, iş güvencesi kapsamında ise işe iade isteyebilir. Kapsamda olmayan işçi ise tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Yarım çalışma için eşin çalışması zorunlu değil

Doğumun ardından ‘yarım çalışma’ hakkını kullanabilmek için eşin çalışması şartı aranmıyor. Yarım çalışma hakkının koşulları, başvuru dilekçesi ve süreci yanıtımızda.

İşveren gece çalıştırdığı kadın işçiyi evine en yakın merkeze bırakmak zorunda

İşverenler gece vardiyalarında çalıştırdıkları kadın işçileri, evlerine en yakın merkezden alarak evlerine en yakın merkeze bırakmakla yükümlüdür.

Hamile işçinin kontroller için izin hakkı var

Hamilelikte kadın işçilerin periyodik kontroller için ücretli izin hakkı var. Bazı gebeliklerde kontroller daha sık olabilir. Bu durumda da ücretli izin hakkı mevcut.

Engelli işçinin kadroya geçişinin koşulları var

Taşerondan belediye şirketine geçirilmiş engelli bir işçinin belediye kadrosuna geçebilmesi genel kurallara tabi. Şirkete geçirilmiş olmak yeni bir hak yaratmıyor.

Joker işçilerde son durum

4 Aralık koşulu öne sürülerek kadroya geçişi engellenen joker işçilerle ilgili gelişmeler bu yanıtımızda!

Hamile işçinin mesaiye kalmadığı için işten çıkarılması yasal değildir

Hamile işçiye fazla mesai yaptırılması yasaktır. Hamile işçinin fazla mesai yapmayı kabul etmemesi işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. İşçi hakkını arayabilir.

Çocuğun AGİ’sini eşlerden biri alabilir

Eşlerin ikisi de çalışıyorsa, ikisi de asgari geçim indirimi alabilir. Ancak çocuk için ilave olarak ödenen tutarı eşlerden biri alabilir.

Nişan yapacak kadın işçiye izin verilmesi gerekir

Nişan yapacağı için yıllık izin isteyen ve yıllık izni olan işçiye izin verilmesi gerekir. İzin vermeyen işveren iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı davranmış olur.

İşveren ücret artışı yapmak zorunda değil

İş sözleşmesi ile getirilen bir kural yoksa işveren zam yapmak zorunda değil. Geçmiş yıllarda zam yapılmış olması durumu değiştirmiyor. Çözüm sendikalaşmakta!

Kıdem tazminatı hesabına yol ve yemek de dâhildir

Kıdem tazminatı hesabına yol ve yemek yardımları da dâhildir. Para, yemek çeki, bilet, servis, yemekhane hiç fark etmez!

Öğretmenlerin bakiye kalan ücret ve tazminat hakkı

Özelde çalışan öğretmenin sözleşmesi haksız feshedilirse, öğretmen, bakiye kalan ücretini, kıdem tazminatını ve ayrıca haksız fesih tazminatını talep edebilir.

Kâğıt üzerindeki girdi çıktı kıdem tazminatını etkilemez

Patronların, işçiler kıdem tazminatına hak kazanmasın diye yaptıkları sigorta giriş çıkışları kıdem tazminatını engellemez. İşçi tüm süre üzerinden tazminatını alabilir.