Geçici işçiler en fazla 9 ay 29 gün çalışabilecek
Taşerondan geçici işçiliğe geçirilen işçilerin yıllık çalışma süresi yılda 9 ay 29 günü aşamayacak. Bu durumdaki işçilere kadro ve tam yıl çalışma hakkı verilmeli.
Bir okurumuzun sorusu:

Merhaba. Kolay gelsin. Bir şey sormak istiyorum. Milli Eğitime bağlı okullarda çalışmaktayım. Son düzenlemeye göre “9 ay 29 gün çalışacaksınız”diyorlar. Yaz aylarında maaş ve sigorta olacak mıdır? Kurumun talebi olması halinde 9 ay 29 gün süresi aşılabilir mi?

696 sayılı KHK’nın 127. maddesiyle 1 yıldan az süreli çalışan taşeron işçilere kadro hakkı tanınmadı. Bu işçilere “son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere” geçici işçi pozisyonlarına geçiş hakkı getirildi.

Böylece çoğunluğu okul ve yurtlardaki taşeron şirketlerde istihdam edilen, yılın genellikle 9-10 ayı çalışan on binlerce taşeron işçi hem kadro hakkından hem de tam yıl çalışma hakkından mahrum bırakıldı.

İlgili yasal düzenlemeye göre (Devlet Memurları Kanunu 4/d) geçici iş (işçi) pozisyonlarında çalışan işçilerin yıllık çalışma süresi en fazla 5 ay 29 gün olabiliyordu. 696 sayılı KHK’nın 106. maddesi ile “geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibarıyla dört aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkili” kılındı. Böylece geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin yıllık çalışma süresinin üst sınırı 9 ay 29 güne çıkmış oldu.

Bu iki yasal düzenlemeyi birlikte değerlendirdiğimizde ortaya şu sonuçlar çıkıyor:
1) Geçici iş pozisyonlarına geçirilen işçiler, taşeronda çalıştıkları son ihaledeki yıllık çalışma süresi kaç aylıksa yine aynı süre ile çalıştırılabilecekler. Örneğin son ihalede öngörülen yıllık çalışma süresi 9 ay ise çalışma süresi yine 9 ay olacak (2018 yılı başında ihale üç ay uzatılmış olsa bile bu süre dikkate alınmayacak, 9 aya ilave edilmeyecek).
2) Son ihalenin süresi ne kadar olursa olsun, işçilerin bir yılda çalıştırılacakları süre 9 ay 29 günü geçemeyecek.
3) Geçici iş pozisyonlarında çalışan işçilerin bir yılda çalıştırılacakları süre yasa ile hem en fazla 9 ay 29 gün, hem de son hizmet alım sözleşmesinde öngörülen çalışma süresi ile sınırlandığı için kurum istese bile bu süre uzatılamayacak.
4) Geçici iş pozisyonlarına geçirilen işçilere çalışmadıkları süre için ücret ödenmeyecek, işçiler adına sigorta primi yatırılmayacak.
Altını bir kez daha çizmek isterim. Yasayla sınır getirildiği için 9 ay 29 günlük süreyi uzatmak kurumların ve bakanlıkların takdirinde değildir. Yani ne Milli Eğitim Bakanlığı çözebilir bu sorunu ne Maliye Bakanlığı. Bu sürenin uzatılabilmesi için yasa değişikliği gerekmektedir.
Sonuç olarak yasada değişikliğe gidilmeli, bu kapsamdaki taşeron işçiler geçici işçilikten kadrolu işçiliğe, 9-10 ay çalışmadan tam yıl çalışmaya geçirilmelidir.
Bu yasa değişikliğinin yapılabilmesi için bu durumda olan on binlerce işçinin bir araya gelmesi, sesini ve taleplerini duyurması ve bu hakkı almak için çaba göstermesi, mücadele etmesi gerekmektedir.

İlgili haberler
Patron tuzaklarına dikkat! İstifa edip tazminatı y...

Patronlar, işten çıkaracakları işçinin kıdem tazminatı hakkını yakmak için “İstifa dilekçesi ver, ta...

Taşeron işçinin yıllık izninde hizmetin tümüne bak...

Taşeron işçilerin değişen taşeron şirketlerde geçen tüm hizmet sürelerinin birleştirilerek yıllık iz...

Yarım çalışmada çalışma saatlerini işveren belirle...

Analık izni sonunda yarım çalışma hakkını kullanacak kadın işçi, hangi günler ve hangi saatlerde çal...