HAKLARIMIZ VAR

Hamilelik işverene yazılı bildirilmeli

Hamile olduğunu öğrenen kadın işçi, hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü. Bu bildirimin yazılı yapılmasında yarar var.

Kesilen işsizlik ödeneği eski rakamdan geri bağlanır

Kesilen işsizlik ödeneği eski tutar üzerinden yeniden bağlanır. Bu sorunu çözebilecek kanun teklifi yanıtımızda.

Hamilelilik kıdem tazminatına engel değil

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve hamilelik nedeniyle işten çıkarılan ya da sözleşmesi yenilenmeyen özel okul öğretmeni kıdem tazminatını alabilir.

Ücretin sürekli eksik ve geç ödenmesi haklı fesih nedenidir

Ücret ve yan hakların sürekli eksik ve geç ödenmesi halinde işçi haklı fesih yaparak tazminatını alıp işten ayrılabilir.

Kıdem tazminatı gerçek ücret üzerinden ödenir

İşçiye ödenen ücret SGK’ye bildirilen ücretinden daha yüksekse, işçi kıdem tazminatını gerçek ücreti üzerinden talep edebilir.

Fesihte noter şartı yok!

Evlilik ya da başka bir nedenle iş sözleşmesini fesheden işçinin fesih dilekçesini noterden göndermesi zorunlu değil. Önemli olan ispat için önlem almak. Önlem alma yolları yanıtımızda.

Annelerin hakları ayaklar altında değildir!

Analık iznine ayrılacak öğretmeni işten çıkarmayı planlayan Müftülüğe iki çift sözümüz var: Annelerin hakları ayaklar altında değildir!

Ayrımcılık tazminatında şahit koşulu yok

Doğum nedeniyle işten çıkarılan ve işe iade davası açamayan işçi ayrımcılık tazminatı isteyebilir. Şahit koşulu yoktur. İşçinin ihtimali göstermesi yeterlidir.

Kısmi çalışmada işçinin onayı olmadan saatler değiştirilemez

Yarım çalışma ya da kısmi çalışma hakkını kullanan kadın işçi için belirlenen çalışma saatleri, işçinin onayı olmadan değiştirilemez.

Evlililik nedeniyle işten ayrılmada ihbar süresi yok

Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kadın işçi kıdemini alarak işten ayrılabilir. İhbar süresi kadar önce işverene haber verme zorunluluğu yoktur.

Hamile işçi işten çıkarılabilir ama hamilelik nedeniyle çıkarılamaz

Hamile işçinin işten çıkarılamayacağına ilişkin bir kural yok. Ancak hamilelik nedeniyle işten çıkarma yasaya aykırıdır.

İlave tediye ilan edilen tarihlerde ödenir

Kamuda çalışan kadrolu işçilere, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen tarihlerde ilave tediye ödemesi yapılır.

Kadroya geçişte asıl önemli olan idari dava

İşe iade davası devam ederken kadro başvurusu reddedilen ve idari dava açan işçi, davayı kazandığı takdirde kadrolu işçi olarak işe başlayabilir.

Hamilelik nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesi ayrımcılıktır

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan hamile kadın işçinin sözleşmesi sırf hamilelik nedeniyle yenilenmiyorsa ayrımcılık söz konusudur.

Yarım çalışmada 600 gün prim şartı kaldırılmalı!

Doğum sonrası yarım çalışma için aranan “son 3 yılda 600 gün prim koşulu” çok sayıda kadın işçiyi mağdur etmektedir. Bu koşul kaldırılmalıdır.

Engellilerde erken emeklilik için en az yüzde 40 engellilik şartı var

Engelli işçinin daha erken emekli olabilmesi için en az yüzde 40 oranında raporunun olması gerekir.

Staj sonrası, sigorta girişi öncesi doğumlar önemli!

Kadın işçinin staj girişi sonrası, normal sigorta girişi öncesi doğumu varsa; bu doğuma borçlanmak emeklilik yaşını öne çekebilir.

Doğum sonrası ücretsiz izin yıllık izinde hesaba katılmaz

Analık izninde geçen süre yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılır. Ancak analık izni sonrası ücretsiz izin çalışılmış gibi sayılmaz ve hesaba dâhil edilmez.

Analık izni sonrası rapor yarım çalışmadan düşülemez

Analık izni sonrası rapor alan işçinin yarım çalışması, raporun bittiği tarihte başlar. İŞKUR yasal kurallara aykırı işlem yapamaz!

Belediye şirket işçileri tediye hakkını istiyor!

Belediyelerin işlerini yapan ama şirket işçisi oldukları için ilave tediye ödenmeyen işçiler, ilave tediye haklarını istiyor!